Karol Bunsch Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Karol Bunsch Cytaty: Fala wynosi i pogrąża. -Karol Bunsch
Karol Bunsch Cytaty: Fa­la wy­nosi i pogrąża. -Karol Bunsch
Karol Bunsch Cytaty: Najłat­wiej przyj­mują no­we obycza­je ci, którzy nie mają żadnych. -Karol Bunsch
najłat­wiej-przyj­mują-no­we-obycza­-którzy-nie mają-żadnych
Karol Bunsch Cytaty: Ludzie rozsądni nie by­wają bohaterami. -Karol Bunsch
ludzie-rozsądni-nie by­wają-bohaterami
Karol Bunsch Cytaty: Kwiat przek­wi­ta, cierń zostaje. -Karol Bunsch
Karol Bunsch Cytaty: Cier­pli­wy i oszczędny ku­pi drugą krowę za to, co z jed­nej wydoi. -Karol Bunsch
cier­pli­wy-i oszczędny-ku­pi-drugą-krowę-za to-co z jed­nej-wydoi
Karol Bunsch Cytaty: Im więcej pośred­ników, tym więcej wo­dy w winie. -Karol Bunsch
im więcej-pośred­ników-tym-więcej-wo­dy-w winie
Karol Bunsch Cytaty: Kto sie­dzi w wodzie, nie boi się deszczu. -Karol Bunsch
kto-sie­dzi-w wodzie-nie boi ę-deszczu
Karol Bunsch Cytaty: Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami. -Karol Bunsch
bóstwa-giną-wraz-ze swy­mi-wyznawcami
Karol Bunsch Cytaty: Życie jest jak koło, mu­si się toczyć, by nie upaść. -Karol Bunsch
Życie-jest jak koło-mu­ ę-toczyć-by nie upaść
Karol Bunsch Cytaty: Spra­wied­li­wość bar­dzo łat­wo zna­leźć w słow­ni­ku, pod li­terą
spra­wied­li­wość-bar­dzo-łat­wo-zna­źć-w słow­­ku-pod-li­terą-s
Karol Bunsch Cytaty: Wol­ność i władza mają tyl­ko jedną wspólną cechę: nadużywanie. -Karol Bunsch
wol­ność-i władza-mają-tyl­ko-jedną-wspólną-cechę-nadużywanie
Karol Bunsch Cytaty: Łat­wiej od­bu­dować zburzo­ne mias­to niż zburzo­ne zaufanie. -Karol Bunsch
Łat­wiej-od­bu­dować-zburzo­ne-mias­to-ż-zburzo­ne-zaufanie
Karol Bunsch Cytaty: Kto się lęka, już przegrał. -Karol Bunsch
Karol Bunsch Cytaty: Czu­jemy tyl­ko ten ząb, który nas boli. -Karol Bunsch
czu­jemy-tyl­ko-ten-ząb-który-nas-boli
Karol Bunsch Cytaty: Co jest do­kona­ne, sta­je się martwe. -Karol Bunsch
Karol Bunsch Cytaty: Kto się lęka już przegrał. -Karol Bunsch
Karol Bunsch Cytaty: Kwiat przekwita cierń zostaje. -Karol Bunsch
kwiat-przekwita-cierń-zostaje
Karol Bunsch Cytaty: Ludzie rozsądni nie bywają bohaterami. -Karol Bunsch
ludzie-rozsądni-nie-bywają-bohaterami
Karol Bunsch Cytaty: Łatwiej odbudować zburzone miasto niż zburzone zaufanie. -Karol Bunsch
Łatwiej-odbudować-zburzone-miasto-ż-zburzone-zaufanie
Karol Bunsch Cytaty: Nierozsądnie jest kierować się zawsze tylko rozsądkiem. -Karol Bunsch
nierozsądnie-jest-kierować-ę-zawsze-tylko-rozsądkiem
Karol Bunsch Cytaty: Gdy kobieta przestaje przypominać dziecko, przestaje być kobietą. -Karol Bunsch
gdy-kobieta-przestaje-przypominać-dziecko-przestaje-być-kobietą
Karol Bunsch Cytaty: Jabłko spada z drzewa tylko raz. -Karol Bunsch
jabłko-spada-z-drzewa-tylko-raz
Karol Bunsch Cytaty: Myśli oświetlają drogi czynów ale chodzą własnymi. -Karol Bunsch
myśli-oświetlają-drogi-czynów-ale-chodzą-własnymi
Karol Bunsch Cytaty: Miłość jest tyle warta, ile kosztuje. -Karol Bunsch
miłość-jest-tyle-warta-ile-kosztuje
Karol Bunsch Cytaty: Co jest dokonane staje się martwe. -Karol Bunsch
Karol Bunsch Cytaty: Nie chodzi się na żebry w koturnach. -Karol Bunsch
nie-chodzi-ę-na-żebry-w-koturnach
Karol Bunsch Cytaty: Małżeństwo, jak ka­lec­two, na­leży zno­sić cierpliwie. -Karol Bunsch
małżeństwo-jak ka­lec­two-na­ży-zno­ć-cierpliwie
Karol Bunsch Cytaty: Śmiech jest jak sól, życie bez niego nie smakuje. -Karol Bunsch
Śmiech-jest jak sól-życie-bez-niego-nie smakuje
Karol Bunsch Cytaty: Gdy­by cier­pienie uszlachet­niało, byłoby cnotą je zadawać  -Karol Bunsch
gdy­by-cier­pienie-uszlachet­niało-byłoby-cnotą- zadawać 
Karol Bunsch Cytaty: Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. -Karol Bunsch
gdy­by-ludzie-mówi­li-tyl­ko-mądre-rzeczy-wielu-za­pom­niałoby-mówić
Karol Bunsch Cytaty: Mie­rzy się po­nad cel, by tra­fić do celu. -Karol Bunsch
mie­rzy ę-po­nad-cel-by tra­fić-do celu
Karol Bunsch Cytaty: Małżeństwo, jak kalectwo, należy znosić cierpliwie. -Karol Bunsch
małżeństwo-jak-kalectwo-należy-znosić-cierpliwie
Karol Bunsch Cytaty: Szczęście składa się z pożąda­nia i nadziei je­go zaspokojenia. -Karol Bunsch
szczęście-składa ę-z pożąda­nia-i nadziei-­go-zaspokojenia
Karol Bunsch Cytaty: Tu spoczy­wa czer­wo­na ra­sa. Nie stała się ona wiel­ka, gdyż nie da­no jej osiągnąć wielkości. -Karol May
tu spoczy­wa-czer­wo­na-ra­-nie stała ę-ona-wiel­ka-gdyż-nie da­no-jej-osiągnąć-wielkoś