Johann Gottlieb Fichte Cytaty

Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Śmierć jest najmniejszym złem z tego wszystkiego, co uważa za zło człowiek. -Johann Gottlieb Fichte


Śmierć-jest-najmniejszym-złem-z-tego-wszystkiego-co-uważa-za-zło-człowiek
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Być wolnym... to nic, ale odzyskać wolność - to niebo. -Johann Gottlieb Fichte


Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Śmierć stanowi nowe narodziny i jest przejawem i manifestacją spotęgowanej siły wyższego życia. -Johann Gottlieb Fichte


Śmierć-stanowi-nowe-narodziny-i-jest-przejawem-i-manifestacją-spotęgowanej-ły-wyższego-życia
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Dla oswobodzenia się od pierworodnego grzechu lenistwa i od stanowiących jego świtę tchórzostwa i fałszu, ludzie potrzebują przykładów, które demonstrowałyby tajemnicę wolności, jak te, które przyświecają im w osobach założycieli religii. -Johann Gottlieb Fichte


Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Nigdzie tyle nie rozprawia się o humanitaryzmie jak tam, gdzie nie znajduje się miejsca dla sprawiedliwości. -Johann Gottlieb Fichte


nigdzie-tyle-nie-rozprawia-ę-o-humanitaryzmie-jak-tam-gdzie-nie-znajduje-ę-miejsca-dla-sprawiedliwoś
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność. -Johann Gottlieb Fichte


nie-umrę-w-ogó-dla-siebie-lecz-tylko-dla-innych-dla-tych-z-którymi-stracę-łączność
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Dla mnie samego godzina śmierci będzie godziną narodzin do nowego wspanialszego życia. -Johann Gottlieb Fichte


dla-mnie-samego-godzina-śmierci-będzie-godziną-narodzin-do-nowego-wspanialszego-życia
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte


niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Twoje działanie i tylko twoje działanie określa twoją wartość. -Johann Gottlieb Fichte


twoje-działanie-i-tylko-twoje-działanie-okreś-twoją-wartość
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: W moralnym rządzie świata dobro nie może być nigdy rezultatem zła. -Johann Gottlieb Fichte


w-moralnym-rządzie-świata-dobro-nie-może-być-nigdy-rezultatem-zła
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Two­je działanie, i tyl­ko two­je działanie, ok­reśla twoją wartość. -Johann Gottlieb Fichte


two­-działanie-i tyl­ko-two­-działanie-ok­reś-twoją-wartość
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Je­dynym Bo­giem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte


Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Być wol­nym... to nic, ale odzys­kać wol­ność - to niebo. -Johann Gottlieb Fichte


być-wol­nym-to nic-ale-odzys­kać-wol­ność- to niebo
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Jedynym Bogiem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte


Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Oszukiwanie, w jakichkolwiek byłoby dokonywane zamiarach, jest zawsze niemoralne. -Johann Gottlieb Fichte


oszukiwanie-w-jakichkolwiek-byłoby-dokonywane-zamiarach-jest-zawsze-niemoralne
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Jaką się wybiera filozofię, to zależy od tego, jakim się jest człowiekiem. -Johann Gottlieb Fichte


jaką-ę-wybiera-filozofię-to-zależy-od-tego-jakim-ę-jest-człowiekiem
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: Si la juventud es un defecto, uno se corrige muy pronto de él. -Johann W. Goethe


si-juventud-es-un-defecto-uno-se-corrige-muy-pronto-de-él
Johann Gottlieb Fichte Cytaty: La juventud quiere ser estimada más que ser instruida. -Johann W. Goethe


la-juventud-quiere-ser-estimada-más-ser-instruida