Henryk Sienkiewicz Cytaty

Henryk Sienkiewicz Cytaty: Nie ten jest człowiekiem uczciwym co nic nie robi źle, ale ten co robi dobrze. -Henryk Sienkiewicz


nie-ten-jest-człowiekiem-uczciwym-co-nic-nie-robi-ź-ale-ten-co-robi-dobrze
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Pamięć jest to skład, w którym leży przeszłość, a wspomnienie ma miejsce wówczas, gdy się do tego składu schodzi, żeby coś wydobyć. -Henryk Sienkiewicz


pamięć-jest-to-skład-w-którym-ży-przeszłość-a-wspomnienie-miejsce-wówczas-gdy-ę-do-tego-składu-schodzi-żeby-coś-wydobyć
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Cnota ma swoje góry i otchłanie, ale ma także swoje płaszczyzny. -Henryk Sienkiewicz


cnota-swoje-góry-i-otchłanie-ale-także-swoje-płaszczyzny
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Nie należy zabijać dla zmiany pościeli. -Henryk Sienkiewicz


Henryk Sienkiewicz Cytaty: Dekadenci są to ludzie, których wyobraźnia w ciągłym przedwczesnym połogu wydaje tylko płody poronione. -Henryk Sienkiewicz


dekadenci-są-to-ludzie-których-wyobraźnia-w-ągłym-przedwczesnym-połogu-wydaje-tylko-płody-poronione
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Potrafił się oprzeć tylko tym pokusom, których nie miał. -Henryk Sienkiewicz


potrafił-ę-oprzeć-tylko-tym-pokusom-których-nie-miał
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem. -Henryk Sienkiewicz


między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-a-diabłem
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Gdyby niewiasty kochano za ich przymioty umysłowe, nie zdarzyłby się od czasów Adama ani jeden wypadek miłości. -Henryk Sienkiewicz


gdyby-niewiasty-kochano-za-ich-przymioty-umysłowe-nie-zdarzyłby-ę-od-czasów-adama-ani-jeden-wypadek-miłoś
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie, jeśli owa opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli staje w głowie - pada deszcz łez. -Henryk Sienkiewicz


miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-śli-owa-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-staje-w-głowie-pada-deszcz
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Choć są różne grzeczne nacje na świecie, przecie Bóg naszą szczególnie w miłosierdziu swoim przyozdobił. -Henryk Sienkiewicz


choć-są-różne-grzeczne-nacje-na-świecie-przecie-bóg-naszą-szczególnie-w-miłosierdziu-swoim-przyozdobił
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Dla pokrzepienia serc. -Henryk Sienkiewicz


Henryk Sienkiewicz Cytaty: Nagość artystyczna jest plamą barwną. Nagość pornograficzna - plamą etyczną. -Henryk Sienkiewicz


nagość-artystyczna-jest-plamą-barwną-nagość-pornograficzna-plamą-etyczną
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory. -Henryk Sienkiewicz


nie-rzeczywistość-sama-ale-serce-z-jakim-ku-niej-przystępujemy-daje-rzeczom-kształty-i-kolory
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Słodko jest pożądać, ale jeszcze słodziej być pożądanym. -Henryk Sienkiewicz


słodko-jest-pożądać-ale-jeszcze-słodziej-być-pożądanym
Henryk Sienkiewicz Cytaty: W kochance szukaj siebie, czego chcesz: dowcipu, temperamentu, poetycznego nastroju, wrażliwości, ale z żoną trzeba żyć lata - więc szukaj w niej tego, na czym się możesz oprzeć - szukaj zasad. -Henryk Sienkiewicz


Henryk Sienkiewicz Cytaty: Zawiedziesz się na wszystkim: kochasz - oszuka cię kobieta; wierzysz - nadejdzie chwila zwątpienia. -Henryk Sienkiewicz


zawiedziesz-ę-na-wszystkim-kochasz-oszuka-ę-kobieta-wierzysz-nadejdzie-chwila-zwątpienia
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Dziesięć tysięcy obnażonych dziewic czyni mniejsze wrażenie niż jedna. -Henryk Sienkiewicz


dziesięć-tysięcy-obnażonych-dziewic-czyni-mniejsze-wrażenie-ż-jedna
Henryk Sienkiewicz Cytaty: Nagość artystyczna jest plamą barwną, nagość pornograficzna jest plamą etyczną. -Henryk Sienkiewicz


nagość-artystyczna-jest-plamą-barwną-nagość-pornograficzna-jest-plamą-etyczną