Jang Czu Cytaty

Jang Czu Cytaty: Rozgłos po­maga w zdo­byciu bogactw. -Jang Czu


rozgłos-po­maga-w zdo­byciu-bogactw
Jang Czu Cytaty: Kto ku wiel­kiemu zmie­rza, na małe się nie ogląda. -Jang Czu


kto-ku wiel­kiemu-zmie­rza-na łe ę-nie ogląda
Jang Czu Cytaty: Ludzie różnią się od siebie życiem, w śmier­ci są jednacy. -Jang Czu


ludzie-różą ę-od siebie-życiem-w śmier­-są jednacy
Jang Czu Cytaty: Li­tować się nad kimś, to nie tyl­ko mu współczuć. -Jang Czu


li­tować ę-nad-kimś-to nie tyl­ko-mu współczuć
Jang Czu Cytaty: Kto w działaniu się wa­ha, ten nicze­go nie dokona. -Kung-Sun Jang


kto-w działaniu ę-wa­ha-ten-nicze­go-nie dokona
Jang Czu Cytaty: Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne. -Kung-Sun Jang


jeśli-kraj- być-dob­rze-rządzo­ny-pra­wa-muszą-być-jasne
Jang Czu Cytaty: Grzeczność i życzli­wość to pias­tunki występku. -Kung-Sun Jang


grzeczność-i życzli­wość-to pias­tunki-występku
Jang Czu Cytaty: Oba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we - oto dowód siły. -Kung-Sun Jang


oba­ć-pra­wa-us­­nawiając-no­we- oto-dowód-ły
Jang Czu Cytaty: Jeśli miłość do ludzi nie oznacza schlebiania im, a nienawiść do nich nie oznacza ich krzywdzenia, wówczas, miłość, i nienawiść są czyste. -Kung - Sun Jang


jeśli-miłość-do-ludzi-nie-oznacza-schlebiania-im-a-nienawiść-do-nich-nie-oznacza-ich-krzywdzenia-wówczas-miłość-i-nienawiść-są-czyste