Józef Ignacy Kraszewski Cytaty

Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Gnuśność po­niewiera ty­siące ludzi, pra­ca nie za­bija nikogo. -Józef Ignacy Kraszewski


gnuśność-po­niewiera-ty­ą-ludzi-pra­ca-nie za­bija-nikogo
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Słabi tylko giną w objęciach przeciwności, silni się karmią u jej piersi. -Józef Ignacy Kraszewski


słabi-tylko-giną-w-objęciach-przeciwnoś-silni-ę-karmią-u-jej-piersi
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Jeśli niekiedy samotność młodym bywa użyteczną, jakże często oderwanie się zupełnie od świata bywa zgubne i wiedzie do zdziczenia. -Józef Ignacy Kraszewski


jeśli-niekiedy-samotność-młodym-bywa-użyteczną-jakże-często-oderwanie-ę-zupełnie-od-świata-bywa-zgubne-i-wiedzie-do-zdziczenia
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: W książce to tyl­ko zna­leźć może człowiek, co ma w sobie. -Józef Ignacy Kraszewski


Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze. -Józef Ignacy Kraszewski


Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Nie każdy i nie zawsze zapłakać może. -Józef Ignacy Kraszewski


Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć. -Józef Ignacy Kraszewski


nie-ten-szczęśliwy-kto-bogaty-nie-ten-szczęśliwy-kto-wielki-kto-sławny-ale-ten-kto-umiał-kochać-jak-chrystus-jak-chrystus-przebaczać-jak-on
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart. -Józef Ignacy Kraszewski


kto-kocha-ten-czuć-powinien-i-przeczuwać-a-kto-nie-odgadnie-serca-kobiety-ten-go-nie-wart
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Bądźcie ostrożni z człowiekiem, który niesprawiedliwie cierpi! Bóg wiele przebacza. Ludzie nigdy. -Józef Ignacy Kraszewski


bądźcie-ostroż-z-człowiekiem-który-niesprawiedliwie-cierpi-bóg-wiele-przebacza-ludzie-nigdy
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Czas ma nadzwyczaj coś gorzkiego w sobie. -Józef Ignacy Kraszewski


Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Bo każdy człowiek ma trzy życia w sobie jedno, po którym płacze, drugie w którym żyje i stęka, trzecie, którego się spodziewa. -Józef Ignacy Kraszewski


bo-każdy-człowiek-trzy-życia-w-sobie-jedno-po-którym-płacze-drugie-w-którym-żyje-i-stęka-trzecie-którego-ę-spodziewa
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Był sobie dziad i baba, Bardzo starzy oboje. -Józef Ignacy Kraszewski


Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Wiara jest jako sklepienie, z którego cegiełkę wyjąwszy, runie wszystko. -Józef Ignacy Kraszewski


wiara-jest-jako-sklepienie-z-którego-cegiełkę-wyjąwszy-runie-wszystko
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Młode uczu­cia są najwłaściw­sze młode­mu wieko­wi, ale nie wyłącznie mu należą. -Józef Ignacy Kraszewski


młode-uczu­cia-są najwłaściw­sze-młode­mu-wieko­wi-ale-nie wyłącznie-mu należą
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Mało ludzi z miłości umiera, a tak wiele z niej żyje! -Józef Ignacy Kraszewski


Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Wielkie szczęście robi wrażenie podobne do straszliwego ciosu, oba zabić mogą. -Józef Ignacy Kraszewski


wielkie-szczęście-robi-wrażenie-podobne-do-straszliwego-ciosu-oba-zabić-mogą
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie. -Józef Ignacy Kraszewski


Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Ludzie boję się zmian, nawet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski