Jean Jacques Rousseau Cytaty

Jean Jacques Rousseau Cytaty: Dzieciństwo jest snem rozumu. -Jean Jacques Rousseau


Jean Jacques Rousseau Cytaty: Zapominacie, że owoce należą do wszystkich, a ziemia - nie należy do nikogo. -Jean Jacques Rousseau


zapominacie-że-owoce-należą-do-wszystkich-a-ziemia-nie-należy-do-nikogo
Jean Jacques Rousseau Cytaty: Wszystko jest dobre, gdy wychodzi z rąk twórcy {rzeczy} wszystko wyrodnieje w rękach człowieka. -Jean Jacques Rousseau


wszystko-jest-dobre-gdy-wychodzi-z-rąk-twórcy-rzeczy-wszystko-wyrodnieje-w-rękach-człowieka
Jean Jacques Rousseau Cytaty: Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go. -Jean Jacques Rousseau


umiarkowanie-i-praca-są-prawdziwymi-lekarzami-człowieka-praca-wzmaga-apetyt-zaś-wstrzemięźliwość-zabrania-nadużywać-go
Jean Jacques Rousseau Cytaty: L'homme qui medite est un animal. -Jean Jacques Rousseau


Jean Jacques Rousseau Cytaty: Prawdziwe zadowolenie nie jest ani wesołe, ani płoche. -Jean Jacques Rousseau


prawdziwe-zadowolenie-nie-jest-ani-wesołe-ani-płoche
Jean Jacques Rousseau Cytaty: Człowiek rodzi się wolny, a wszędzie tkwi w kajdanach. -Jean Jacques Rousseau


Jean Jacques Rousseau Cytaty: Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona -Jean Jacques Rousseau


każda-chwila-która-mogłaby-być-wykorzystana-lepiej-jest-stracona
Jean Jacques Rousseau Cytaty: Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. -Jean-Jacques Rousseau


cierpliwość-jest-gorzka-ale-jej-owoce-są-słodkie
Jean Jacques Rousseau Cytaty: Zbyt dobrze znam ludzi, aby nie dostrzec, że obrażony zawsze przebacza, ale obrażający nigdy. -Jean Jacques Rousseau


zbyt-dobrze-znam-ludzi-aby-nie-dostrzec-że-obrażony-zawsze-przebacza-ale-obrażający-nigdy
Jean Jacques Rousseau Cytaty: Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona. -Jean Jacques Rousseau


każda-chwila-która-mogłaby-być-wykorzystana-lepiej-jest-stracona
Jean Jacques Rousseau Cytaty: Jest to oczywiście przeciwne prawu natury, jakkolwiek je określimy, aby dziecko rozkazywało starcowi, aby głupiec władał mędrcem i aby garść ludzi dusiła się w zbytkach, gdy tymczasem głodny tłum nie ma rzeczy najniezbędniejszych. -Jean Jacques Rousseau


Jean Jacques Rousseau Cytaty: Choć tylko porządni ludzie mogą być zadowoleni, to jednak nie znaczy to, by każdy porządny człowiek był zadowolony. -Jean Jacques Rousseau


choć-tylko-porządni-ludzie-mogą-być-zadowoleni-to-jednak-nie-znaczy-to-by-każdy-porządny-człowiek-był-zadowolony
Jean Jacques Rousseau Cytaty: Lud, który by zawsze rządził dobrze, nie potrzebowałby być rządzonym. -Jean Jacques Rousseau


lud-który-by-zawsze-rządził-dobrze-nie-potrzebowałby-być-rządzonym
Jean Jacques Rousseau Cytaty: Im słabsze ciało, tym silniej nami rządzi. -Jean Jacques Rousseau


Jean Jacques Rousseau Cytaty: Ciągłe a sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie. -Jean Jacques Rousseau


ciągłe-a-sumienne-spełnianie-obowiązków-wymaga-nie-mniej-wysiłku-ż-czyny-bohaterskie
Jean Jacques Rousseau Cytaty: Usuńcie ludzi, a wszystko będzie dobrze. -Jean Jacques Rousseau


Jean Jacques Rousseau Cytaty: Imam się przedsięwzięcia, które dotychczas nie miało przykładu i nie będzie miało naśladowcy. -Jean Jacques Rousseau


imam-ę-przedsięwzięcia-które-dotychczas-nie-miało-przykładu-i-nie-będzie-miało-naśladowcy