John Locke Cytaty

Go to Gemtracks Beats
John Locke Cytaty: Siła naszych prze­konań nie do­wodzi ich słuszności. -John Locke
siła-naszych-prze­konań-nie do­wodzi-ich-słusznoś
John Locke Cytaty: Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych, których nie kocha. -John Locke
dziecko-nie-powinno-być-nigdy-karane-przez-tych-których-nie-kocha
John Locke Cytaty: Dziecko uczy się trzy razy więcej, gdy jest do nauki usposobione. -John Locke
dziecko-uczy-ę-trzy-razy-więcej-gdy-jest-do-nauki-usposobione
John Locke Cytaty: Jak na drżącej kartce, tak na drżącej obawą duszy żadnego szlachetniejszego rysu nie wykonasz. -John Locke
jak-na-drżącej-kartce-tak-na-drżącej-obawą-duszy-żadnego-szlachetniejszego-rysu-nie-wykonasz
John Locke Cytaty: Ze wszystkich uczuć, które są w stanie poruszyć rozumnego osobnika, jest cześć i hańba. Jeśli więc potrafimy wpoić w młodzież miłość dobrej sławy i dać jej pojęcie wstydu i hańby, to zaszczepimy w niej potężne uczucie, które ją bezustannie do dobrego prowadzić będzie. -John Locke
John Locke Cytaty: Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. -John Locke
los-hombres-olvidan-siempre-felicidad-humana-es-una-disposición-de-mente-y-no-una-condición-de-las-circunstancias
John Locke Cytaty: La necesidad de perseguir la verdadera dicha es el fundamento de la libertad. -John Locke
la-necesidad-de-perseguir-verdadera-dicha-es-el-fundamento-de-libertad
John Locke Cytaty: Trwały i cenny owoc wychowania to cnota. Ona najwyższym dobrem i najwyższym skarbem. -John Locke
trwały-i-cenny-owoc-wychowania-to-cnota-ona-najwyższym-dobrem-i-najwyższym-skarbem
John Locke Cytaty: To właśnie rozumienie wynosi człowieka ponad resztę istot wrażliwych i daje mu przewagę i panowanie, jakie posiada nad nimi. -John Locke
to-właśnie-rozumienie-wynosi-człowieka-ponad-resztę-istot-wrażliwych-i-daje-mu-przewagę-i-panowanie-jakie-posiada-nad-nimi
John Locke Cytaty: Logika jest anatomią myślenia. -John Locke
logika-jest-anatomią-myślenia
John Locke Cytaty: Niektórym są potrzebne okulary, aby widzieć jasno i wyraźnie: nie pozwólcie im jednak mówić, że bez okularów nikt nie widzi wyraźnie. -John Locke
niektórym-są-potrzebne-okulary-aby-widzieć-jasno-i-wyraźnie-nie-pozwólcie-im-jednak-mówić-że-bez-okularów-nikt-nie-widzi-wyraźnie
John Locke Cytaty: Dziec­ko nie po­win­no być nig­dy ka­rane przez tych, których nie kocha. -John Locke
dziec­ko-nie po­win­no-być-nig­dy-ka­rane-przez-tych-których-nie kocha
John Locke Cytaty: Wyśmiewać człowieka mądrego jest przywilejem głupców. -John Locke
wyśmiewać-człowieka-mądrego-jest-przywilejem-głupców
John Locke Cytaty: Wiedza człowieka nie Jest w stanie przekroczyć granic Jego doświadczenia. -John Locke
wiedza-człowieka-nie-jest-w-stanie-przekroczyć-granic-jego-doświadczenia
John Locke Cytaty: Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie. -John Locke
Żadna-wiedza-człowieka-nie-może-wyjść-poza-jego-doświadczenie
John Locke Cytaty: Bogactwo jest produktem pracy. -John Locke
bogactwo-jest-produktem-pracy
John Locke Cytaty: Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie. -John Locke
nazywamy-dobrem-to-co-powoduje-lub-powiększa-nam-przyjemność-lub-zmniejsza-cierpienie
John Locke Cytaty: Narzekanie mężczyzny oznacza, że zastanawia się nad spełnieniem kobiecej prośby. -John Gray
narzekanie-mężczyzny-oznacza-że-zastanawia-ę-nad-spełnieniem-kobiecej-prośby
John Locke Cytaty: Mężczyzna wciąż oscyluje między potrzebą bliskości i tęsknotą do niezależności. -John Gray
mężczyzna-wciąż-oscyluje-między-potrzebą-bliskoś-i-tęsknotą-do-niezależnoś
John Locke Cytaty: Kobiety znajdują motywację i siłę do działania, kiedy są otoczone czułą opieką. -John Gray
kobiety-znajdują-motywację-i-łę-do-działania-kiedy-są-otoczone-czułą-opieką
John Locke Cytaty: Dobre maniery obezwładniają wyobraźnię do tego stopnia, iż traci ona moc wywoływania obrazów. -John Galsworthy
dobre-maniery-obezwładniają-wyobraźę-do-tego-stopnia-iż-traci-ona-moc-wywoływania-obrazów
John Locke Cytaty: Sekret
sekret-podbudowania-mężczyzny-ży-w-tym-by-pod-żadnym-pozorem-nie-starać-ę-go-zmienić
John Locke Cytaty: Ta, co nigdy nie kochała, nigdy nie żyła. -John Gay
ta-co-nigdy-nie-kochała-nigdy-nie-żyła
John Locke Cytaty: Kobietom jest z miłością do twarzy. -John Galsworthy
John Locke Cytaty: Złe przyzwyczajenia są jedynymi przyzwyczajeniami, których ludzie nie potrafią się wyrzec bezboleśnie. -John Galsworthy
złe-przyzwyczajenia-są-jedynymi-przyzwyczajeniami-których-ludzie-nie-potrafią-ę-wyrzec-bezboleśnie
John Locke Cytaty: Lepiej kochać mniej z początku niż wcale przy końcu. -John Galsworthy
lepiej-kochać-mniej-z-początku-ż-wcale-przy-końcu
John Locke Cytaty: Każde życie jest przeprawą przez rzekę, a człowiek dobija do drugiego brzegu lub tonie w czasie przeprawy. -John Galsworthy
każde-życie-jest-przeprawą-przez-rzekę-a-człowiek-dobija-do-drugiego-brzegu-lub-tonie-w-czasie-przeprawy
John Locke Cytaty: Zabawna rzecz dzieje się z końmi: wychodzą z użycia, a wchodzą w modę. -John Galsworthy
zabawna-rzecz-dzieje-ę-z-końmi-wychodzą-z-użycia-a-wchodzą-w-modę
John Locke Cytaty: Wielką trudność dla intelektualisty stanowi oddzielenie rzeczy ważnych od nieważnych. -John Grier
wielką-trudność-dla-intelektualisty-stanowi-oddzielenie-rzeczy-ważnych-od-nieważnych
John Locke Cytaty: Spotkania na szczycie nie są widokiem dla mieszkańców nizin. -John Gunther
spotkania-na-szczycie-nie-są-widokiem-dla-mieszkańców-nizin
John Locke Cytaty: W polityce nic nie dzieje się bez przyczyny, ale często - bez skutku. -John Gunther
w-polityce-nic-nie-dzieje-ę-bez-przyczyny-ale-często-bez-skutku
John Locke Cytaty: Ewolucja to nie siła, ale proces. Nie przyczyna ale prawo. -John Morley
ewolucja-to-nie-ła-ale-proces-nie-przyczyna-ale-prawo
John Locke Cytaty: Ślepota nie jest nieszczęściem. Nieszczęściem jest nieumiejętność zniesienia jej. -John Milton
Ślepota-nie-jest-nieszczęściem-nieszczęściem-jest-nieumiejętność-zniesienia-jej
John Locke Cytaty: Piękna rzecz to wieczna przyjemność. -John Keats
piękna-rzecz-to-wieczna-przyjemność
John Locke Cytaty: Wszystko, czego trzeba, to miłość. -John Lennon
wszystko-czego-trzeba-to-miłość