Henryk Pająk Cytaty

Henryk Pająk Cytaty: Żyć to bu­dować wspomnienia. -Henryk Pająk


Żyć-to bu­dować-wspomnienia
Henryk Pająk Cytaty: On właśnie, czas, jest moim dnem. Moim po­lem bitwy. -Henryk Pająk


on właśnie-czas-jest moim-dnem-moim po­lem-bitwy
Henryk Pająk Cytaty: Są ludzie, którzy pochodzą znikąd i do­nikąd nie wy­rywają się ich ser­ca! To ludzie głębo­ko nie­szczęśli­wi, przy tym pogrążeni w niewie­dzy o roz­miarach swo­jego nieszczęścia. -Henryk Pająk


Henryk Pająk Cytaty: Od­kry­wam żałosną prawdę, że niektórzy ludzie rodzą się, a po­tem przechodzą przez cudze życie niekiedy je­dynie po to, aby in­nym ułat­wić od­kry­cie ja­kiejś gorzkiej wie­dzy o so­bie lub nie­rzad­ko zu­pełnie nieświado­mie pomóc im przetrwać. -Henryk Pająk


Henryk Pająk Cytaty: Po­siada­nie ko­biety nie jest czymś spec­jalnym, a do­piero jej brak sta­je się męczarnią. -Henryk Pająk


po­siada­nie-ko­biety-nie jest czymś-spec­jalnym-a do­piero-jej-brak-sta­ ę-męczarnią
Henryk Pająk Cytaty: Tyl­ko ty­rani żyją w wie­cznym strachu. -Henryk IV


tyl­ko-ty­rani-żyją-w wie­cznym-strachu
Henryk Pająk Cytaty: Zaszczytniej jest dla kobiety mieć u swych stóp lwa niż mopsa. -Henryk Sienkiewicz


zaszczytniej-jest-dla-kobiety-mieć-u-swych-stóp-lwa-ż-mopsa
Henryk Pająk Cytaty: Prawdziwy mędrzec zawsze jest ze swego losu zadowolony. -Henryk Sienkiewicz


prawdziwy-mędrzec-zawsze-jest-ze-swego-losu-zadowolony
Henryk Pająk Cytaty: Słowa nie powinny być większe od czynów. -Henryk Sienkiewicz


słowa-nie-powinny-być-większe-od-czynów
Henryk Pająk Cytaty: Mów mi: Wuju! -Henryk Sienkiewicz


Henryk Pająk Cytaty: Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz


między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem
Henryk Pająk Cytaty: Mając duszę szlachetną i dobrą, powinieneś być szczęśliwy. -Henryk Sienkiewicz


mając-duszę-szlachetną-i-dobrą-powinieneś-być-szczęśliwy
Henryk Pająk Cytaty: Łatwiej na świecie o filozofię, niż o dobrą radę. -Henryk Sienkiewicz


Łatwiej-na-świecie-o-filozofię-ż-o-dobrą-radę
Henryk Pająk Cytaty: Tylko bardzo małe świeczki gasną od westchnień. -Henryk Sienkiewicz


tylko-bardzo-łe-świeczki-gasną-od-westchnień
Henryk Pająk Cytaty: Kupą tu, waszmościowie, kupą! -Henryk Sienkiewicz


Henryk Pająk Cytaty: Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, że dwu ludzi, różnie postępując, osiąga ten sam wynik, a z dwóch postępujących jednakowo, jeden osiąga, a drugi nie osiąga celu. -Henryk Sienkiewicz


Henryk Pająk Cytaty: Widzę w nim [w losie] podobieństwo do rwącej rzeki, która gdy wyleje, zatapia równiny, przewraca drzewa i domy, zabiera grunt w jednym miejscu, układa w innym, każdy przed nią ucieka, każdy ustępuje przed jej wściekłością, nie mogąc jej się oprzeć. Lecz chociaż taką jest rzeka, nie znaczy, że ludzie, gdy spokój powróci nie mogli zabezpieczyć się groblami i tamami w taki sposób, żeby ona, przybierając później, albo popłynęła kanałem, albo żeby jej impet nie był tak nieokiełznany ani tak szkodliwy. -Henryk Sienkiewicz


Henryk Pająk Cytaty: Kto nie umie świecić z wytrwałością słońca, może przynajmniej zabłysnąć jak meteor. -Henryk Sienkiewicz


kto-nie-umie-świecić-z-wytrwałośą-słońca-może-przynajmniej-zabłysnąć-jak-meteor