Jose Ortega Y Gasset Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Człowiek nie jest
człowiek-nie-jest-res-cogitans-lecz-res-dramatica-istnieje-nie-dlatego-że-myśli-lecz-myśli-dlatego-że-istnieje
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Chrystus był człowiekiem przede wszystkim i głównie dlatego, że Bóg pozostawił go samego, sabachtani. -Jose Ortega Y Gasset
chrystus-był-człowiekiem-przede-wszystkim-i-głównie-dlatego-że-bóg-pozostawił-go-samego-sabachtani
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość do drugiego człowieka. -Jose Ortega Y Gasset
jest-tylko-jeden-ratunek-dla-zmęczonej-duszy-miłość-do-drugiego-człowieka
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą. -José Ortega y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. -José Ortega y Gasset
la-vida-es-una-serie-de-colisiones-con-el-futuro-no-es-una-suma-de-lo-hemos-sido-sino-de-lo-anhelamos-ser
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: La vida cobra sentido cuando se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada. -José Ortega y Gasset
la-vida-cobra-sentido-cuando-se-hace-de-ella-una-aspiración-a-no-renunciar-a-nada
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Que no sabemos lo que nos pasa: eso es lo que nos pasa.   -José Ortega y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo. -José Ortega y Gasset
el-hombre-se-diferencia-del-animal-bebe-sin-sed-y-ama-sin-tiempo
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. -José Ortega y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive. -José Ortega y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Un historiador es un profeta al revés. -José Ortega y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Musi przyjść czas, w którym społeczeństwo od polityki aż po sztukę zreorganizuje się w dwa systemy czy dwie grupy: wybitnych i pospolitych. Za całym współczesnym życiem kryje się prowokacja i głęboka niesłuszność założenia, iż ludzie są obecnie równi... -Jose Ortega Y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: W epokach kryzysu częste są postawy fałszywe lub udawane. Bywa, że całe pokolenia zafałszowują się, tzn. angażują w style artystyczne, doktryny czy działania polityczne nieszczere, byleby wypełnić nimi pustkę po przekonaniach autentycznych. -Jose Ortega Y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Każde życie jest w większej lub mniejszej mierze ruiną, pod której gruzami musimy odkrywać właściwe przeznaczenie człowieka. Trzeba nam na swój użytek stworzyć wymyślony żywot określonego indywiduum, zarys idealnego życia: umożliwi on uchwycenie odchyleń, jakie spowodował zewnętrzny los. -Jose Ortega Y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Miłość objawia się w niezmierzonym bogactwie postaci. -Jose Ortega Y Gasset
miłość-objawia-ę-w-niezmierzonym-bogactwie-postaci
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Człowiek nie ma natury, lecz ma... historię. -Jose Ortega Y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość drugiego człowieka. -Jose Ortega Y Gasset
jest-tylko-jeden-ratunek-dla-zmęczonej-duszy-miłość-drugiego-człowieka
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Człowiek nie ma natury, ma tylko... historię. -Jose Ortega Y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Człowiek jest żyjącą niewystarczalnością. -Jose Ortega Y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Zaskoczenie i zdziwienie są początkiem zrozumienia. -Jose Ortega Y Gasset
zaskoczenie-i-zdziwienie-są-początkiem-zrozumienia
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Zdziwienie, zaskoczenie to początek zrozumienia. To specyficzny i ekskluzywny sport i luksus intelektualistów. Dlatego też charakterystycznym dla nich gestem jest patrzenie na świat rozszerzonymi ze zdziwienia źrenicami. Cały otaczający nas świat jest dziwny i cudowny, jeśli nań spojrzeć szeroko otwartymi oczami. To właśnie, uleganie radosnemu zdziwieniu, jest rozkoszą dla futbolisty niedostępną, natomiast dzięki niej intelektualista idzie przez życie pogrążony w nie kończącym się, wizjonerskim upojeniu, którego oznaką zewnętrzną jest zdziwienie widoczne w oczach. Dlatego też dla starożytnych symbolem Minerwy była sowa, ptak, którego oczy są zawsze szeroko otwarte, jak gdyby w niemym zdziwieniu. -Jose Ortega Y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Kto czasy swe chce widzieć właściwie, niechaj patrzy na nie z daleka. Z jak daleka? To bardzo proste: akurat z takiej odległości, by nie mógł już poznać nosa Kleopatry. -Jose Ortega Y Gasset
kto-czasy-swe-chce-widzieć-właściwie-niechaj-patrzy-na-nie-z-daleka-z-jak-daleka-to-bardzo-proste-akurat-z-takiej-odległoś-by-nie-mógł-już
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Żyjemy w czasach, kiedy człowiek przypomina regenta małoletniego Ludwika XV, o którym mówiono: On ma wszystkie talenty z wyjątkiem jednego: umiejętności korzystania ze swoich talentów. -Jose Ortega Y Gasset
Żyjemy-w-czasach-kiedy-człowiek-przypomina-regenta-łoletniego-ludwika-xv-o-którym-mówiono-on-wszystkie-talenty-z-wyjątkiem-jednego-umiejętnoś
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Może najbardziej tragiczne znamię człowieczeństwa stanowi to, że można próbować fałszować swoje własne życie i stać się w ten sposób zaprzeczeniem samego siebie, rodzajem wydrążonej formy swej własnej istoty. -Jose Ortega Y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: El pensamiento es la única cosa del Universo de la que no se puede negar su existencia: negar es pensar. -José Ortega y Gasset
el-pensamiento-es-única-cosa-del-universo-de-no-se-puede-negar-su-existencia-negar-es-pensar
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Wys­tar­czy, że da­na jest nam szan­sa, byśmy mog­li stać się tym, czym chcemy. -Jose Ortega y Gasset
wys­tar­czy-że da­na-jest nam-szan­-byśmy-mog­li-stać ę-tym-czym-chcemy
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Człowiek nie jest żadną rzeczą, lecz dramatem. -Jose Ortega Y Gasset
człowiek-nie-jest-żadną-rzeczą-lecz-dramatem
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Me­tafo­ra jest chy­ba naj­bar­dziej pro­duk­tywną ze wszys­tkich umiejętności człowieka. Jej sku­teczność gra­niczy z cu­dem. Wy­daje się narzędziem tworze­nia, które Bóg zos­ta­wił przez za­pom­nienie w umyśle jed­ne­go ze swoich stworzeń, kiedy je czynił. -Jose Ortega y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: La juventud necesita creerse, a priori, superior. Claro que se equivoca, pero este es precisamente el gran derecho de la juventud. -José Ortega y Gasset
la-juventud-necesita-creerse-a-priori-superior-claro-se-equivoca-pero-este-es-precisamente-el-gran-derecho-de-juventud
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Los hombres más capaces de pensar sobre el amor son los que menos lo han vivido; y los que lo han vivido suelen ser incapaces de meditar sobre él. -José Ortega y Gasset
los-hombres-más-capaces-de-pensar-sobre-el-amor-los-menos-lo-han-vivido-y-los-lo-han-vivido-suelen-ser-incapaces-de-meditar-sobre-él
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: El que no puede lo que quiere, que quiera lo que pueda. -José Ortega y Gasset
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: El amor, a quien pintan ciego, es vidente y perspicaz porque el amante ve cosas que el indiferente no ve y por eso ama. -José Ortega y Gasset
el-amor-a-quien-pintan-ciego-es-vidente-y-perspicaz-porque-el-amante-ve-cosas-el-indiferente-no-ve-y-por-eso-ama
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: Con la moral corregimos los errores de nuestros instintos y con el amor corregimos los errores de nuestra moral. -José Ortega y Gasset
con-moral-corregimos-los-errores-de-nuestros-instintos-y-con-el-amor-corregimos-los-errores-de-nuestra-moral
Jose Ortega Y Gasset Cytaty: No hay amor sin instinto sexual. El amor usa de este instinto como de una fuerza brutal, como el bergantín usa el viento. -José Ortega y Gasset
no-hay-amor-sin-instinto-sexual-el-amor-usa-de-este-instinto-como-de-una-fuerza-brutal-como-el-bergantín-usa-el-viento