Herbert George Wells Cytaty

Herbert George Wells Cytaty: Cierpienia stanowią łańcuch, a zarazem wątek naszego żywota. -Herbert George Wells


cierpienia-stanowią-łańcuch-a-zarazem-wątek-naszego-żywota
Herbert George Wells Cytaty: Nie ma wątpliwości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów. -Herbert George Wells


Herbert George Wells Cytaty: Z chwilą gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia. -Herbert George Wells


z-chwilą-gdy-mężczyzna-wie-dokładnie-czego-chce-wyczerpał-już-jeden-z-głównych-powabów-życia
Herbert George Wells Cytaty: Świat potrzebuje przewodników. Bieg wypadków tego świata wykazuje od czasu do czasu pożałowania godną niedbałość względem tego, co jest słuszne i stosowne. -Herbert George Wells


Świat-potrzebuje-przewodników-bieg-wypadków-tego-świata-wykazuje-od-czasu-do-czasu-pożałowania-godną-niedbałość-względem-tego-co-jest
Herbert George Wells Cytaty: Nie ma wątpli­wości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów. -Herbert George Wells


nie- wątpli­woś-że ziemia-nasza-nie jest dla-aniołów
Herbert George Wells Cytaty: Z chwilą, gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia. -Herbert George Wells


z-chwilą-gdy-mężczyzna-wie-dokładnie-czego-chce-wyczerpał-już-jeden-z-głównych-powabów-życia
Herbert George Wells Cytaty: Nie ma na świecie pasji równej tej, która zmusza ludzi do udawania kogoś innego. -Herbert George Wells


nie-na-świecie-pasji-równej-tej-która-zmusza-ludzi-do-udawania-kogoś-innego
Herbert George Wells Cytaty: Mam tę nadzieję, bez niej bowiem nie umiałbym żyć. -Herbert George Wells


mam-tę-nadzieję-bez-niej-bowiem-nie-umiałbym-żyć
Herbert George Wells Cytaty: W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia. -Herbert George Wells


w przeszłość-prze­noszą-nas-wspom­nienia-a w przyszłość- marzenia
Herbert George Wells Cytaty: Jeśli nie za­kończy­my woj­ny, woj­na za­kończy nas. -Herbert George Wells


jeśli-nie za­kończy­my-woj­ny-woj­na-za­kończy-nas
Herbert George Wells Cytaty: Nie ma gor­szych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć. -Herbert George Wells


nie- gor­szych-ślepców-nad-tych-którzy-nie chcą-widzieć
Herbert George Wells Cytaty: Jeśli się nie przechodzi i nie odświeża ścieżek myślowych, zaczynają zarastać. -Herbert George Wells


jeśli-ę-nie-przechodzi-i-nie-odświeża-ścieżek-myślowych-zaczynają-zarastać
Herbert George Wells Cytaty: Najlepszym wyjściem z każdej sytuacji jest poradzenie sobie z nią. -George Herbert


najlepszym-wyjściem-z-każdej-sytuacji-jest-poradzenie-sobie-z-ą
Herbert George Wells Cytaty: Życie jest już w połowie za nami, zanim zdołamy nauczyć się czym naprawdę jest -George Herbert


Życie-jest-już-w-połowie-za-nami-zanim-zdołamy-nauczyć-ę-czym-naprawdę-jest
Herbert George Wells Cytaty: Cuando un amigo nos pide algo, la palabra


cuando-un-amigo-nos-pide-algo-palabra-ñana-no-existe
Herbert George Wells Cytaty: No es tan fiero el león como lo pintan. -George Herbert


Herbert George Wells Cytaty: Un padre vale por cien maestros. -George Herbert


Herbert George Wells Cytaty: La juventud vive de la esperanza; la vejez del recuerdo. -George Herbert


la-juventud-vive-de-esperanza-vejez-del-recuerdo