Herbert Spencer Cytaty

Herbert Spencer Cytaty: Skoro nie znasz możliwości człowieka, jak możesz ocenić jego czyny? W końcu opinię urabia uczucie a nie rozum. -Herbert Spencer


skoro-nie-znasz-możliwoś-człowieka-jak-możesz-ocenić-jego-czyny-w-końcu-opinię-urabia-uczucie-a-nie-rozum
Herbert Spencer Cytaty: Tiempo: lo que los hombres siempre tratan de matar, pero que acaba por matarlos. -Herbert Spencer


tiempo-lo-los-hombres-siempre-tratan-de-matar-pero-acaba-por-matarlos
Herbert Spencer Cytaty: Idee, które powstają nagle, na ogół nie są prawdziwe. -Herbert Spencer


idee-które-powstają-nagle-na-ogół-nie-są-prawdziwe
Herbert Spencer Cytaty: Kiedy mężczyzna myśli o kobiecie, że nic nie jest dla niej zbyt piękne i nic zbyt dobre, ofiarowuje jej siebie. -Spencer Tracy


kiedy-mężczyzna-myśli-o-kobiecie-że-nic-nie-jest-dla-niej-zbyt-piękne-i-nic-zbyt-dobre-ofiarowuje-jej-siebie
Herbert Spencer Cytaty: Naj­gor­szą cho­robą naszych czasów jest to, że tak wielu ludzi cier­pi z po­wodu nie by­cia nig­dy kochanym. The wor­st il­lness of our ti­me is that so ma­ny peop­le ha­ve to suf­fer from ne­ver being loved. -Diana Spencer


Herbert Spencer Cytaty: Czuję się bar­dziej związa­na z ludźmi z dna niż z ty­mi ze szczy­tu i oni [rodzi­na królew­ska] nie mogą mi te­go darować. I feel much clo­ser to peop­le at the bot­tom than to peop­le at the top and they (the royal fa­mily) don't for­gi­ve me for it. -Diana Spencer


Herbert Spencer Cytaty: W tym małżeństwie było nas tro­je, więc było trochę tłoczno. The­re we­re three of us in this mar­riage, so it was a bit crowded. -Diana Spencer


w tym-łżeństwie-było-nas-tro­-więc-było-trochę-tłoczno-the­re-we­re-three-of us in this-mar­riage-so it was-a bit-crowded
Herbert Spencer Cytaty: Nie fun­kcjo­nuję według re­gula­minu... Kieru­je się ser­cem, nie głową. I don't go by the ru­le book... I lead from the heart, not the head. -Diana Spencer


nie-fun­kcjo­nuję-według-re­gula­minu-kieru­ ę-ser­cem-nie głową-i-don't-go by the-ru­-book-i lead-from-the-heart-not-the
Herbert Spencer Cytaty: Lu­bię być wol­nym duchem. Niektórzy te­go nie lu­bią, ale ja ta­ka już jestem. I li­ke to be a free spi­rit. So­me don’t li­ke that, but that’s the way I am. -Diana Spencer


lu­bię-być-wol­nym-duchem-niektórzy te­go-nie lu­bią-ale-ja ­ka-już-jestem-i-li­ke-to be a free-spi­rit-so­me dont-li­ke-that
Herbert Spencer Cytaty: Chciałabym być królową w ludzkich ser­cach, ale nie widzę się ja­ko królo­wa te­go kraju. -Diana Spencer


chciałabym-być-królową-w ludzkich-ser­cach-ale-nie widzę ę-ja­ko-królo­wa-te­go-kraju
Herbert Spencer Cytaty: Mam dar da­wania miłości. I mam za­miar korzys­tać z te­go daru. I ha­ve got the gift to gi­ve lo­ve. And I am going to use this gift. -Diana Spencer


mam-dar-da­wania-miłoś-i mam-za­miar-korzys­ć-z te­go-daru-i-ha­ve-got-the-gift-to gi­ve-lo­ve-and i am going-to use-this-gift
Herbert Spencer Cytaty: Jeśli nie będziesz miłował, nie będziesz żył: jeśli naprawdę i konsekwentnie ukochasz, zabiją cię. -Herbert McCabe


jeśli-nie-będziesz-miłował-nie-będziesz-żył-śli-naprawdę-i-konsekwentnie-ukochasz-zabiją-ę
Herbert Spencer Cytaty: Świadomość, istniejąca globalnie w przestrzeni i czasie, jest ukrytą, porządkującą wszystko zmienną. -Herbert Nick


Świadomość-istniejąca-globalnie-w-przestrzeni-i-czasie-jest-ukrytą-porządkującą-wszystko-zmienną
Herbert Spencer Cytaty: Słowa, za którymi nie idą czyny, to mord dokonany na ideach. -Herbert Hoover


słowa-za-którymi-nie-idą-czyny-to-mord-dokonany-na-ideach
Herbert Spencer Cytaty: Kobiety śmieją się, kiedy mogą i płaczą, kiedy chcą. -Zbigniew Herbert


kobiety-śmieją-ę-kiedy-mogą-i-płaczą-kiedy-chcą
Herbert Spencer Cytaty: Kultura to rzecz zdobywana, a nie dziedzictwo. To nauczenie się nowego języka. -Zbigniew Herbert


kultura-to-rzecz-zdobywana-a-nie-dziedzictwo-to-nauczenie-ę-nowego-języka
Herbert Spencer Cytaty: Że dwoje ludzi potrafią żyć razem, jest jednym z największych cudów. W większości jednak nie potrafią, co zresztą jest zamaskowane tym, że również nie potrafią żyć osobno. -Herbert Marcuse


Że-dwoje-ludzi-potrafią-żyć-razem-jest-jednym-z-największych-cudów-w-większoś-jednak-nie-potrafią-co-zresztą-jest-zamaskowane-tym-że
Herbert Spencer Cytaty: Prawdziwego przyjaciela poznasz w jego potrzebie. -George Herbert


prawdziwego-przyjaciela-poznasz-w-jego-potrzebie