John Patrick Cytaty

Go to Gemtracks Beats
John Patrick Cytaty: Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier. -John Patrick
oto-cecha-naszych-czasów-żo-maszyn-ło-manier
John Patrick Cytaty: Była w niej miękkość jed­wa­biu i szor­stkość wełny. I dużo zbłąka­nego błęki­tu przy­pomi­nające­go kwiaty pol­nych ostów. -Patrick Poivre d'Arvor
była-w niej-miękkość-jed­wa­biu-i szor­stkość-wełny-i żo-zbłąka­nego-błęki­-przy­pomi­nają­go-kwiaty-pol­nych-ostów
John Patrick Cytaty: Żyj tak, abyś umierając, nicze­go nie żałował. -Patrick Poivre d'Arvor
John Patrick Cytaty: Do­tychczas sądziłem, że dając ko­muś więcej, coś psuję. Myślałem,że jeśli ot­worzę szka­tułkę z pachnidłami, poz­wolę na zaw­szę się ule­cieć ta­jem­ni­com uk­ry­tym w szufladkach. -Patrick Poivre d'Arvor
John Patrick Cytaty: Zabawna rzecz dzieje się z końmi: wychodzą z użycia, a wchodzą w modę. -John Galsworthy
zabawna-rzecz-dzieje-ę-z-końmi-wychodzą-z-użycia-a-wchodzą-w-modę
John Patrick Cytaty:
piękno-jest-prawdą-prawda-pięknem-oto-co-wiesz-na-ziemi-i-co-wiedzieć-trzeba
John Patrick Cytaty: Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu. -John Hallibarton
gdy-mężczyzna-utrzymuje-kilka-samochodów-to-jest-to-dla-niego-uczuciowy-odpowiednik-haremu
John Patrick Cytaty: W polityce nic nie dzieje się bez przyczyny, ale często - bez skutku. -John Gunther
w-polityce-nic-nie-dzieje-ę-bez-przyczyny-ale-często-bez-skutku
John Patrick Cytaty: Spotkania na szczycie nie są widokiem dla mieszkańców nizin. -John Gunther
spotkania-na-szczycie-nie-są-widokiem-dla-mieszkańców-nizin
John Patrick Cytaty: Wielką trudność dla intelektualisty stanowi oddzielenie rzeczy ważnych od nieważnych. -John Grier
wielką-trudność-dla-intelektualisty-stanowi-oddzielenie-rzeczy-ważnych-od-nieważnych
John Patrick Cytaty: Narzekanie mężczyzny oznacza, że zastanawia się nad spełnieniem kobiecej prośby. -John Gray
narzekanie-mężczyzny-oznacza-że-zastanawia-ę-nad-spełnieniem-kobiecej-prośby
John Patrick Cytaty: Mężczyzna wciąż oscyluje między potrzebą bliskości i tęsknotą do niezależności. -John Gray
mężczyzna-wciąż-oscyluje-między-potrzebą-bliskoś-i-tęsknotą-do-niezależnoś
John Patrick Cytaty: Kobiety znajdują motywację i siłę do działania, kiedy są otoczone czułą opieką. -John Gray
kobiety-znajdują-motywację-i-łę-do-działania-kiedy-są-otoczone-czułą-opieką
John Patrick Cytaty: Sekret
sekret-podbudowania-mężczyzny-ży-w-tym-by-pod-żadnym-pozorem-nie-starać-ę-go-zmienić
John Patrick Cytaty: Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą. -John Galsworthy
im-bardziej-człowiek-trzyma-ę-prawdy-tym-mniej-może-liczyć-na-to-że-mu-uwierzą
John Patrick Cytaty: Lepiej kochać mniej z początku niż wcale przy końcu. -John Galsworthy
lepiej-kochać-mniej-z-początku-ż-wcale-przy-końcu
John Patrick Cytaty: Każde życie jest przeprawą przez rzekę, a człowiek dobija do drugiego brzegu lub tonie w czasie przeprawy. -John Galsworthy
każde-życie-jest-przeprawą-przez-rzekę-a-człowiek-dobija-do-drugiego-brzegu-lub-tonie-w-czasie-przeprawy
John Patrick Cytaty: Ta, co nigdy nie kochała, nigdy nie żyła. -John Gay
ta-co-nigdy-nie-kochała-nigdy-nie-żyła
John Patrick Cytaty: Kobietom jest z miłością do twarzy. -John Galsworthy
John Patrick Cytaty: Złe przyzwyczajenia są jedynymi przyzwyczajeniami, których ludzie nie potrafią się wyrzec bezboleśnie. -John Galsworthy
złe-przyzwyczajenia-są-jedynymi-przyzwyczajeniami-których-ludzie-nie-potrafią-ę-wyrzec-bezboleśnie
John Patrick Cytaty: Dobre maniery obezwładniają wyobraźnię do tego stopnia, iż traci ona moc wywoływania obrazów. -John Galsworthy
dobre-maniery-obezwładniają-wyobraźę-do-tego-stopnia-iż-traci-ona-moc-wywoływania-obrazów
John Patrick Cytaty: Rzecz piękna jest radością wieczną. -John Keats
rzecz-piękna-jest-radośą-wieczną
John Patrick Cytaty: Starym się jest wówczas, gdy więcej radości przynosi przeszłość niż przyszłość. -John Knittel
starym-ę-jest-wówczas-gdy-więcej-radoś-przynosi-przeszłość-ż-przyszłość
John Patrick Cytaty: Niektórym są potrzebne okulary, aby widzieć jasno i wyraźnie: nie pozwólcie im jednak mówić, że bez okularów nikt nie widzi wyraźnie. -John Locke
niektórym-są-potrzebne-okulary-aby-widzieć-jasno-i-wyraźnie-nie-pozwólcie-im-jednak-mówić-że-bez-okularów-nikt-nie-widzi-wyraźnie
John Patrick Cytaty: Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie. -John Locke
nazywamy-dobrem-to-co-powoduje-lub-powiększa-nam-przyjemność-lub-zmniejsza-cierpienie
John Patrick Cytaty: Bogactwo jest produktem pracy. -John Locke
bogactwo-jest-produktem-pracy
John Patrick Cytaty: Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie. -John Locke
Żadna-wiedza-człowieka-nie-może-wyjść-poza-jego-doświadczenie
John Patrick Cytaty: Wiedza człowieka nie Jest w stanie przekroczyć granic Jego doświadczenia. -John Locke
wiedza-człowieka-nie-jest-w-stanie-przekroczyć-granic-jego-doświadczenia
John Patrick Cytaty: Wyśmiewać człowieka mądrego jest przywilejem głupców. -John Locke
wyśmiewać-człowieka-mądrego-jest-przywilejem-głupców
John Patrick Cytaty: Ślepota nie jest nieszczęściem. Nieszczęściem jest nieumiejętność zniesienia jej. -John Milton
Ślepota-nie-jest-nieszczęściem-nieszczęściem-jest-nieumiejętność-zniesienia-jej
John Patrick Cytaty: Ewolucja to nie siła, ale proces. Nie przyczyna ale prawo. -John Morley
ewolucja-to-nie-ła-ale-proces-nie-przyczyna-ale-prawo
John Patrick Cytaty: Logika jest anatomią myślenia. -John Locke
logika-jest-anatomią-myślenia
John Patrick Cytaty: To właśnie rozumienie wynosi człowieka ponad resztę istot wrażliwych i daje mu przewagę i panowanie, jakie posiada nad nimi. -John Locke
to-właśnie-rozumienie-wynosi-człowieka-ponad-resztę-istot-wrażliwych-i-daje-mu-przewagę-i-panowanie-jakie-posiada-nad-nimi
John Patrick Cytaty: Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jesteśmy zajęci układaniem planów. -John Lennon
Życie-to-coś-co-dzieje-ę-obok-nas-gdy-jesteśmy-zaję-układaniem-planów
John Patrick Cytaty: Jesteśmy sławniejsi od Chrystusa. -John Lennon
jesteśmy-sławniejsi-od-chrystusa