Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty

Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Nie patrz na cudze szczęście. które może nie jest szczęściem okiem zawistnym. -Karol Kazimierz Kurpiński


nie-patrz-na-cudze-szczęście-które-może-nie-jest-szczęściem-okiem-zawistnym
Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński


Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Nie patrz na cudze szczęście (które może nie jest szczęściem) okiem zawistnym. -Karol Kazimierz Kurpiński


nie-patrz-na-cudze-szczęście-które-może-nie-jest-szczęściem-okiem-zawistnym
Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Ja, człowiek, znajduję po części zbiór uczuć wszystkich zwierząt w moich uczuciach. Lecz żaden zwierz nie ma uczuć człowieka. -Karol Kazimierz Kurpiński


ja-człowiek-znajduję-po-częś-zbiór-uczuć-wszystkich-zwierząt-w-moich-uczuciach-lecz-żaden-zwierz-nie-uczuć-człowieka
Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Jeżeli wszystkie światy krążą w swojej przestrzeni w takim rządku, że jeden drugiego nie uszkadza, wnieść wypada, i ludzie przyjdą do tego przez uporządkowanie swoich uczt i swoich rozmyślań. -Karol Kazimierz Kurpiński


Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Tyrani znikną wtedy, gdy się nikt śmierci obawiać nie będzie Im więcej światła, tym mniej bojaźni. -Karol Kazimierz Kurpiński


tyrani-znikną-wtedy-gdy-ę-nikt-śmierci-obawiać-nie-będzie-im-więcej-światła-tym-mniej-bojaź
Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Artyści bardzo często wykonywają dobre dzieła źle, a złe dobrze. -Karol Kazimierz Kurpiński


Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Nie staraj się wyszuliwać błędów bliżniego wprzód, nim poznasz jego zalety. -Karol Kazimierz Kurpiński


nie-staraj-ę-wyszuliwać-błędów-bliżniego-wprzód-nim-poznasz-jego-zalety
Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Jasność myśli jest wieczną zaletą każdego dzieła. Wszelkie myśli ciemno-błyskotliwe są jak one bajki dziecinne, które coś nadzwyczajnego opowiadają, a w istocie nic w sobie nie mają. -Karol Kazimierz Kurpiński


Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Nie na to żyją istoty, aby się wzajemnie pożerały, lecz dlatego muszą się pożerać, aby żyć mogły. -Karol Kazimierz Kurpiński


nie-na-to-żyją-istoty-aby-ę-wzajemnie-pożerały-lecz-dlatego-muszą-ę-pożerać-aby-żyć-mogły
Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi. -Karol Kazimierz Kurpiński


Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński


wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi
Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Ząb cza­su, je­dyny ząb, które­mu nie zag­raża próchnica. -Kazimierz Chyła


ząb-cza­su-­dyny-ząb-które­mu-nie zag­raża-próchnica
Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Za­rozu­miali noszą wyżej głowę, niż na to poz­wa­la szyja. -Kazimierz Chyła


za­rozu­miali-noszą-wyżej-głowę-ż-na to poz­wa­-szyja
Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Trud­ności ol­brzy­mieją, gdy od nich uciekamy. -Kazimierz Chyła


trud­noś-ol­brzy­mieją-gdy-od nich-uciekamy
Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Ma­nia wiel­kości to cho­roba karłów. -Kazimierz Chyła


Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Prze­ciętne myśli nad­mier­nie ob­rastają słowami. -Kazimierz Chyła


prze­ętne-myśli-nad­mier­nie-ob­rastają-słowami
Karol Kazimierz Kurpiński Cytaty: Można być kimś, nie rep­re­zen­tując sobą niczego. -Kazimierz Chyła


można-być-kimś-nie rep­re­zen­tując-sobą-niczego