Jan Fedorowicz Cytaty

Jan Fedorowicz Cytaty: Kobiet kochających mało. Zwykle miłością chcą one zrobić karierę, jak mężczyzna działalnością. -Jan Fedorowicz


kobiet-kochających-ło-zwykle-miłośą-chcą-one-zrobić-karierę-jak-mężczyzna-działalnośą
Jan Fedorowicz Cytaty: Paragrafy były zawsze dźwignią ucisku. -Jan Fedorowicz


paragrafy-były-zawsze-dźwignią-ucisku
Jan Fedorowicz Cytaty: Biurok­racja za­bija wszel­ka działal­ność, bo niszczy energię. -Jan Fedorowicz


biurok­racja-za­bija-wszel­ka-działal­ność-bo niszczy-energię
Jan Fedorowicz Cytaty: Biurokracja zabija wszelką działalność, bo niszczy energię. -Jan Fedorowicz


biurokracja-zabija-wszelką-działalność-bo-niszczy-energię
Jan Fedorowicz Cytaty: Bywają klęski, z których wychodzi się silniejszym, jeśli pod ich ciężarem nie spada się w przepaść. -Jan Fedorowicz


bywają-klęski-z-których-wychodzi-ę-silniejszym-śli-pod-ich-ężarem-nie-spada-ę-w-przepaść
Jan Fedorowicz Cytaty: Stare nadużycia są mniej szkodliwe niż fanatyzm reform. -Jan Fedorowicz


stare-nadużycia-są-mniej-szkodliwe-ż-fanatyzm-reform
Jan Fedorowicz Cytaty: Co za męka, być podwładnym bydlęciu! -Jan Fedorowicz


co-za-męka-być-podwładnym-bydlęciu
Jan Fedorowicz Cytaty: Głupcy są genialni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie przewidzi swym rozumem, co ich głupota wymyśli. -Jan Fedorowicz


głupcy-są-genialni-w-niedorzecznościach-Żaden-mędrzec-nie-przewidzi-swym-rozumem-co-ich-głupota-wymyśli
Jan Fedorowicz Cytaty: Poświęcenie jest ofiarą dobrego dla lepszego. -Jan Fedorowicz


poświęcenie-jest-ofiarą-dobrego-dla-lepszego
Jan Fedorowicz Cytaty: Tylko wtedy masz prawo skarżyć się na los, jeżeliś zasłużył na lepszy. -Jan Fedorowicz


tylko-wtedy-masz-prawo-skarżyć-ę-na-los-żeliś-zasłużył-na-lepszy
Jan Fedorowicz Cytaty: Pa­rag­ra­fy były zaw­sze dźwig­nią ucisku. -Jan Fedorowicz


pa­rag­ra­fy-były-zaw­sze-dźwig­ą-ucisku
Jan Fedorowicz Cytaty: Bydląt wiele, ludzi mało. -Jan Fedorowicz


Jan Fedorowicz Cytaty: Sta­re na­dużycia są mniej szkod­li­we niż fa­natyzm reform. -Jan Fedorowicz


sta­re-na­życia-są mniej-szkod­li­we-ż-fa­natyzm-reform
Jan Fedorowicz Cytaty: Myśle­nie - to lu­bieżność wiel­kiego ducha. -Jan Fedorowicz


myś­nie- to lu­bieżność-wiel­kiego-ducha
Jan Fedorowicz Cytaty: Co za męka, być podwład­nym bydlęciu!  -Jan Fedorowicz


co za męka-być-podwład­nym-bydlęciu 
Jan Fedorowicz Cytaty: Poświęce­nie jest ofiarą dob­re­go dla lepszego. -Jan Fedorowicz


poświę­nie-jest ofiarą-dob­re­go-dla-lepszego
Jan Fedorowicz Cytaty: Rozczarowanie jest wiedzy pierwszą wiedzą. -Jan Fedorowicz


rozczarowanie-jest-wiedzy-pierwszą-wiedzą
Jan Fedorowicz Cytaty: Dziś rządy smucą się, jeśli mają mędrców, bojąc się, by ci nie dojrzeli ich brudu i szkarady. -Jan Fedorowicz


dziś-rządy-smucą-ę-śli-mają-mędrców-bojąc-ę-by-nie-dojrzeli-ich-brudu-i-szkarady