Herodot Cytaty

Herodot Cytaty: W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów. -Herodot


w trak­cie-po­koju-sy­nowie-grze­bią-swoich-ojców-pod­czas-woj­ny-oj­co­wie-grze­bią-swoich-synów
Herodot Cytaty: Całe nasze życie to działanie i pas­ja. Uni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów, ry­zyku­jemy, że w ogóle nie zaz­na­my życia. -Herodot


całe-nasze-życie-to działanie-i ­ja-uni­kając zaan­gażowa­nia-w działania-i ­-naszych-czasów-ry­zyku­jemy-że w ogó
Herodot Cytaty: Gdy ko­bieta zrzu­ca odzienie, zrzu­ca za­razem i wstyd. -Herodot


gdy-ko­bieta-zrzu­ca-odzienie-zrzu­ca-za­razem-i wstyd
Herodot Cytaty: Pow­tarzam powtórzone. Re­lata re­fero. (łac.)  -Herodot


pow­tarzam-powtórzone-re­lata-re­fero-łac 
Herodot Cytaty: Pośpiech jest ojcem nieszczęścia. -Herodot


pośpiech-jest-ojcem-nieszczęścia
Herodot Cytaty: Mężczyźnie nie może stać się nic złego, gdy wokół niego są kobiety. -Herodot


mężczyźnie-nie-może-stać-ę-nic-złego-gdy-wokół-niego-są-kobiety
Herodot Cytaty: Człowiek, który stale jest poważny i nie pozwala sobie na chwilę wytchnienia i zabawy, zwariuje w końcu, wcale o tym nie wiedząc. -Herodot


człowiek-który-stale-jest-poważny-i-nie-pozwala-sobie-na-chwilę-wytchnienia-i-zabawy-zwariuje-w-końcu-wcale-o-tym-nie-wiedząc