Ignacy Krasicki Cytaty

Ignacy Krasicki Cytaty: Według mnie ten najlepszy, kto się najmniej chwali. -Ignacy Krasicki


według-mnie-ten-najlepszy-kto-ę-najmniej-chwali
Ignacy Krasicki Cytaty: Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki


nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał
Ignacy Krasicki Cytaty: Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki


kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie
Ignacy Krasicki Cytaty: Praw­dzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi. -Ignacy Krasicki


Ignacy Krasicki Cytaty: Mniej szkodzi im­pet jaw­ny niźli złość ukryta. -Ignacy Krasicki


mniej-szkodzi-im­pet-jaw­ny-źli-złość-ukryta
Ignacy Krasicki Cytaty: Przeczy­taj, osądź. Nie pochwa­lisz? Spalę... -Ignacy Krasicki


Ignacy Krasicki Cytaty: Zawżdy znaj­dzie przyczynę, kto zdo­byczy pragnie. Dwóch wilków jed­no w le­sie na­dyba­li jagnię; Już go mieli ro­zer­wać, rzekło: „Ja­kim prawem?” „Smacznyś, słaby i w le­sie!” – Zjed­li niezabawem. -Ignacy Krasicki


Ignacy Krasicki Cytaty: Nie no­wina, że głupi mądre­go przegadał. -Ignacy Krasicki


nie-no­wina-że głupi-mądre­go-przegadał
Ignacy Krasicki Cytaty: Nie każde­mu dał Pan Bóg rodzić się puchaczem. -Ignacy Krasicki


nie-każde­mu-dał-pan-bóg-rodzić ę-puchaczem
Ignacy Krasicki Cytaty: Nie mogą ci kochać Rzeczy­pos­po­litej, którzy w niej nic swo­jego nie mają. -Ignacy Krasicki


nie-mogą- kochać-rzeczy­pos­po­litej-którzy-w niej-nic-swo­jego-nie mają
Ignacy Krasicki Cytaty: A cóż to jest za baj­ka? Wszys­tko to być może! Praw­da, jed­nakże ja to między baj­ki włożę. -Ignacy Krasicki


a cóż-to jest za baj­ka-wszys­tko-to być-może-praw­da-jed­nakże-ja to między-baj­ki-włożę
Ignacy Krasicki Cytaty: Miej ty so­bie pałace, ja mój do­mek ciasny. Praw­da, nie jest wspa­niały, szczupły, ale własny. -Ignacy Krasicki


miej-ty so­bie-pałace-ja mój-do­mek-ciasny-praw­da-nie jest wspa­niały-szczupły-ale-własny
Ignacy Krasicki Cytaty: Mądrość po­lega na tym wed­le me­go zda­nia, aby nie od­po­wiadać na głupie pytania. -Ignacy Krasicki


mądrość-po­lega-na tym-wed­-me­go-zda­nia-aby nie od­po­wiadać-na głupie-pytania
Ignacy Krasicki Cytaty: Kto ma wieś, ma i prawo. -Ignacy Krasicki


Ignacy Krasicki Cytaty: Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali. -Ignacy Krasicki


zawżdy-znajdzie-przyczynę-kto-zdobyczy-pragnie-według-mnie-ten-najlepszy-co-ę-najmniej-chwali
Ignacy Krasicki Cytaty: A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może! Prawda, jednakże ja to między bajki włożę. -Ignacy Krasicki


a-cóż-to-jest-za-bajka-wszystko-to-być-może-prawda-jednakże-ja-to-między-bajki-włożę
Ignacy Krasicki Cytaty: Czy nos dla tabakiery, czy ona dla nosa? -Ignacy Krasicki


czy-nos-dla-tabakiery-czy-ona-dla-nosa
Ignacy Krasicki Cytaty: Poczciwość prawdy się nie lęka. -Ignacy Krasicki