Irracja Cytaty

Irracja Cytaty: ... nikt ci tak tyłka nie wys­ma­ruje, jak wazeliniarz... AgaWa  -Irracja


nikt  tak-tyłka-nie wys­­ruje-jak wazeliniarz-agawa 
Irracja Cytaty: ... Qrwa - obec­nie naj­po­pular­niej­sze i naj­tańsze pa­naceum na wszel­kie nies­podziewa­ne i stre­sowe sytuacje... -Irracja


qrwa - obec­nie-naj­po­pular­niej­sze-i naj­ńsze-pa­naceum-na wszel­kie-nies­podziewa­ne-i stre­sowe-sytuacje
Irracja Cytaty: PA­ZER­NOŚĆ !!! ...


Irracja Cytaty: Paranoja* ... wszys­tko się w do­mu pru­je, a ma­mony brak... (* do po­tar­ga­nych spodni...)  -Irracja


paranoja-wszys­tko ę-w do­mu-pru­-a ­mony-brak-do po­tar­ga­nych-spodni 
Irracja Cytaty: ... część ko­biet mu­si pochodzić od Diany, bo­gini łowów... te uwiel­biają je­lenie... i może dla­tego tak chętnie


część ko­biet-mu­-pochodzić-od diany-bo­gini-łowów-te uwiel­biają-­lenie-i może-dla­tego-tak-chętnie-przyp­ra­wiają
Irracja Cytaty:


Irracja Cytaty: ... Cze­si to jed­nak re­galiści... po­lubi­li zwłaszcza je­den z re­galiów... gdziekol­wiek pójdziesz, czy po­jedziesz, ocze­kują od człowieka korony... -Irracja


cze­ to jed­nak-re­galiś-po­lubi­li zwłaszcza-­den-z re­galiów-gdziekol­wiek pójdziesz-czy-po­jedziesz-ocze­kują
Irracja Cytaty: Erotoman! ... w ta­kie upały marzy o Lon­dy­nie... An­giel­ki są ta­kie chłodne... -Irracja


erotoman-w ­kie-upały-marzy-o lon­dy­nie-an­giel­ki są ­kie-chłodne
Irracja Cytaty: ...


jes­teś nieto­leran­cyjny- rzekł-pa­sożyt-do bro­ącej ę-ofiary
Irracja Cytaty: ... raz królew­na złotowłosa miała piękny sen... że zdała ma­turę - a kuku(!)... http://czyliwiesz.pl/category/11428  -Irracja


raz królew­na-złotowłosa-miała-piękny-sen-że zdała-­turę- a kuku-httpczyliwieszplcategory11428 
Irracja Cytaty:


naturystka-pewną-pa­nienkę-z jasła-chęć-na na­turę-naszła-spa­cer­kiem-bez-wózka-trzy­mając-za rękę-józka-tak-szła
Irracja Cytaty: W Kut­nie pan­na rozbuchana, przy­siadła chłop­cu na kolana. Ona to seks-bomba, On zaś wiel­ka trąba, szyb­ko doszło do rozstania. -Irracja


w kut­nie-pan­na-rozbuchana-przy­siadła-chłop­cu-na kolana-ona-to seks-bomba-on-zaś-wiel­ka-trąba-szyb­ko-doszło-do rozstania
Irracja Cytaty: Co początkiem jest miłości, To i do końca w niej gości. I tu­taj rodzi się pytanie, Cóż z miłością się stanie Gdy od łóżka się zaczyna, Ja­każ jej końca przyczyna?... -Irracja


co-początkiem-jest miłoś-to-i do końca-w niej-goś-i-­taj-rodzi ę-pytanie-cóż-z miłośą ę-stanie-gdy-od łóżka ę-zaczyna
Irracja Cytaty: Je­den woła, moc­no w ser­cu wzburzony,


Irracja Cytaty: ... blon­dynka roz­ma­wia że swoim no­wym „narzeczonym


Irracja Cytaty: ... ze wszys­tkich diet świata naj­lep­sza jest dieta... po­sel­ska.A jak uzależnia!?... -Irracja


ze wszys­tkich-diet-świata-naj­lep­sza-jest dieta-po­sel­skaa jak uzależnia
Irracja Cytaty: ... praw­da jest jed­na... i 9 mi­liardów in­ter­pre­tac­ji... ty­le in­ter­pre­tac­ji ilu ludzi... -Irracja


praw­da jest jed­na-i 9 mi­liardów-in­ter­pre­tac­ji-ty­ in­ter­pre­tac­ji-ilu-ludzi
Irracja Cytaty: ... wza­jem­na miłość to kom­pro­mis dwóch egoizmów... -Irracja


wza­jem­na miłość-to kom­pro­mis-dwóch-egoizmów