Kama1126 Cytaty

Kama1126 Cytaty: A co jeśli nie ma ta­kiej oso­by która poz­na mo­ja praw­dziwą twarz, tą pry­watną, ze słabościami i wa­dami, a mi­mo te­go będzie mnie kochać? A co jeśli nie ma dla mnie ta­kiej miłości?  -Kama1126


Kama1126 Cytaty:


miałaś-być-miałaś-być-przy­jaciółką-na wie­czne-oddanie-ale-wo­łaś-mi z fa­ceta-zed­rzeć-ubranie-~ze-spec­jalną-dedykacją