Herbert George Wells Cytaty

Herbert George Wells Cytaty: Po­gar­da jest źródłem wszel­kich niesprawiedliwości. -Herbert George Wells


po­gar­da-jest źródłem-wszel­kich-niesprawiedliwoś
Herbert George Wells Cytaty: Przeszłość to nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było, sta­nowi tyl­ko brzask świtania. -Herbert George Wells


przeszłość-to nic-in­ne­go-jak początek-początku-i wszys­tko-co jest i było-sta­nowi-tyl­ko-brzask-świtania
Herbert George Wells Cytaty: Czas jest tyl­ko szczególną formą przestrzeni. -Herbert George Wells


czas-jest tyl­ko-szczególną-formą-przestrzeni
Herbert George Wells Cytaty: Historia ludzkości coraz bardziej przybiera wygląd wyścigu pomiędzy oświatą a katastrofą. -Herbert George Wells


historia-ludzkoś-coraz-bardziej-przybiera-wygląd-wyścigu-pomiędzy-oświatą-a-katastrofą
Herbert George Wells Cytaty: Jadło ok­reśla świadomość. -Herbert George Wells


Herbert George Wells Cytaty: Cier­pienia sta­nowią łańcuch, a za­razem wątek nasze­go żywota. -Herbert George Wells


cier­pienia-sta­nowią-łańcuch-a za­razem-wątek-nasze­go-żywota
Herbert George Wells Cytaty: Żydzi są bardzo sprytnym narodem, lecz nie dość sprytnym, aby swój spryt powściągnąć. -Herbert George Wells


Żydzi-są-bardzo-sprytnym-narodem-lecz-nie-dość-sprytnym-aby-swój-spryt-powśągnąć
Herbert George Wells Cytaty: Jadło określa świadomość. -Herbert George Wells


Herbert George Wells Cytaty: I szatan może cytować Pismo. -Herbert George Wells


Herbert George Wells Cytaty: W naszym świecie ludzie bogacą się raczej ujmując innym, niż służąc. -Herbert George Wells


w-naszym-świecie-ludzie-bogacą-ę-raczej-ujmując-innym-ż-służąc
Herbert George Wells Cytaty: Nie ma gorszych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć. -Herbert George Wells


nie-gorszych-ślepców-nad-tych-którzy-nie-chcą-widzieć
Herbert George Wells Cytaty: Pogarda jest źródłem wszelkich niesprawiedliwości. -Herbert George Wells


pogarda-jest-źródłem-wszelkich-niesprawiedliwoś
Herbert George Wells Cytaty: Czas jest tylko szczególną formą przestrzeni. -Herbert George Wells


czas-jest-tylko-szczególną-formą-przestrzeni
Herbert George Wells Cytaty: Pisanie mnóstwa książek i artykułów nie jest dowodem energii, lecz przyzwyczajenia do siedzącego trybu życia. -Herbert George Wells


pisanie-mnóstwa-książek-i-artykułów-nie-jest-dowodem-energii-lecz-przyzwyczajenia-do-siedzącego-trybu-życia
Herbert George Wells Cytaty: I sza­tan może cy­tować Pismo. -Herbert George Wells


Herbert George Wells Cytaty: Z czasem, gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia. -Herbert George Wells


z-czasem-gdy-mężczyzna-wie-dokładnie-czego-chce-wyczerpał-już-jeden-z-głównych-powabów-życia
Herbert George Wells Cytaty: Historia ludzkości przypomina coraz częściej wyścig między edukacją a katastrofą. -Herbert George Wells


historia-ludzkoś-przypomina-coraz-częściej-wyścig-między-edukacją-a-katastrofą
Herbert George Wells Cytaty: Pisanie mnóstwa książek i artykułów nie jest dowodem mądrości czy energii, lecz tylko przyzwyczajeniem do siedzącego trybu życia. -Herbert George Wells


pisanie-mnóstwa-książek-i-artykułów-nie-jest-dowodem-mądroś-czy-energii-lecz-tylko-przyzwyczajeniem-do-siedzącego-trybu-życia