Józef Znowicki Cytaty

Józef Znowicki Cytaty: Byś nie był trapion troską nieustanną, nie żeń się z panną. Byś nie był dręczon wojną domową nie żeń się z wdową, a iżbyś spokój miał w życiu stale, nie żeń się wcale. -Józef Znowicki


byś-nie-był-trapion-troską-nieustanną-nie-żeń-ę-z-panną-byś-nie-był-dręczon-wojną-domową-nie-żeń-ę-z-wdową-a-iżbyś-spokój-miał-w
Józef Znowicki Cytaty: Ziemia jest Matką wszys­tkich ludzi i wszys­cy ludzie po­win­ni mieć do niej ta­kie sa­me prawa. -Józef


ziemia-jest matką-wszys­tkich-ludzi-i wszys­cy-ludzie-po­win­-mieć-do niej-­kie-­me-prawa
Józef Znowicki Cytaty: Ziemia i ja - z jed­ne­go jes­teśmy Ducha. -Józef


ziemia-i ja - z jed­ne­go-jes­teśmy-ducha
Józef Znowicki Cytaty: Je­dynym, kto ma pra­wo roz­porządzać Ziemią jest Ten, kto ją stworzył. -Józef


je­dynym-kto- pra­wo-roz­porządzać-ziemią-jest ten-kto-ją stworzył
Józef Znowicki Cytaty: Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane. -Józef


Józef Znowicki Cytaty: Nie tłumacz się, jeśli nie znasz języków. -Józef Kuśmierek


Józef Znowicki Cytaty: Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów czy socjalizmu, czy polskości, czy czego innego w wychodkowej (nawet nie klozetowej) atmosferze - ja nie mogę! -Józef Piłsudski


niech-inni-ę-bawią-w-hodowanie-kwiatów-czy-socjalizmu-czy-polskoś-czy-czego-innego-w-wychodkowej-nawet-nie-klozetowej-atmosferze-ja-nie-mogę
Józef Znowicki Cytaty: Taką bywa kobieta, jaką ją chce mieć mężczyzna. -Józef Maciejewski


taką-bywa-kobieta-jaką-ją-chce-mieć-mężczyzna
Józef Znowicki Cytaty: Płytkość rozumu wynagradza mężczyźnie kobieta innymi głębokościami. -Józef Maciejewski


płytkość-rozumu-wynagradza-mężczyźnie-kobieta-innymi-głębokościami
Józef Znowicki Cytaty: Zadowoleniem ambicji kobiecej bywa porażka mężczyzny. -Józef Maciejewski


zadowoleniem-ambicji-kobiecej-bywa-porażka-mężczyzny
Józef Znowicki Cytaty: Jest na ziemi szczęście, ale w poczciwej pracy - nie w obietnicach losu i loterii! -Józef Korzeniowski


jest-na-ziemi-szczęście-ale-w-poczciwej-pracy-nie-w-obietnicach-losu-i-loterii
Józef Znowicki Cytaty: Życie nasze ma dwa dzieciństwa, ale nie ma dwóch wiosen. -Józef Korzeniowski


Józef Znowicki Cytaty: Z dobrej okoliczności należy zaraz korzystać, kuć żelazo póki gorące, bo zdarzenia uciekają jak woda i wrócić ich nie można jak dnia wczorajszego. -Józef Korzeniowski


z-dobrej-okolicznoś-należy-zaraz-korzystać-kuć-żelazo-póki-gorą-bo-zdarzenia-uciekają-jak-woda-i-wróć-ich-nie-można-jak-dnia-wczorajszego
Józef Znowicki Cytaty: Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu. -Józef Korzeniowski


wszędzie-reputacja-jest-głosem-w-którym-połowa-prawdy-połowa-fałszu
Józef Znowicki Cytaty: Wielkie szczęście jest zwykle tak bliskie wielkiej niedoli; każdy rozumny człowiek tak dobrze to czuje, że spełnienie najgorętszych życzeń naszych po krótkiej chwili uniesienia napełnia serce smutkiem i trwogą. -Józef Korzeniowski


Józef Znowicki Cytaty: Często najzręczniejszą chytrością jest szczerość. -Józef Korzeniowski


często-najzręczniejszą-chytrośą-jest-szczerość
Józef Znowicki Cytaty: Nie masz takiej cierpliwości, która by się nie znudziła daremnym oczekiwaniem. -Józef Korzeniowski


nie-masz-takiej-cierpliwoś-która-by-ę-nie-znudziła-daremnym-oczekiwaniem
Józef Znowicki Cytaty: Gdyby nie kobiety, mężczyzna nie wiedziałby, na czym polega prawdziwe piękno natury. -Józef Maciejewski


gdyby-nie-kobiety-mężczyzna-nie-wiedziałby-na-czym-polega-prawdziwe-piękno-natury