Homer Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Homer Cytaty: Morze to rybi gościniec. -Homer
morze-to-rybi-gościniec
Homer Cytaty: Sen i śmierć to bracia bliźniacy. -Homer
sen-i-śmierć-to-bracia-bliźniacy
Homer Cytaty: Mowa słodsza niż miód. -Homer
mowa-słodsza-ż-miód
Homer Cytaty: To okropne rzucać słowa na wiatr. -Homer
to-okropne-rzucać-słowa-na-wiatr
Homer Cytaty: Taki już los ludzkich rodów, jak losy nietrwałych liści, jedne na ziemię wiatr zrzuca liście, a inne wydaje rozkwitający las, kiedy zbliża się pora wiosenna. -Homer
taki-już-los-ludzkich-rodów-jak-losy-nietrwałych-liś-jedne-na-ziemię-wiatr-zrzuca-liście-a-inne-wydaje-rozkwitający-las-kiedy-zbliża-ę-pora
Homer Cytaty: Podróżowanie to najwspanialsza rzecz na świecie. -Homer
podróżowanie-to-najwspanialsza-rzecz-na-świecie
Homer Cytaty: Czasem i dobry śpi. -Homer
czasem-i-dobry-śpi
Homer Cytaty: Głód największym tyranem, ciągle się napiera, nie dbając, czy ból jaki duszę ci rozdziera. -Homer
głód-największym-tyranem-ągle-ę-napiera-nie-dbając-czy-ból-jaki-duszę-rozdziera
Homer Cytaty: Zawsze znajdzie swój swego i z nim się pobrata. -Homer
zawsze-znajdzie-swój-swego-i-z-nim-ę-pobrata
Homer Cytaty: Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dawać zwycięstwo. -Homer
rzeczą-człowieka-jest-walczyć-a-rzeczą-nieba-dawać-zwycięstwo
Homer Cytaty: Nadmiar snu męczy, zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem. -Homer
nadmiar-snu-męczy-zbyt-długi-odpoczynek-staje-ę-cierpieniem
Homer Cytaty: Nawet statecznych ludzi poglądy mogą się zmienić. -Homer
nawet-statecznych-ludzi-poglądy-mogą-ę-zmienić
Homer Cytaty: Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo. -Homer
rzeczą-człowieka-jest-walczyć-a-rzeczą-nieba-dać-zwycięstwo
Homer Cytaty: Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Homer Cytaty: Kto czyni cnotliwie i przed złem się wzdraga, tego sławę po świecie roznoszą pochodnie. -Homer
kto-czyni-cnotliwie-i-przed-złem-ę-wzdraga-tego-sławę-po-świecie-roznoszą-pochodnie
Homer Cytaty: Spośród tych, co oddychają i chodzą po ziemi, nie ma nikogo bardziej godnego pożałowania niż człowiek. -Homer
spośród-tych-co-oddychają-i-chodzą-po-ziemi-nie-nikogo-bardziej-godnego-pożałowania-ż-człowiek
Homer Cytaty: Jakie słowo wypowiesz, takie usłyszysz. -Homer
jakie-słowo-wypowiesz-takie-usłyszysz
Homer Cytaty: Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników. -Homer
jeden-doświadczony-lekarz-wart-jest-stu-wojowników
Homer Cytaty: Przyjaciel szlachetny, z dawna doświadczony, nie mniejszej bywa ceny jak i brat rodzony. -Homer
przyjaciel-szlachetny-z-dawna-doświadczony-nie-mniejszej-bywa-ceny-jak-i-brat-rodzony
Homer Cytaty: Najlepiej nie urodzić się, lub też najprędzej przekroczyć wrota. -Homer
najlepiej-nie-urodzić-ę-lub-też-najprędzej-przekroczyć-wrota
Homer Cytaty: Nędzna poręka, która ręczy za nędznikiem. -Homer
nędzna-poręka-która-ręczy-za-nędznikiem
Homer Cytaty: Ty nigdy nie poddawaj się pod rząd kobiecy, w czułości jej nie zwierzaj żadnej tajemnicy. -Homer
ty-nigdy-nie-poddawaj-ę-pod-rząd-kobiecy-w-czułoś-jej-nie-zwierzaj-żadnej-tajemnicy
Homer Cytaty: Kto czyni cnotliwie i przed złem się wzdryga, tego sławę po świecie roznoszą przechodnie. -Homer
kto-czyni-cnotliwie-i-przed-złem-ę-wzdryga-tego-sławę-po-świecie-roznoszą-przechodnie
Homer Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go, niż błądze­nie po niez­na­nych krajach. -Homer
nie- nic-gor­sze­go-ż-błądze­nie-po niez­na­nych-krajach
Homer Cytaty: Ludzie w nie­szczęściu szyb­ciej się starzeją. -Homer
ludzie-w nie­szczęściu-szyb­ciej ę-starzeją
Homer Cytaty: Ja­kie słowo wy­powiesz, ta­kie usłyszysz. -Homer
ja­kie-słowo-wy­powiesz-­kie-usłyszysz
Homer Cytaty: To ok­ropne rzu­cać słowa na wiatr. -Homer
to ok­ropne-rzu­cać-słowa-na wiatr
Homer Cytaty: Los dał ludziom od­wagę znosze­nia cierpień. -Homer
los-dał-ludziom-od­wagę-znosze­nia-cierpień
Homer Cytaty: Sen i śmierć to bra­cia bliźniacy. -Homer
sen-i śmierć-to bra­cia-bliźniacy
Homer Cytaty: Nędzna poręka, która ręczy za nędznikiem. -Homer
nędzna-poręka-która-ręczy-za nędznikiem
Homer Cytaty: Na­wet sta­tecznych ludzi poglądy mogą się zmieniać. -Homer
na­wet-sta­tecznych-ludzi-poglądy-mogą ę-zmieniać
Homer Cytaty: Nie ma nic słab­sze­go na Ziemi niż człowiek. -Homer
nie- nic-słab­sze­go-na ziemi-ż-człowiek
Homer Cytaty: Nie na­leży być za­wis­tnym wo­bec innych. -Homer
nie-na­ży-być-za­wis­tnym-wo­bec-innych
Homer Cytaty: Gos­po­dar­ność wycho­wuje szlachet­ne dzieci. -Homer
gos­po­dar­ność-wycho­wuje-szlachet­ne-dzieci
Homer Cytaty: Morze, ten rybi gościniec. -Homer
morze-ten-rybi-gościniec