Józef Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Józef Cytaty: Ziemia jest Matką wszys­tkich ludzi i wszys­cy ludzie po­win­ni mieć do niej ta­kie sa­me prawa. -Józef
ziemia-jest matką-wszys­tkich-ludzi-i wszys­cy-ludzie-po­win­-mieć-do niej-­kie-­me-prawa
Józef Cytaty: Ziemia i ja - z jed­ne­go jes­teśmy Ducha. -Józef
ziemia-i ja - z jed­ne­go-jes­teśmy-ducha
Józef Cytaty: Je­dynym, kto ma pra­wo roz­porządzać Ziemią jest Ten, kto ją stworzył. -Józef
je­dynym-kto- pra­wo-roz­porządzać-ziemią-jest ten-kto-ją stworzył
Józef Cytaty: Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane. -Józef
Józef Cytaty: Nie tłumacz się, jeśli nie znasz języków. -Józef Kuśmierek
Józef Cytaty: Ja tego, proszę pana, nie nazywam Konstytucją, ja to nazywam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo ono najbliższe jest do prostituty. -Józef Piłsudski
ja-tego-proszę-pana-nie-nazywam-konstytucją-ja-to-nazywam-konstytutą-i-wymyśliłem-to-słowo-bo-ono-najbliższe-jest-do-prostituty
Józef Cytaty: Taką bywa kobieta, jaką ją chce mieć mężczyzna. -Józef Maciejewski
taką-bywa-kobieta-jaką-ją-chce-mieć-mężczyzna
Józef Cytaty: Płytkość rozumu wynagradza mężczyźnie kobieta innymi głębokościami. -Józef Maciejewski
płytkość-rozumu-wynagradza-mężczyźnie-kobieta-innymi-głębokościami
Józef Cytaty: Zadowoleniem ambicji kobiecej bywa porażka mężczyzny. -Józef Maciejewski
zadowoleniem-ambicji-kobiecej-bywa-porażka-mężczyzny
Józef Cytaty: Gdyby nie kobiety, mężczyzna nie wiedziałby, na czym polega prawdziwe piękno natury. -Józef Maciejewski
gdyby-nie-kobiety-mężczyzna-nie-wiedziałby-na-czym-polega-prawdziwe-piękno-natury
Józef Cytaty: Jest na ziemi szczęście, ale w poczciwej pracy - nie w obietnicach losu i loterii! -Józef Korzeniowski
jest-na-ziemi-szczęście-ale-w-poczciwej-pracy-nie-w-obietnicach-losu-i-loterii
Józef Cytaty: Życie nasze ma dwa dzieciństwa, ale nie ma dwóch wiosen. -Józef Korzeniowski
Józef Cytaty: Z dobrej okoliczności należy zaraz korzystać, kuć żelazo póki gorące, bo zdarzenia uciekają jak woda i wrócić ich nie można jak dnia wczorajszego. -Józef Korzeniowski
z-dobrej-okolicznoś-należy-zaraz-korzystać-kuć-żelazo-póki-gorą-bo-zdarzenia-uciekają-jak-woda-i-wróć-ich-nie-można-jak-dnia-wczorajszego
Józef Cytaty: Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu. -Józef Korzeniowski
wszędzie-reputacja-jest-głosem-w-którym-połowa-prawdy-połowa-fałszu
Józef Cytaty: Wielkie szczęście jest zwykle tak bliskie wielkiej niedoli; każdy rozumny człowiek tak dobrze to czuje, że spełnienie najgorętszych życzeń naszych po krótkiej chwili uniesienia napełnia serce smutkiem i trwogą. -Józef Korzeniowski
Józef Cytaty: Często najzręczniejszą chytrością jest szczerość. -Józef Korzeniowski
często-najzręczniejszą-chytrośą-jest-szczerość
Józef Cytaty: Nie masz takiej cierpliwości, która by się nie znudziła daremnym oczekiwaniem. -Józef Korzeniowski
nie-masz-takiej-cierpliwoś-która-by-ę-nie-znudziła-daremnym-oczekiwaniem
Józef Cytaty: Książki o miłości biorą czasami do ręki kobiety aby odnaleźć jeszcze jeden sposób ujarzmienia mężczyzny. -Józef Maciejewski
książki-o-miłoś-biorą-czasami-do-ręki-kobiety-aby-odnaleźć-jeszcze-jeden-sposób-ujarzmienia-mężczyzny
Józef Cytaty: Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi. -Józef Piłsudski
idą-czasy-których-znamieniem-będzie-wyścig-pracy-jak-przedtem-był-wyścig-żelaza-jak-przedtem-był-wyścig-krwi
Józef Cytaty: Hu­mor jest cieniem fortuny. -Józef Bułatowicz
Józef Cytaty: Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów czy socjalizmu, czy polskości, czy czego innego w wychodkowej (nawet nie klozetowej) atmosferze - ja nie mogę! -Józef Piłsudski
niech-inni-ę-bawią-w-hodowanie-kwiatów-czy-socjalizmu-czy-polskoś-czy-czego-innego-w-wychodkowej-nawet-nie-klozetowej-atmosferze-ja-nie-mogę
Józef Cytaty: Pierdel, serdel, burdel. - o Konstytucji i Polsce. -Józef Piłsudski
Józef Cytaty: Umiłowanym stanem Polaków jest niezdecydowanie. -Józef Piłsudski
umiłowanym-stanem-polaków-jest-niezdecydowanie
Józef Cytaty: W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy. -Józef Piłsudski
w-imieniu-rzą-rzeczypospolitej-polecam-panom-odnieść-trumnę-juliusza-słowackiego-do-krypty-królewskiej-bo-królom-był-równy
Józef Cytaty: Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić. -Józef Piłsudski
wam-kury-szczać-prowadzić-a-nie-politykę-robić
Józef Cytaty: My na dwa fron­ty woj­ny pro­wadzić nie możemy, więc ja was woj­ny na dwa fron­ty uczyć nie będę. Woj­na na dwa fron­ty to znaczy ginąć tu na Pla­cu Sas­kim z szab­la­mi w dłoni w ob­ro­nie ho­noru narodowego. -Józef Piłsudski
Józef Cytaty: Są ta­kie chwi­le, w których człowiek przy­tuliłby się na­wet do jeża. -Józef Bułatowicz
są ­kie-chwi­-w których-człowiek-przy­tuliłby ę-na­wet-do ża
Józef Cytaty: Gdy człowiek usłyszy lu­bianą me­lodię, to jak­by uj­rzał sta­rego przyjaciela. -Józef Bułatowicz
gdy-człowiek-usłyszy-lu­bianą-me­lodię-to jak­by-uj­rzał-sta­rego-przyjaciela
Józef Cytaty: Strach boi się odważnych. -Józef Bułatowicz
Józef Cytaty: Pan mnie od­krył, pa­nie reżyserze - zim­no mi. -Józef Bułatowicz
pan-mnie-od­krył-pa­nie-reżyserze- zim­no-mi
Józef Cytaty: Ko­bieta z anioła czar­ta zro­bić zdoła. -Józef Bułatowicz
Józef Cytaty: Tam zaczy­na się przy­jem­ność, gdzie kończy się przymus. -Józef Bułatowicz
tam-zaczy­na ę-przy­jem­ność-gdzie-kończy ę-przymus
Józef Cytaty: Miłość to ref­ren ko­biece­go życia. -Józef Bułatowicz
miłość-to ref­ren-ko­biece­go-życia
Józef Cytaty: Nie za­pomi­naj, że ludzie są pamiętliwi. -Józef Bułatowicz
nie-za­pomi­naj-że ludzie-są pamiętliwi
Józef Cytaty: Po­wodze­nie dzieli Po­laków, bieda zbliża, nie­szczęście - łączy. -Józef Bułatowicz
po­wodze­nie-dzieli-po­laków-bieda-zbliża-nie­szczęście- łączy