John Galsworthy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
John Galsworthy Cytaty: Le­piej kochać mniej z początku niż wca­le przy końcu. -John Galsworthy
le­piej-kochać-mniej-z początku-ż-wca­-przy-końcu
John Galsworthy Cytaty: Wszyscy ludzie wydają się nam śmieszni, z wyjątkiem nas samych. -John Galsworthy
wszyscy-ludzie-wydają-ę-nam-śmieszni-z-wyjątkiem-nas-samych
John Galsworthy Cytaty: Starzy głupcy są najgorsi. -John Galsworthy
John Galsworthy Cytaty: Małżeństwo składa się ze wspólnych interesów i wzajemnego pożądania. Pierwsze wzrasta z latami, drugie zanika. -John Galsworthy
małżeństwo-składa-ę-ze-wspólnych-interesów-i-wzajemnego-pożądania-pierwsze-wzrasta-z-latami-drugie-zanika
John Galsworthy Cytaty: Cierpliwość jest cnotą lub była, zanim świat nie został ruszony z posad, do których jeszcze nie wrócił. -John Galsworthy
cierpliwość-jest-cnotą-lub-była-zanim-świat-nie-został-ruszony-z-posad-do-których-jeszcze-nie-wrół
John Galsworthy Cytaty: Kobieta, jeśli nawet nie kocha, jest wdzięczna za miłość, którą ją obdarzają. -John Galsworthy
kobieta-śli-nawet-nie-kocha-jest-wdzięczna-za-miłość-którą-ją-obdarzają
John Galsworthy Cytaty: Jeżeli ktoś nie potrafi troszczyć się o swoje rzeczy, nie jest godzien ich posiadać. -John Galsworthy
jeżeli-ktoś-nie-potrafi-troszczyć-ę-o-swoje-rzeczy-nie-jest-godzien-ich-posiadać
John Galsworthy Cytaty: Rozwaga jest główną podstawą męstwa. -John Galsworthy
rozwaga-jest-główną-podstawą-męstwa
John Galsworthy Cytaty: Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą. -John Galsworthy
im-bardziej-człowiek-trzyma-ę-prawdy-tym-mniej-może-liczyć-na-to-że-mu-uwierzą
John Galsworthy Cytaty: Lepiej kochać mniej z początku niż wcale przy końcu. -John Galsworthy
lepiej-kochać-mniej-z-początku-ż-wcale-przy-końcu
John Galsworthy Cytaty: Dobre maniery obezwładniają wyobraźnię do tego stopnia, iż traci ona moc wywoływania obrazów. -John Galsworthy
dobre-maniery-obezwładniają-wyobraźę-do-tego-stopnia-iż-traci-ona-moc-wywoływania-obrazów
John Galsworthy Cytaty: Złe przyzwyczajenia są jedynymi przyzwyczajeniami, których ludzie nie potrafią się wyrzec bezboleśnie. -John Galsworthy
złe-przyzwyczajenia-są-jedynymi-przyzwyczajeniami-których-ludzie-nie-potrafią-ę-wyrzec-bezboleśnie
John Galsworthy Cytaty: Kobietom jest z miłością do twarzy. -John Galsworthy
John Galsworthy Cytaty: Każde życie jest przeprawą przez rzekę, a człowiek dobija do drugiego brzegu lub tonie w czasie przeprawy. -John Galsworthy
każde-życie-jest-przeprawą-przez-rzekę-a-człowiek-dobija-do-drugiego-brzegu-lub-tonie-w-czasie-przeprawy
John Galsworthy Cytaty: Małżeństwo składa się ze wspólnych in­te­resów i wza­jem­ne­go pożąda­nia. Pier­wsze wzras­ta z la­tami, dru­gie zanika. -John Galsworthy
małżeństwo-składa ę-ze wspólnych-in­te­resów-i wza­jem­ne­go-pożąda­nia-pier­wsze wzras­-z ­tami-dru­gie-zanika
John Galsworthy Cytaty: Kto zna swo­je gra­nice, ten już jest w połowie mędrcem. -John Galsworthy
kto-zna-swo­-gra­nice-ten-już-jest w połowie-mędrcem
John Galsworthy Cytaty: Starzy głup­cy są najgorsi. -John Galsworthy
John Galsworthy Cytaty: Roz­wa­ga jest główną pod­stawą męstwa. -John Galsworthy
roz­wa­ga-jest główną-pod­stawą-męstwa
John Galsworthy Cytaty: Zabawna rzecz dzieje się z końmi: wychodzą z użycia, a wchodzą w modę. -John Galsworthy
zabawna-rzecz-dzieje-ę-z-końmi-wychodzą-z-użycia-a-wchodzą-w-modę
John Galsworthy Cytaty: Spotkania na szczycie nie są widokiem dla mieszkańców nizin. -John Gunther
spotkania-na-szczycie-nie-są-widokiem-dla-mieszkańców-nizin
John Galsworthy Cytaty: W polityce nic nie dzieje się bez przyczyny, ale często - bez skutku. -John Gunther
w-polityce-nic-nie-dzieje-ę-bez-przyczyny-ale-często-bez-skutku
John Galsworthy Cytaty: Kobiety znajdują motywację i siłę do działania, kiedy są otoczone czułą opieką. -John Gray
kobiety-znajdują-motywację-i-łę-do-działania-kiedy-są-otoczone-czułą-opieką
John Galsworthy Cytaty: Wielką trudność dla intelektualisty stanowi oddzielenie rzeczy ważnych od nieważnych. -John Grier
wielką-trudność-dla-intelektualisty-stanowi-oddzielenie-rzeczy-ważnych-od-nieważnych
John Galsworthy Cytaty: Mężczyzna wciąż oscyluje między potrzebą bliskości i tęsknotą do niezależności. -John Gray
mężczyzna-wciąż-oscyluje-między-potrzebą-bliskoś-i-tęsknotą-do-niezależnoś
John Galsworthy Cytaty: Ślepota nie jest nieszczęściem. Nieszczęściem jest nieumiejętność zniesienia jej. -John Milton
Ślepota-nie-jest-nieszczęściem-nieszczęściem-jest-nieumiejętność-zniesienia-jej
John Galsworthy Cytaty: Narzekanie mężczyzny oznacza, że zastanawia się nad spełnieniem kobiecej prośby. -John Gray
narzekanie-mężczyzny-oznacza-że-zastanawia-ę-nad-spełnieniem-kobiecej-prośby
John Galsworthy Cytaty: Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu. -John Hallibarton
gdy-mężczyzna-utrzymuje-kilka-samochodów-to-jest-to-dla-niego-uczuciowy-odpowiednik-haremu
John Galsworthy Cytaty:
piękno-jest-prawdą-prawda-pięknem-oto-co-wiesz-na-ziemi-i-co-wiedzieć-trzeba
John Galsworthy Cytaty: Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych, których nie kocha. -John Locke
dziecko-nie-powinno-być-nigdy-karane-przez-tych-których-nie-kocha
John Galsworthy Cytaty: To właśnie rozumienie wynosi człowieka ponad resztę istot wrażliwych i daje mu przewagę i panowanie, jakie posiada nad nimi. -John Locke
to-właśnie-rozumienie-wynosi-człowieka-ponad-resztę-istot-wrażliwych-i-daje-mu-przewagę-i-panowanie-jakie-posiada-nad-nimi
John Galsworthy Cytaty: Logika jest anatomią myślenia. -John Locke
logika-jest-anatomią-myślenia
John Galsworthy Cytaty: Niektórym są potrzebne okulary, aby widzieć jasno i wyraźnie: nie pozwólcie im jednak mówić, że bez okularów nikt nie widzi wyraźnie. -John Locke
niektórym-są-potrzebne-okulary-aby-widzieć-jasno-i-wyraźnie-nie-pozwólcie-im-jednak-mówić-że-bez-okularów-nikt-nie-widzi-wyraźnie
John Galsworthy Cytaty: Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie. -John Locke
nazywamy-dobrem-to-co-powoduje-lub-powiększa-nam-przyjemność-lub-zmniejsza-cierpienie
John Galsworthy Cytaty: Bogactwo jest produktem pracy. -John Locke
bogactwo-jest-produktem-pracy
John Galsworthy Cytaty: Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie. -John Locke
Żadna-wiedza-człowieka-nie-może-wyjść-poza-jego-doświadczenie