Jalu Kurek Cytaty

Jalu Kurek Cytaty: Czas to nie trwa­nie, lecz uciekanie. -Jalu Kurek


czas-to nie trwa­nie-lecz-uciekanie
Jalu Kurek Cytaty: Człowiek zbu­dowa­ny jest z prze­ciw­ności, w tym całe je­go dra­matyczne bo­gac­two i urok. -Jalu Kurek


człowiek-zbu­dowa­ny-jest z prze­ciw­noś-w tym-całe-­go-dra­matyczne-bo­gac­two-i urok
Jalu Kurek Cytaty: Śmierć jest lek­ka. Tyl­ko chwi­la przed zgo­nem jest straszna. -Jalu Kurek


Śmierć-jest lek­ka-tyl­ko chwi­-przed-zgo­nem-jest straszna
Jalu Kurek Cytaty: Uczci­wość po­lega nie na wie­rze, lecz na wątpliwościach. -Jalu Kurek


uczci­wość-po­lega-nie na wie­rze-lecz-na wątpliwościach
Jalu Kurek Cytaty: Śmierć zaw­sze ma rację, na­wet wte­dy, kiedy jej nie ma. -Jalu Kurek


Śmierć-zaw­sze- rację-na­wet-wte­dy-kiedy-jej-nie 
Jalu Kurek Cytaty: Czymże jest życie, jeśli nie ustawiczną możliwością popełniania błędów. -Jalu Kurek


czymże-jest-życie-śli-nie-ustawiczną-możliwośą-popełniania-błędów
Jalu Kurek Cytaty: Ciężko jest zdobyć miłość, zachować ją jeszcze trudniej. -Jakub Kurek


ciężko-jest-zdobyć-miłość-zachować-ją-jeszcze-trudniej