Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się. -Ignacy Piotr Legatowicz
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Próżniaków więcej jest niżeli ludzi pracowitych; przeto w głosowaniu na podział cudzej własności zawsze mieć będą żądaną większość. -Ignacy Piotr Legatowicz
próżniaków-więcej-jest-żeli-ludzi-pracowitych-przeto-w-głosowaniu-na-podział-cudzej-własnoś-zawsze-mieć-będą-żądaną-większość
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: We wnętrznościach matek jesteśmy już związani, krępują nas potem pieluchy, a następnie prawa towarzyskie. -Ignacy Piotr Legatowicz
we-wnętrznościach-matek-jesteśmy-już-związani-krępują-nas-potem-pieluchy-a-następnie-prawa-towarzyskie
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Nowiny są podobne do trzewików: im dłużej się noszą, tym są bardziej pokrzywione. -Ignacy Piotr Legatowicz
nowiny-są-podobne-do-trzewików-im-dłużej-ę-noszą-tym-są-bardziej-pokrzywione
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Próżniacy nie mają potrzeby wiedzieć, która jest godzina. -Ignacy Piotr Legatowicz
próżniacy-nie-mają-potrzeby-wiedzieć-która-jest-godzina
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Przeszłość podobną jest do zwierciadła, w którym każdy rad się przegląda. -Ignacy Piotr Legatowicz
przeszłość-podobną-jest-do-zwierciadła-w-którym-każdy-rad-ę-przegląda
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Na teatrze tego świata jedni uczą się swej roli; drudzy ją grają bez przygotowania; w jednym i drugim razie własny każdego interes jest suflerem. -Ignacy Piotr Legatowicz
na-teatrze-tego-świata-jedni-uczą-ę-swej-roli-drudzy-ją-grają-bez-przygotowania-w-jednym-i-drugim-razie-własny-każdego-interes-jest-suflerem
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Roz­tar­gnienie umysłu jest do­wodem je­go niedostatku. -Ignacy Piotr Legatowicz
roz­tar­gnienie-umysłu-jest do­wodem-­go-niedostatku
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną. -Ignacy Piotr Legatowicz
pochleb­stwo-jest to przes­trzeń-między-nik­czem­nośą-a fortuną
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Kto nie umie naśla­dować, nie pot­ra­fi tworzyć. -Ignacy Piotr Legatowicz
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Próżniacy nie mają pot­rze­by wie­dzieć, która jest godzina. -Ignacy Piotr Legatowicz
próżniacy-nie mają-pot­rze­by-wie­dzieć-która-jest godzina
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Miłość jest podobna do butelek z wonnościami: im częściej się dla wszystkich otwiera, tym prędzej zwietrzeje. -Ignacy Legatowicz
miłość-jest-podobna-do-butelek-z-wonnościami-im-częściej-ę-dla-wszystkich-otwiera-tym-prędzej-zwietrzeje
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: To złodziej­skie ser­ce, które ze szkodą dru­gich chce być bogate. -Piotr Skarga (Piotr Powęski)
to złodziej­skie-ser­-które-ze szkodą-dru­gich-chce-być-bogate
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Jeżeli przy­jaźń nie jest związa­na miłością i cnotą, łat­wo może być roz­wiąza­na przez głupotę. -Piotr Skarga (Piotr Powęski)
jeżeli-przy­jaźń-nie jest związa­na-miłośą-i cnotą-łat­wo-może-być-roz­wiąza­na-przez-głupotę
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Strata czasu jest podobna do śmierci - nieodwracalna. -Piotr I
strata-czasu-jest-podobna-do-śmierci-nieodwracalna
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Stra­ta cza­su jest, po­dob­nie do śmier­ci, nieodwracalna. -Piotr I
stra­-cza­su-jest-po­dob­nie-do śmier­-nieodwracalna
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Mało kto zło wyrywa z korzeniem; gałązki tylko odcina, które wnet odrastają. -Piotr Skarga
mało-kto-zło-wyrywa-z-korzeniem-gałązki-tylko-odcina-które-wnet-odrastają
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Mężczyzna żyje, aby osłodzić życie kobiecie, a umiera, aby jej było do twarzy w żałobie. -Piotr Altenberg
mężczyzna-żyje-aby-osłodzić-życie-kobiecie-a-umiera-aby-jej-było-do-twarzy-w-żałobie
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Wielka miłość to nic innego jak taniec amatorów na linie bez drążka i siatki. -Piotr Altenberg
wielka-miłość-to-nic-innego-jak-taniec-amatorów-na-linie-bez-drążka-i-siatki
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Pot to łzy pracy. -Piotr Mille
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy. -Piotr Skarga
kto-ojczyźnie-swej-służy-sam-sobie-służy
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Co rozumem, pilnością i cnotą stanęło, to się nierozumem, niedbałością i złością ludzką obala. -Piotr Skarga
co-rozumem-pilnośą-i-cnotą-stanęło-to-ę-nierozumem-niedbałośą-i-złośą-ludzką-obala
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Kiedy się chce robić omlety, trzeba stłuc jajka. -Piotr Pahlen
kiedy-ę-chce-robić-omlety-trzeba-stłuc-jajka
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Długie się zdaje kazanie przez godzinę, a niedługa uczta cztery godziny trwająca. -Piotr Skarga
długie-ę-zdaje-kazanie-przez-godzinę-a-niedługa-uczta-cztery-godziny-trwająca
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Jeżeli przyjaźń nie jest związana miłością i cnotą, łatwo może być rozwiązana przez głupotę. -Piotr Skarga
jeżeli-przyjaźń-nie-jest-związana-miłośą-i-cnotą-łatwo-może-być-rozwiązana-przez-głupotę
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Prawda jako uczciwa niewiasta w lada sukni jest przyjemna; nieprawda jako nierządnica szatami, słowami się pstrymi przybiera. -Piotr Skarga
prawda-jako-uczciwa-niewiasta-w-lada-sukni-jest-przyjemna-nieprawda-jako-nierządnica-szatami-słowami-ę-pstrymi-przybiera
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Rozkosz jest jak pszczoła; miodu trochę, a żądła i boleści wiele. -Piotr Skarga
rozkosz-jest-jak-pszczoła-miodu-trochę-a-żądła-i-boleś-wiele
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: To złodziejskie serce, które ze szkodą drugich chce być bogate. -Piotr Skarga
to-złodziejskie-serce-które-ze-szkodą-drugich-chce-być-bogate
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Złe prawo gorsze jest od najsroższego tyrana, bo tyran lepszym się stać albo umrzeć może; złe prawo zawdy szkodę czyni. -Piotr Skarga
złe-prawo-gorsze-jest-od-najsroższego-tyrana-bo-tyran-lepszym-ę-stać-albo-umrzeć-może-złe-prawo-zawdy-szkodę-czyni
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Jako łódź na wodzie i ptak na powietrzu nie znać, gdzie przeleciał: tak głupich i gnuśnych żywota żaden ślad nie zostaje. -Piotr Skarga
jako-łódź-na-wodzie-i-ptak-na-powietrzu-nie-znać-gdzie-przeleciał-tak-głupich-i-gnuśnych-żywota-żaden-ślad-nie-zostaje
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia drugich patrzeć. -Piotr Skarga
dobry-człowiek-woli-sam-cierpieć-ż-na-cierpienia-drugich-patrzeć
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Mężczyzna ma jedną miłość - świat; kobieta ma jedyny świat - miłość. -Piotr Altenberg
mężczyzna-jedną-miłość-świat-kobieta-jedyny-świat-miłość
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Mężczyzna ma jedyną miłość - świat. Kobieta ma jedyny świat - miłość. -Piotr Altenberg
mężczyzna-jedyną-miłość-świat-kobieta-jedyny-świat-miłość
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: Chciwość jest najlepszym środkiem motywującym ludzi do sukcesu. Chciwość motywuje nas to zdobywania wiedzy, zdobywania wykształcenia by mieć więcej, by zapewnić sobie i swojej rodzinie lepszy standard życia. Tylko lenie i nieudacznicy myślą inaczej. -Piotr Biber
Ignacy Piotr Legatowicz Cytaty: W relacjach z ludźmi potrzeba wiele wyrozumiałości i empatii. Nikt z nas nie jest doskonały. Każdemu zdarzają się chwile słabości, błędy, wpadki. Jest to wpisane w naszą egzystencję. Nie warto tracić czasu na ludzi, którzy tego nie rozumieją. Ważnym jest, aby pracować nad sobą i nad tym, co w nas jest niedoskonałe. -Piotr Galon