Karl Farkas Cytaty

Karl Farkas Cytaty: Człowiek woli patrzeć przez dziurkę od klucza niż przez lunetę. -Karl Farkas


człowiek-woli-patrzeć-przez-dziurkę-od-klucza-ż-przez-lunetę
Karl Farkas Cytaty: Is­tnieją ludzie, którym uda­je się połączyć korzyści świata z be­nefic­ja­mi prześladowania. -Karl Kraus


is­tnieją-ludzie-którym uda­ ę-połączyć-korzyś-świata-z be­nefic­ja­mi-prześladowania
Karl Farkas Cytaty: Takt jest rozumem serca. -Karl Gutzkow


Karl Farkas Cytaty: Nie wolno tracić nadziei, dopóki człowiek żyje z człowiekiem. -Karl Jaspers


nie-wolno-tracić-nadziei-dopóki-człowiek-żyje-z-człowiekiem
Karl Farkas Cytaty: Jesteśmy śmiertelni tam, gdzie brak nam miłości: nieśmiertelni tam - gdzie kochamy. -Karl Jaspers


jesteśmy-śmiertelni-tam-gdzie-brak-nam-miłoś-nieśmiertelni-tam-gdzie-kochamy
Karl Farkas Cytaty: Kiedy widzę, jak inni cierpią, jest to tak, jak gdyby cierpieli oni za mnie. -Karl Jaspers


kiedy-widzę-jak-inni-cierpią-jest-to-tak-jak-gdyby-cierpieli-oni-za-mnie
Karl Farkas Cytaty: Aj, Mopsik malusi! Skoro szczeka na słonia, jak silny być musi. -Karl Kraus


aj-mopsik-malusi-skoro-szczeka-na-słonia-jak-silny-być-musi
Karl Farkas Cytaty: DIABEŁ jest optymistą, o ile sądzi, że może ludzi uczynić gorszymi. -Karl Kraus


diabeŁ-jest-optymistą-o-ile-sądzi-że-może-ludzi-uczynić-gorszymi
Karl Farkas Cytaty: Nie do wiary jak często trudno jest obrócić czyn w myśl. -Karl Kraus


nie-do-wiary-jak-często-trudno-jest-obróć-czyn-w-myśl
Karl Farkas Cytaty: Swój chłop to taki, który nigdy nie popełni draństw, jakie mu się przypisuje. -Karl Kraus


swój-chłop-to-taki-który-nigdy-nie-popeł-draństw-jakie-mu-ę-przypisuje
Karl Farkas Cytaty: Satyry, które rozumie cenzor, są słusznie zakazane. -Karl Kraus


satyry-które-rozumie-cenzor-są-słusznie-zakazane
Karl Farkas Cytaty: Prędzej wybaczy ci ktoś podłość, której się wobec ciebie dopuścił, niż dobrodziejstwo, którego od ciebie doznał. -Karl Kraus


prędzej-wybaczy-ktoś-podłość-której-ę-wobec-ciebie-dopuśł-ż-dobrodziejstwo-którego-od-ciebie-doznał
Karl Farkas Cytaty: Na snobie nie można polegać. Dzieło, które chwali, może okazać się dobre. -Karl Kraus


na-snobie-nie-można-polegać-dzieło-które-chwali-może-okazać-ę-dobre
Karl Farkas Cytaty: Nie mieć żadnej myśli i potrafić to wyrazić - czyni dziennikarza. -Karl Kraus


nie-mieć-żadnej-myśli-i-potrafić-to-wyrazić-czyni-dziennikarza
Karl Farkas Cytaty: Psychoanaliza jest tą psychiczną chorobą, za której terapię się uważa. -Karl Kraus


psychoanaliza-jest-tą-psychiczną-chorobą-za-której-terapię-ę-uważa
Karl Farkas Cytaty: Radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy się drugiemu sprawia radość. -Karl Barth


radość-można-osiągnąć-tylko-wtedy-gdy-ę-drugiemu-sprawia-radość
Karl Farkas Cytaty: Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawią się ją innym. -Karl Barth


radość-przeżywa-ę-tylko-wtedy-gdy-sprawią-ę-ją-innym
Karl Farkas Cytaty: Kobiety mają przynajmniej stroje. Ale czym mogą przykryć swą pustkę mężczyźni? -Karl Kraus


kobiety-mają-przynajmniej-stroje-ale-czym-mogą-przykryć-swą-pustkę-mężczyź