Jean-louis Hue Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jean-louis Hue Cytaty: Kot nie jest ani Bogiem, ani Diabłem, jest gdzieś pomiędzy. -Jean-Louis Hue
kot-nie-jest-ani-bogiem-ani-diabłem-jest-gdzieś-pomiędzy
Jean-louis Hue Cytaty: Ko­bieta to fu­ria w do­mu, anioł w kościele i małpa w łóżku. -Jean Dauberval (Jean Bercher)
ko­bieta-to fu­ria-w do­mu-anioł-w kościele-i łpa-w łóżku
Jean-louis Hue Cytaty: Dowodem geniuszu jest dwadzieścia lat później dostarczać idei kretynom. -Louis Aragon
dowodem-geniuszu-jest-dwadzieścia-lat-później-dostarczać-idei-kretynom
Jean-louis Hue Cytaty: Miłość - oto jedyna namiętność wystarczająco duża, byśmy mogli ją przypisać nieskończenie małym. -Louis Aragon
miłość-oto-jedyna-namiętność-wystarczająco-ża-byśmy-mogli-ją-przypisać-nieskończenie-łym
Jean-louis Hue Cytaty: Każdemu zdaje się za młodu, że jeśli gwiazdy z nieba nie zdejmie - w łeb sobie palnie, a potem i przy świetle śmierdzącej łojówki żyje. -Louis Aragon
każdemu-zdaje-ę-za-młodu-że-śli-gwiazdy-z-nieba-nie-zdejmie-w-łeb-sobie-palnie-a-potem-i-przy-świetle-śmierdzącej-łojówki-żyje
Jean-louis Hue Cytaty: Paryżanie nie czerpią nigdy ze swego miasta tyle przyjemności, ile daje ono prowincjuszom. -Louis Aragon
paryżanie-nie-czerpią-nigdy-ze-swego-miasta-tyle-przyjemnoś-ile-daje-ono-prowincjuszom
Jean-louis Hue Cytaty: Kobieta jest przyszłością mężczyzny. -Louis Aragon
kobieta-jest-przyszłośą-mężczyzny
Jean-louis Hue Cytaty: Literatura jest wyrazem społeczeństwa. -Louis de Bonald
literatura-jest-wyrazem-społeczeństwa
Jean-louis Hue Cytaty: Ludzie są przewrotni nie tyle z powodu bogactwa, ile w powodu chęci posiadania go. -Louis de Bonald
ludzie-są-przewrotni-nie-tyle-z-powodu-bogactwa-ile-w-powodu-chę-posiadania-go
Jean-louis Hue Cytaty: Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek -Louis L'Amour
przyjdzie-taka-chwila-gdy-stwierdzisz-że-wszystko-ę-skończyło-to-właśnie-będzie-początek
Jean-louis Hue Cytaty: Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc. -Louis de Funes
Śmiech-jest-dla-duszy-tym-samym-czym-tlen-dla-płuc
Jean-louis Hue Cytaty: W miłości kobiety zawsze więcej dają, niż otrzymują. -Louis Desnoyers
w-miłoś-kobiety-zawsze-więcej-dają-ż-otrzymują
Jean-louis Hue Cytaty: Kochający mają zawsze czas. -Louis Evely
kochający-mają-zawsze-czas
Jean-louis Hue Cytaty: Nie ma znaczenia ile masz pieniędzy ani ile rzeczy, możesz być biedakiem, ale mając psa jesteś bogaty. -Louis Sabin
nie-znaczenia-ile-masz-pieniędzy-ani-ile-rzeczy-możesz-być-biedakiem-ale-mając-psa-jesteś-bogaty
Jean-louis Hue Cytaty: Konferencja to kłótnia z porządkiem dziennym i protokołem. -Louis Terrenoire
konferencja-to-kłótnia-z-porządkiem-dziennym-i-protokołem
Jean-louis Hue Cytaty: Prasa musi mieć swobodę mówienia wszystkiego, by niektórzy ludzie nie mieli swobody robienia wszystkiego. -Louis Terrenoire
prasa-musi-mieć-swobodę-mówienia-wszystkiego-by-niektórzy-ludzie-nie-mieli-swobody-robienia-wszystkiego
Jean-louis Hue Cytaty: Ci, którzy nie czują zazdrości, nie czują nic. -Louis Aragon
ci-którzy-nie-czują-zazdroś-nie-czują-nic
Jean-louis Hue Cytaty: Toalety są środkiem przekonania świata, że nie schodzimy niżej swego poziomu. -Louis Aragon
toalety-są-środkiem-przekonania-świata-że-nie-schodzimy-żej-swego-poziomu
Jean-louis Hue Cytaty: No le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas. -Louis Pasteur
no-evitéis-a-vuestros-hijos-las-dificultades-de-vida-enseñadles-más-bien-a-superarlas
Jean-louis Hue Cytaty: La fortuna juega en favor de una mente preparada. -Louis Pasteur
la-fortuna-juega-favor-de-una-mente-preparada
Jean-louis Hue Cytaty: Desgraciados los hombres que tienen todas las ideas claras. -Louis Pasteur
desgraciados-los-hombres-tienen-todas-las-ideas-claras
Jean-louis Hue Cytaty: Ci, którzy nie czują zaz­drości, nie czują nic. -Louis Aragon
ci-którzy-nie czują-zaz­droś-nie czują-nic
Jean-louis Hue Cytaty: Pieniądze są tyl­ko środ­kiem, by móc przes­tać myśleć o pieniądzach. -Louis Aragon
pieniądze-są tyl­ko-środ­kiem-by móc-przes­ć-myść-o pieniądzach
Jean-louis Hue Cytaty: W miłości ko­biety zaw­sze więcej dają, niż otrzymują. -Louis Desnoyers
w miłoś-ko­biety-zaw­sze-więcej-dają-ż-otrzymują
Jean-louis Hue Cytaty: Śmiech jest dla duszy tym sa­mym, czym tlen dla płuc. -Louis de Funes
Śmiech-jest dla-duszy-tym-­mym-czym-tlen-dla-płuc
Jean-louis Hue Cytaty: Pieniądze są tylko środkiem, by móc przestać myśleć o pieniądzach. -Louis Aragon
pieniądze-są-tylko-środkiem-by-móc-przestać-myść-o-pieniądzach
Jean-louis Hue Cytaty: Dlaczego lepiej być bydlęciem, które ma pasożyty, niż pasożytem na grzbiecie bydlęcia? -Louis Aragon
dlaczego-lepiej-być-bydlęciem-które-pasożyty-ż-pasożytem-na-grzbiecie-bydlęcia
Jean-louis Hue Cytaty: Śmierć jest niczym, jeżeli jej nie towarzyszy długi orszak wrzodów i apteki. -Louis Aragon
Śmierć-jest-niczym-żeli-jej-nie-towarzyszy-długi-orszak-wrzodów-i-apteki
Jean-louis Hue Cytaty: Kobieta to dla mężczyzny przede wszystkim lustro, a potem zasadzka. Cały świat komplikacji. -Louis Aragon
kobieta-to-dla-mężczyzny-przede-wszystkim-lustro-a-potem-zasadzka-cały-świat-komplikacji
Jean-louis Hue Cytaty: Wierność wyczerpuje się, gdy nie jest oparta na miłości, na prawdziwej miłości. -Louis Aragon
wierność-wyczerpuje-ę-gdy-nie-jest-oparta-na-miłoś-na-prawdziwej-miłoś
Jean-louis Hue Cytaty: Uczucia są to banknoty w stosunkach między ludźmi. Wypuszcza się je, dopóki maszyna ta działa. W końcu reprezentują one już tylko fikcyjny metal. I człowiek żyje dalej za te asygnaty. -Louis Aragon
uczucia-są-to-banknoty-w-stosunkach-między-ludźmi-wypuszcza-ę-dopóki-maszyna-działa-w-końcu-reprezentują-one-już-tylko-fikcyjny-metal-i
Jean-louis Hue Cytaty: Paryżanie nie czerpią nigdy ze swego miasta tyle przyjemności, ile daje ono prowincjuszom! -Louis Aragon
paryżanie-nie-czerpią-nigdy-ze-swego-miasta-tyle-przyjemnoś-ile-daje-ono-prowincjuszom
Jean-louis Hue Cytaty: Są ludzie, którzy tyranizują nas samym tylko faktem swego istnienia. Na próżno odgradzamy się od nich setkami kilometrów, nic nie pomoże. -Louis Aragon
są-ludzie-którzy-tyranizują-nas-samym-tylko-faktem-swego-istnienia-na-próżno-odgradzamy-ę-od-nich-setkami-kilometrów-nic-nie-pomoże
Jean-louis Hue Cytaty: Nie poz­wa­laj­cie fak­tom znaczyć więcej niż to, cze­go istotnie dowodzą. -Louis Pasteur
nie-poz­wa­laj­cie-fak­tom-znaczyć-więcej-ż-to-cze­go-istotnie-dowodzą
Jean-louis Hue Cytaty: Mało wie­dzy od­da­la od Bo­ga. Dużo wie­dzy spro­wadza do Niego z powrotem. -Louis Pasteur
mało-wie­dzy-od­da­-od bo­ga-dużo wie­dzy-spro­wadza-do niego-z powrotem