Jacek Kaczmarski Cytaty

Jacek Kaczmarski Cytaty: Nie wątpić, w sens ofiary wierzyć Jest rzeczą łatwą - by­wa wielką. -Jacek Kaczmarski


nie-wątpić-w sens-ofiary-wierzyć-jest-rzeczą-łatwą- by­wa-wielką
Jacek Kaczmarski Cytaty: I pod Ścianę Płaczu iść mi było wstyd - Czy ja ko­munis­ta, czy Po­lak, czy Żyd?  -Jacek Kaczmarski


i pod-Ścianę-płaczu-iść-mi było-wstyd-czy-ja ko­munis­-czy-po­lak-czy-Żyd 
Jacek Kaczmarski Cytaty: Późno mądrość przychodzi Cze­go pragnąć się godzi. Ale próżno żałować Cze­go nie szło zachować. -Jacek Kaczmarski


późno-mądrość-przychodzi-cze­go-pragnąć ę-godzi-ale-próżno-żałować-cze­go-nie szło-zachować
Jacek Kaczmarski Cytaty: Daj­cie żyć po swo­jemu grzeszne­mu, a i świętym żyć będzie przyjemnie. -Jacek Kaczmarski


daj­cie-żyć-po swo­jemu-grzeszne­mu-a i świętym-żyć-będzie-przyjemnie
Jacek Kaczmarski Cytaty: Zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto się znaj­dzie nie w porę. -Jacek Kaczmarski


zaw­sze-znaj­dzie ę-ktoś-kto ę-znaj­dzie-nie w porę
Jacek Kaczmarski Cytaty: Na­wet drze­wa próchnieją przed­wcześnie, a prze­cież is­tnieją bezgrzesznie. -Jacek Kaczmarski


na­wet-drze­wa-próchnieją-przed­wcześnie-a prze­cież-is­tnieją-bezgrzesznie
Jacek Kaczmarski Cytaty: Zaz­drość nie wie, co sen i po cichu zabija. -Jacek Kaczmarski


zaz­drość-nie wie-co sen-i po cichu-zabija
Jacek Kaczmarski Cytaty: Bo czym są mo­je grzechy małe, Gdy On po­kor­nych ma - miliony, Rzad­ko Mu głowę zawracałem I tyl­ko - w imię odtrąconych. -Jacek Kaczmarski


bo czym-są mo­-grzechy-łe-gdy-on po­kor­nych- - miliony-rzad­ko-mu głowę-zawracałem-i-tyl­ko- w imię-odtrąconych
Jacek Kaczmarski Cytaty: Nie kłam so­bie, a nikt ci nie skłamie. -Jacek Kaczmarski


Jacek Kaczmarski Cytaty: Bo kto bieg­nie - zgi­nie dziś w biegu! A kto stanął - pad­nie gdzie stał! Krwią w pa­nice pisze­my na śniegu: My nie wil­ki, my mięso na strzał!  -Jacek Kaczmarski


bo kto-bieg­nie- zgi­nie-dziś-w biegu-a-kto-stanął- pad­nie-gdzie-stał-krwią-w pa­nice-pisze­my-na śniegu-my-nie wil­ki
Jacek Kaczmarski Cytaty: Jes­teś słabością moją, więc mi do­daj siły. -Jacek Kaczmarski


jes­teś-słabośą-moją-więc-mi do­daj-ły
Jacek Kaczmarski Cytaty: Co nam hańba, gdy talary Mają lep­szy kurs od wiary! Wy­mieni­my na walutę Ho­nor i pokutę!  -Jacek Kaczmarski


co nam-hańba-gdy-talary-mają-lep­szy-kurs-od wiary-wy­mieni­my-na walutę-ho­nor-i pokutę 
Jacek Kaczmarski Cytaty: Wo­da Życia nie is­tnieje, ale zaw­sze war­to po nią iść. -Jacek Kaczmarski


wo­da-Życia-nie is­tnieje-ale-zaw­sze-war­to-po ą-iść
Jacek Kaczmarski Cytaty: Cno­ty grosza nie rodzą, jeszcze w spa­niu przeszkodzą. -Jacek Kaczmarski


cno­ty-grosza-nie rodzą-jeszcze-w spa­niu-przeszkodzą
Jacek Kaczmarski Cytaty: Bo widzę, że ta spo­wiedź - to piosen­ka - Dla siebie ją sa­mego wykonuję... To też grzech - więcej grzechów nie pa­miętam, Ale te­go jed­ne­go - nie żałuję!  -Jacek Kaczmarski


bo widzę-że  spo­wiedź- to piosen­ka-dla-siebie-ją ­mego-wykonuję-to-też-grzech- więcej-grzechów-nie pa­miętam-ale-te­go
Jacek Kaczmarski Cytaty: Co zba­wienie nam, czy piekło! By­le życie nie uciekło! Jeszcze będzie czas umierać! Żyj­my tu i teraz!  -Jacek Kaczmarski


co zba­wienie-nam-czy-piekło-by­-życie-nie uciekło-jeszcze-będzie-czas-umierać-Żyj­my- i teraz 
Jacek Kaczmarski Cytaty: Każdy Twój wy­rok przyjmę twardy, Przed mocą Twoją się ukorzę, Ale chroń mnie, Pa­nie, od po­gar­dy, Przed niena­wiścią strzeż mnie, Boże. -Jacek Kaczmarski


każdy-twój-wy­rok-przyjmę-twardy-przed-mocą-twoją ę-ukorzę-ale-chroń-mnie-pa­nie-od po­gar­dy-przed-niena­wiśą-strzeż-mnie-boże
Jacek Kaczmarski Cytaty: Może stąd dla świata ty­le z nas pożytku, Że ban­kierom i skrzyp­kom nie mówią - ty żydku!  -Jacek Kaczmarski


może-stąd-dla-świata-ty­-z nas-pożytku-Że-ban­kierom-i skrzyp­kom-nie mówią- ty żydku