John Locke Cytaty

John Locke Cytaty: Siła naszych prze­konań nie do­wodzi ich słuszności. -John Locke


siła-naszych-prze­konań-nie do­wodzi-ich-słusznoś
John Locke Cytaty: Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych, których nie kocha. -John Locke


dziecko-nie-powinno-być-nigdy-karane-przez-tych-których-nie-kocha
John Locke Cytaty: Dziecko uczy się trzy razy więcej, gdy jest do nauki usposobione. -John Locke


dziecko-uczy-ę-trzy-razy-więcej-gdy-jest-do-nauki-usposobione
John Locke Cytaty: Jak na drżącej kartce, tak na drżącej obawą duszy żadnego szlachetniejszego rysu nie wykonasz. -John Locke


jak-na-drżącej-kartce-tak-na-drżącej-obawą-duszy-żadnego-szlachetniejszego-rysu-nie-wykonasz
John Locke Cytaty: Ze wszystkich uczuć, które są w stanie poruszyć rozumnego osobnika, jest cześć i hańba. Jeśli więc potrafimy wpoić w młodzież miłość dobrej sławy i dać jej pojęcie wstydu i hańby, to zaszczepimy w niej potężne uczucie, które ją bezustannie do dobrego prowadzić będzie. -John Locke


John Locke Cytaty: Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. -John Locke


los-hombres-olvidan-siempre-felicidad-humana-es-una-disposición-de-mente-y-no-una-condición-de-las-circunstancias
John Locke Cytaty: La necesidad de perseguir la verdadera dicha es el fundamento de la libertad. -John Locke


la-necesidad-de-perseguir-verdadera-dicha-es-el-fundamento-de-libertad
John Locke Cytaty: Trwały i cenny owoc wychowania to cnota. Ona najwyższym dobrem i najwyższym skarbem. -John Locke


trwały-i-cenny-owoc-wychowania-to-cnota-ona-najwyższym-dobrem-i-najwyższym-skarbem
John Locke Cytaty: To właśnie rozumienie wynosi człowieka ponad resztę istot wrażliwych i daje mu przewagę i panowanie, jakie posiada nad nimi. -John Locke


to-właśnie-rozumienie-wynosi-człowieka-ponad-resztę-istot-wrażliwych-i-daje-mu-przewagę-i-panowanie-jakie-posiada-nad-nimi
John Locke Cytaty: Logika jest anatomią myślenia. -John Locke


logika-jest-anatomią-myślenia
John Locke Cytaty: Niektórym są potrzebne okulary, aby widzieć jasno i wyraźnie: nie pozwólcie im jednak mówić, że bez okularów nikt nie widzi wyraźnie. -John Locke


niektórym-są-potrzebne-okulary-aby-widzieć-jasno-i-wyraźnie-nie-pozwólcie-im-jednak-mówić-że-bez-okularów-nikt-nie-widzi-wyraźnie
John Locke Cytaty: Dziec­ko nie po­win­no być nig­dy ka­rane przez tych, których nie kocha. -John Locke


dziec­ko-nie po­win­no-być-nig­dy-ka­rane-przez-tych-których-nie kocha
John Locke Cytaty: Wyśmiewać człowieka mądrego jest przywilejem głupców. -John Locke


wyśmiewać-człowieka-mądrego-jest-przywilejem-głupców
John Locke Cytaty: Wiedza człowieka nie Jest w stanie przekroczyć granic Jego doświadczenia. -John Locke


wiedza-człowieka-nie-jest-w-stanie-przekroczyć-granic-jego-doświadczenia
John Locke Cytaty: Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie. -John Locke


Żadna-wiedza-człowieka-nie-może-wyjść-poza-jego-doświadczenie
John Locke Cytaty: Bogactwo jest produktem pracy. -John Locke


bogactwo-jest-produktem-pracy
John Locke Cytaty: Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie. -John Locke


nazywamy-dobrem-to-co-powoduje-lub-powiększa-nam-przyjemność-lub-zmniejsza-cierpienie
John Locke Cytaty: Narzekanie mężczyzny oznacza, że zastanawia się nad spełnieniem kobiecej prośby. -John Gray


narzekanie-mężczyzny-oznacza-że-zastanawia-ę-nad-spełnieniem-kobiecej-prośby