Jerzy Leszczyński Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jerzy Leszczyński Cytaty: Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć. -Jerzy Leszczyński
jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć
Jerzy Leszczyński Cytaty: Figi: Figi są owocem obcinania reform. -Jerzy Leszczyński
Jerzy Leszczyński Cytaty: Licz się z własnym zdaniem. -Jerzy Leszczyński
Jerzy Leszczyński Cytaty: Jest wiele kobiet pięknie zbudowanych z elementów prefabrykowanych. -Jerzy Leszczyński
jest-wiele-kobiet-pięknie-zbudowanych-z-elementów-prefabrykowanych
Jerzy Leszczyński Cytaty: Pi­wo jest na­pojem chłodzącym za­pał do pracy. -Jerzy Leszczyński
pi­wo-jest na­pojem-chłodzącym-za­pał-do pracy
Jerzy Leszczyński Cytaty: Nie rób mar­mo­lady z owoców całego życia. -Jerzy Leszczyński
nie-rób-mar­mo­lady-z owoców-całego-życia
Jerzy Leszczyński Cytaty: Ali­men­ty - ka­ra za przedłużanie ga­tun­ku w niewłaści­wym kierunku. -Jerzy Leszczyński
ali­men­ty- ka­ra-za przedłużanie-ga­tun­ku-w niewłaś­wym-kierunku
Jerzy Leszczyński Cytaty: Prze­pisy o ty­le nas ob­chodzą, o ile my ob­chodzi­my przepisy. -Jerzy Leszczyński
prze­pisy-o ty­-nas-ob­chodzą-o ile-my ob­chodzi­my-przepisy
Jerzy Leszczyński Cytaty: Gdy­by nie wyjątki, za­sady byłyby nie do zniesienia. -Jerzy Leszczyński
gdy­by-nie wyjątki-za­sady-byłyby-nie do zniesienia
Jerzy Leszczyński Cytaty: Jaj­ka sadzo­ne nie rosną. -Jerzy Leszczyński
Jerzy Leszczyński Cytaty: Wszys­cy ludzie są braćmi - tyl­ko nie wszys­cy bra­cia są ludźmi. -Jerzy Leszczyński
wszys­cy-ludzie-są braćmi- tyl­ko-nie wszys­cy-bra­cia-są ludźmi
Jerzy Leszczyński Cytaty: Całowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu. -Jerzy Leszczyński
całowa­nie-w rękę-na­giej-ko­biety-jest stratą-czasu
Jerzy Leszczyński Cytaty: Boki: Boki można zrywać, gdy się ma dobre plecy. -Jerzy Leszczyński
Jerzy Leszczyński Cytaty: Pełne kieszenie rąk mają lenie. -Stanisław Leszczyński
Jerzy Leszczyński Cytaty: Serce zajęte miłością, podobne jest do powierzchni wody mocno wzburzonej; która tylko sama sobie zostawiona, naturalnym sposobem może odzyskać spokojność i jasność; wszystkie inne środki bardziej by ją jeszcze wzburzyły. -Stanisław Leszczyński
Jerzy Leszczyński Cytaty: Głos wolny, wolność ubezpieczający. -Stanisław Leszczyński
Jerzy Leszczyński Cytaty: „Aby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku podeszłego, a na starość wigor lat młodych.” -Król Polski Stanisław Leszczyński
aby-zrobić-dobry-użytek-z-życia-należałoby-mieć-w-młodoś-doświadczenie-wieku-podeszłego-a-na-starość-wigor-lat-młodych
Jerzy Leszczyński Cytaty: Podziwiać można starość drugich, własna jest nieprzyzwoita. Jeśli nie pasują szczegóły - należy przewrócić całość. -Jerzy Andrzejewski
podziwiać-można-starość-drugich-własna-jest-nieprzyzwoita-jeśli-nie-pasują-szczegóły-należy-przewróć-całość
Jerzy Leszczyński Cytaty: Podziwiać można starość drugich, własna jest nieprzyzwoita. -Jerzy Andrzejewski
podziwiać-można-starość-drugich-własna-jest-nieprzyzwoita
Jerzy Leszczyński Cytaty: Jeśli nie pasują szczegóły - należy przewrócić całość. -Jerzy Andrzejewski
jeśli-nie-pasują-szczegóły-należy-przewróć-całość
Jerzy Leszczyński Cytaty: Byłaby to nawet pewna pociecha, gdyby najgorsi byli odrobinę lepsi. -Jerzy Andrzejewski
byłaby-to-nawet-pewna-pociecha-gdyby-najgorsi-byli-odrobinę-lepsi
Jerzy Leszczyński Cytaty: Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje. -Jerzy Andrzejewski
każdy-na-ziemi-takie-niebo-czyściec-i-piekło-na-jakie-zasługuje
Jerzy Leszczyński Cytaty: W warunkach niewoli nawet najlepsi coś tracą, nie mogąc siebie zrealizować wszechstronnie i na miarę swoich możliwości. I myślę, że właśnie ci najlepsi powinni nie zatracać świadomości tego stanu rzeczy. -Jerzy Andrzejewski
Jerzy Leszczyński Cytaty: Niewiadoma w kondycji bezwolności posiada charakter krańcowo niewiadomy. -Jerzy Andrzejewski
niewiadoma-w-kondycji-bezwolnoś-posiada-charakter-krańcowo-niewiadomy
Jerzy Leszczyński Cytaty: Sile nie zawsze towarzyszy odwaga i odwrotnie, słabość nie musi być tchórzliwa. -Jerzy Andrzejewski
sile-nie-zawsze-towarzyszy-odwaga-i-odwrotnie-słabość-nie-musi-być-tchórzliwa
Jerzy Leszczyński Cytaty: Ze wszystkich klęsk miłosnych klęską najdotkliwszą jest ta, którą przynosi zagłada miłości. Tylko ta klęska ostateczna już nie rani. -Jerzy Andrzejewski
ze-wszystkich-klęsk-miłosnych-klęską-najdotkliwszą-jest-którą-przynosi-zagłada-miłoś-tylko-klęska-ostateczna-już-nie-rani
Jerzy Leszczyński Cytaty: Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania. -Jerzy Andrzejewski
gdyby-ludzie-szczerze-wyrażali-swoje-myśli-większość-ich-musiałaby-ę-kończyć-znakiem-zapytania
Jerzy Leszczyński Cytaty: Miłość jest jak mydło, ubywa jej przy używaniu. -Jerzy Andrzejewski
miłość-jest-jak-mydło-ubywa-jej-przy-używaniu
Jerzy Leszczyński Cytaty: Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości... -Jerzy Andrzejewski
polityka-to-nie-jest-praca-to-są-zajęcia-polityka-stwarza-sytuacje-a-nie-wartoś
Jerzy Leszczyński Cytaty: Ironia i szyderstwo wlane do pustych naczyń, stają się tylko mętną cieczą. -Jerzy Andrzejewski
ironia-i-szyderstwo-wlane-do-pustych-naczyń-stają-ę-tylko-mętną-cieczą
Jerzy Leszczyński Cytaty: Każdy człowiek ma jakąś rację, tylko nie każda racja wychodzi na zdrowie. -Jerzy Andrzejewski
każdy-człowiek-jakąś-rację-tylko-nie-każda-racja-wychodzi-na-zdrowie
Jerzy Leszczyński Cytaty: Jest ty­le w życiu prawd, ile is­tnień ludzkich, każdy do­rabia się swojej. -Jerzy Krzysztoń
jest-ty­-w życiu-prawd-ile-is­tnień-ludzkich-każdy-do­rabia ę-swojej
Jerzy Leszczyński Cytaty: Jak górskie szczy­ty dookoła pat­rzy­my na siebie od­se­paro­wani do­lina­mi, za du­zi, aby przem­knąć niepos­trzeżenie obok, za ma­li, by dot­knąć nieba. -Jerzy Kosiński
jak-górskie-szczy­ty-dookoła-pat­rzy­my-na siebie-od­se­paro­wani-do­lina­mi-za ­zi-aby przem­knąć-niepos­trzeżenie-obok-za ­li
Jerzy Leszczyński Cytaty: Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości by żyć, po­kony­wać cho­roby i umierać w spokoju. -Jerzy Kosiński
rośli­ny-są jak ludzie-pot­rze­bują-miłoś-by żyć-po­kony­wać-cho­roby-i umierać-w spokoju
Jerzy Leszczyński Cytaty: Mu­sisz mnie cały czas in­spi­rować, bo inaczej na­piszę książkę te­lefo­niczną nieis­tniejące­go miasta. -Jerzy Kosiński
mu­sisz-mnie-cały-czas-in­spi­rować-bo inaczej-na­piszę-książkę-te­lefo­niczną-nieis­tnieją­go-miasta