Jeremi Przybora Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jeremi Przybora Cytaty: By­liśmy ze sobą umówieni od lat. -Jeremi Przybora
by­liśmy-ze sobą-umówieni-od lat
Jeremi Przybora Cytaty: My jesteśmy tanie dranie. Dranie tanie niesłychanie. -Jeremi Przybora
my-jesteśmy-tanie-dranie-dranie-tanie-niesłychanie
Jeremi Przybora Cytaty: Wesołe jest życie staruszka. -Jeremi Przybora
Jeremi Przybora Cytaty: Starsi panowie, starsi panowie, Starsi panowie dwaj, Już szron na głowie, Już nie to zdrowie. A w sercu - ciągle maj! -Jeremi Przybora
starsi-panowie-starsi-panowie-starsi-panowie-dwaj-już-szron-na-głowie-już-nie-to-zdrowie-a-w-sercu-ągle-maj
Jeremi Przybora Cytaty: Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej. -Jeremi Przybora
bar­dzo-przy­jem­nie-cze­kać-na jakąś-pa­ą-właśnie cze­kać-jest chy­ba-najprzyjemniej
Jeremi Przybora Cytaty: Lep­szy wyż niż. -Jeremi Przybora
Jeremi Przybora Cytaty: We­sołe jest życie staruszka. -Jeremi Przybora
Jeremi Przybora Cytaty: Czyż nie uchodzić uchodzi uchodźcom?  -Jeremi Przybora
czyż-nie uchodzić-uchodzi-uchodźcom 
Jeremi Przybora Cytaty: Słowa roz­pa­lone niena­wiścią pod­pa­lają nie gorzej niż zapałka. -Jeremi Przybora
słowa-roz­pa­lone-niena­wiśą-pod­pa­lają-nie gorzej-ż-zapałka
Jeremi Przybora Cytaty: Piosen­ka jest dob­ra na wszystko. -Jeremi Przybora
piosen­ka-jest dob­ra-na wszystko
Jeremi Przybora Cytaty: Piosenka jest dobra na wszystko. -Jeremi Przybora