Karol Darwin Cytaty

Karol Darwin Cytaty: Od wczesnej młodości moim najgorętszym pragnieniem było zrozumienie i wyjaśnienie wszystkiego, cokolwiek podpadało mojej obserwacji, czyli podporządkowanie wszystkich faktów ogólnym prawom. -Charles Darwin


Karol Darwin Cytaty: Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha [...] -Charles Darwin


Karol Darwin Cytaty: La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia. -Charles Robert Darwin


la-historia-se-repite-ese-es-uno-de-los-errores-de-historia
Karol Darwin Cytaty: Se dice que el elefante indio llora a veces. -Charles Robert Darwin


Karol Darwin Cytaty: W moich posiadłościach słońce nie zachodzi. -Karol V


w-moich-posiadłościach-słoń-nie-zachodzi
Karol Darwin Cytaty: Przyszłość jest jak książka której do­tychczas nie czytaliśmy. -Karol May


przyszłość-jest jak książka-której do­tychczas-nie czytaliśmy
Karol Darwin Cytaty: Od krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpej ziele­ni, od drze­wa nad wodą wy­maga się owoców. -Karol May


od krze­wu-ste­powe­go-wy­maga ę-­dynie-skąpej-ziele­-od drze­wa-nad-wodą-wy­maga ę-owoców
Karol Darwin Cytaty: Tu spoczy­wa czer­wo­na ra­sa. Nie stała się ona wiel­ka, gdyż nie da­no jej osiągnąć wielkości. -Karol May


tu spoczy­wa-czer­wo­na-ra­-nie stała ę-ona-wiel­ka-gdyż-nie da­no-jej-osiągnąć-wielkoś
Karol Darwin Cytaty: Nie bolą mnie te głupstwa, które już zrobiłem, ale te, które mam jeszcze zrobić. -Karol Irzykowski


nie-bolą-mnie-te-głupstwa-które-już-zrobiłem-ale-te-które-mam-jeszcze-zrobić
Karol Darwin Cytaty: Człowiekiem być to znaczy być samym wśród ludzi. Indywidualizm - dzierżawa pewnej idei. -Karol Irzykowski


człowiekiem-być-to-znaczy-być-samym-wśród-ludzi-indywidualizm-dzierżawa-pewnej-idei
Karol Darwin Cytaty: W polityce zamiast grać, wciąż tasują karty. -Karol Irzykowski


w-polityce-zamiast-grać-wciąż-tasują-karty
Karol Darwin Cytaty: Żyć to znaczy: dopiero przygotować się do życia. Umieramy w chwili, kiedy byśmy mogli na dobre zacząć. Ale Najwyższy Sędzia mówi: Nie dam się oszukać, to właśnie było życie. -Karol Irzykowski


Żyć-to-znaczy-dopiero-przygotować-ę-do-życia-umieramy-w-chwili-kiedy-byśmy-mogli-na-dobre-zacząć-ale-najwyższy-sędzia-mówi-nie-dam-ę
Karol Darwin Cytaty: Jesteśmy zamknięci w akwarium: rozbijanie swoich nosów o jego ściany to mowa ludzka. -Karol Irzykowski


jesteśmy-zamknię-w-akwarium-rozbijanie-swoich-nosów-o-jego-ściany-to-mowa-ludzka
Karol Darwin Cytaty: Pisać - znaczy to czynić się zrozumiałym. -Karol Irzykowski


Karol Darwin Cytaty: Wciąż jeszcze przechodzą brodem przez rzekę odważnie, gdy już most jest gdzieś zbudowany. -Karol Irzykowski


wciąż-jeszcze-przechodzą-brodem-przez-rzekę-odważnie-gdy-już-most-jest-gdzieś-zbudowany
Karol Darwin Cytaty: Śmierć - jedyna przyjemność, której nie można odczuć. -Karol Irzykowski


Śmierć-jedyna-przyjemność-której-nie-można-odczuć
Karol Darwin Cytaty: Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone. -Karol Irzykowski


Życie-jest-prowizorium-lecz-powinno-być-mądrze-urządzone
Karol Darwin Cytaty: Człowiek nie wytworzył sobie jeszcze ideału, za który by było warto umierać, ale lubi w ogóle za coś umierać. I to jest na razie najlepsze. -Karol Irzykowski


człowiek-nie-wytworzył-sobie-jeszcze-ideału-za-który-by-było-warto-umierać-ale-lubi-w-ogó-za-coś-umierać-i-to-jest-na-razie-najlepsze