Karol Darwin Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Karol Darwin Cytaty: Pochwała z ust znakomitych osobistości jest nieraz pożyteczna dla młodego człowieka, pomagając mu w wytrwaniu na właściwej drodze, jakkolwiek z pewnością czyni go też nieco próżnym. -Karol Darwin
pochwała-z-ust-znakomitych-osobistoś-jest-nieraz-pożyteczna-dla-młodego-człowieka-pomagając-mu-w-wytrwaniu-na-właściwej-drodze-jakkolwiek-z
Karol Darwin Cytaty: Wyrafinowane piękno płci męskiej istnieje tylko w tym celu, aby podniecać płeć żeńską. -Karol Darwin
wyrafinowane-piękno-pł-męskiej-istnieje-tylko-w-tym-celu-aby-podniecać-płeć-żeńską
Karol Darwin Cytaty: Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha niezależnie od tego, co mówi rozum. -Karol Darwin
Karol Darwin Cytaty: Wstydliwość - to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech. -Karol Darwin
wstydliwość-to-najbardziej-charakterystyczna-i-najbardziej-ludzka-z-ludzkich-cech
Karol Darwin Cytaty: Każdy wieloryb ma swoją wesz. -Karol Darwin
Karol Darwin Cytaty: Każdy zwolennik teorii ewolucji musi przyznać, że umysłowe władze wyższych zwierząt, lubo tak różne od naszych pod względem stopnia rozwoju, są jednak tej samej natury, co i nasze i mają równą własność doskonalenia się. -Karol Darwin
Karol Darwin Cytaty: Gdybym miał raz jeszcze życie rozpocząć, trzymałbym się takiego prawidła, ażeby przynajmniej raz na tydzień przeczytać coś z poezji lub posłuchać nieco muzyki; wtedy bowiem zanikłe obecnie części mego mózgu zachowałyby się może przez używanie. Utrata wrażliwości na takie rzeczy jest pewną utratą szczęścia i jest, być może, szkodliwa dla inteligencji. -Karol Darwin
Karol Darwin Cytaty: Każdy wielo­ryb ma swoją wesz. -Karol Darwin
Karol Darwin Cytaty: Nie ja os­tatni boję się śmierci. -Karol Darwin
nie-ja os­tatni-boję ę-śmierci
Karol Darwin Cytaty: Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-na­tury-jest uzewnętrznieniem-natury
Karol Darwin Cytaty: Walka o byt. -Karol Darwin
Karol Darwin Cytaty: Zasadę, na mocy której każda zmiana, jeśli jest korzystna, zostaje zachowana, nazwałem
zasadę-na-mocy-której-każda-zmiana-śli-jest-korzystna-zostaje-zachowana-nazwałem-doborem-naturalnym-by-wskazać-na-jej-stosunek-do-doboru
Karol Darwin Cytaty: Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury
Karol Darwin Cytaty: Wstydliwość – to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech. -Charles Darwin
wstydliwość-to-najbardziej-charakterystyczna-i-najbardziej-ludzka-z-ludzkich-cech
Karol Darwin Cytaty: Niewiedza znacznie częściej wywołuje uczucie pewności siebie niż posiadanie wiedzy: to właśnie osoby, których znajomość nauki jest niewielka, a nie te, które posiadają o niej rozległą wiedzę, są tak absolutnie przekonane o tym, że ten lub ów problem nie zostanie nigdy rozwiązany przez naukę. -Charles Darwin
Karol Darwin Cytaty: Uwielbiam głupie eksperymenty, zawsze je wykonuję. -Charles Darwin
uwielbiam-głupie-eksperymenty-zawsze-wykonuję
Karol Darwin Cytaty: Rozprawienie się z błędem przynosi równe, a czasem nawet większe korzyści, niż odkrycie nowej prawdy lub faktu. -Charles Darwin
rozprawienie-ę-z-błędem-przynosi-równe-a-czasem-nawet-większe-korzyś-ż-odkrycie-nowej-prawdy-lub-faktu
Karol Darwin Cytaty: Pewien lekarz podał mi kiedyś jako dowód podniecającego działania spowodowanego gniewem to, że człowiek nadmiernie przemęczony wymyśla niekiedy urojone powody do obrazy i wpada w gniew w podświadomym zamiarze ponownego wzmocnienia się; od czasu kiedy usłyszałem tą uwagę, miałem nieraz sposobność stwierdzić jej słuszność. -Charles Darwin
Karol Darwin Cytaty: Od wczesnej młodości moim najgorętszym pragnieniem było zrozumienie i wyjaśnienie wszystkiego, cokolwiek podpadało mojej obserwacji, czyli podporządkowanie wszystkich faktów ogólnym prawom. -Charles Darwin
Karol Darwin Cytaty: Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha [...] -Charles Darwin
Karol Darwin Cytaty: La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia. -Charles Robert Darwin
la-historia-se-repite-ese-es-uno-de-los-errores-de-historia
Karol Darwin Cytaty: Se dice que el elefante indio llora a veces. -Charles Robert Darwin
Karol Darwin Cytaty: W moich posiadłościach słońce nie zachodzi. -Karol V
w-moich-posiadłościach-słoń-nie-zachodzi
Karol Darwin Cytaty: Przyszłość jest jak książka której do­tychczas nie czytaliśmy. -Karol May
przyszłość-jest jak książka-której do­tychczas-nie czytaliśmy
Karol Darwin Cytaty: Od krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpej ziele­ni, od drze­wa nad wodą wy­maga się owoców. -Karol May
od krze­wu-ste­powe­go-wy­maga ę-­dynie-skąpej-ziele­-od drze­wa-nad-wodą-wy­maga ę-owoców
Karol Darwin Cytaty: Tu spoczy­wa czer­wo­na ra­sa. Nie stała się ona wiel­ka, gdyż nie da­no jej osiągnąć wielkości. -Karol May
tu spoczy­wa-czer­wo­na-ra­-nie stała ę-ona-wiel­ka-gdyż-nie da­no-jej-osiągnąć-wielkoś
Karol Darwin Cytaty: Nie bolą mnie te głupstwa, które już zrobiłem, ale te, które mam jeszcze zrobić. -Karol Irzykowski
nie-bolą-mnie-te-głupstwa-które-już-zrobiłem-ale-te-które-mam-jeszcze-zrobić
Karol Darwin Cytaty: Człowiekiem być to znaczy być samym wśród ludzi. Indywidualizm - dzierżawa pewnej idei. -Karol Irzykowski
człowiekiem-być-to-znaczy-być-samym-wśród-ludzi-indywidualizm-dzierżawa-pewnej-idei
Karol Darwin Cytaty: W polityce zamiast grać, wciąż tasują karty. -Karol Irzykowski
w-polityce-zamiast-grać-wciąż-tasują-karty
Karol Darwin Cytaty: Żyć to znaczy: dopiero przygotować się do życia. Umieramy w chwili, kiedy byśmy mogli na dobre zacząć. Ale Najwyższy Sędzia mówi: Nie dam się oszukać, to właśnie było życie. -Karol Irzykowski
Żyć-to-znaczy-dopiero-przygotować-ę-do-życia-umieramy-w-chwili-kiedy-byśmy-mogli-na-dobre-zacząć-ale-najwyższy-sędzia-mówi-nie-dam-ę
Karol Darwin Cytaty: Jesteśmy zamknięci w akwarium: rozbijanie swoich nosów o jego ściany to mowa ludzka. -Karol Irzykowski
jesteśmy-zamknię-w-akwarium-rozbijanie-swoich-nosów-o-jego-ściany-to-mowa-ludzka
Karol Darwin Cytaty: Pisać - znaczy to czynić się zrozumiałym. -Karol Irzykowski
Karol Darwin Cytaty: Wciąż jeszcze przechodzą brodem przez rzekę odważnie, gdy już most jest gdzieś zbudowany. -Karol Irzykowski
wciąż-jeszcze-przechodzą-brodem-przez-rzekę-odważnie-gdy-już-most-jest-gdzieś-zbudowany
Karol Darwin Cytaty: Śmierć - jedyna przyjemność, której nie można odczuć. -Karol Irzykowski
Śmierć-jedyna-przyjemność-której-nie-można-odczuć
Karol Darwin Cytaty: Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone. -Karol Irzykowski
Życie-jest-prowizorium-lecz-powinno-być-mądrze-urządzone