Karol Kurpiński Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Karol Kurpiński Cytaty: Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone. -Karol Irzykowski
Życie-jest-prowizorium-lecz-powinno-być-mądrze-urządzone
Karol Kurpiński Cytaty: Śmierć - jedyna przyjemność, której nie można odczuć. -Karol Irzykowski
Śmierć-jedyna-przyjemność-której-nie-można-odczuć
Karol Kurpiński Cytaty: Świat dzisiejszy jest tak urządzony, że nawet przy najlepszej woli otoczenia dokonuje się bezimienna zbrodnia na każdej jednostce. Nikt nie winien i winni są wszyscy. Dzieje się wciąż to samo, co w ścisku podczas pożaru. -Karol Irzykowski
Karol Kurpiński Cytaty: W olbrzymiej większości wypadków życiem jest właśnie to, że żyć nie można. -Karol Irzykowski
w-olbrzymiej-większoś-wypadków-życiem-jest-właśnie-to-że-żyć-nie-można
Karol Kurpiński Cytaty: Miłość jest dziwną syntezą egoizmu i altruizmu; bywają wypadki, w których z drapieżnym egoizmem jest bardziej do twarzy niż z flegmatycznym zrzeczeniem się praw swoich. Gdy dusze mają się stać wzajemnie swoją własnością, wtedy ustają
Karol Kurpiński Cytaty: Człowiek nie wytworzył sobie jeszcze ideału, za który by było warto umierać, ale lubi w ogóle za coś umierać. I to jest na razie najlepsze. -Karol Irzykowski
człowiek-nie-wytworzył-sobie-jeszcze-ideału-za-który-by-było-warto-umierać-ale-lubi-w-ogó-za-coś-umierać-i-to-jest-na-razie-najlepsze
Karol Kurpiński Cytaty: Prócz świata największa zagadką dla człowieka jest drugi człowiek. -Karol Irzykowski
prócz-świata-największa-zagadką-dla-człowieka-jest-drugi-człowiek
Karol Kurpiński Cytaty: Prócz skrawka natychmiastowej chwili cały świat składa się z tego, co nie istnieje. -Karol Irzykowski
prócz-skrawka-natychmiastowej-chwili-cały-świat-składa-ę-z-tego-co-nie-istnieje
Karol Kurpiński Cytaty: Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje. -Karol Irzykowski
złe-ę-zwykle-mś-ale-dobre-niekoniecznie-ę-wynagradza-złe-silniejsze-konsekwencje
Karol Kurpiński Cytaty: Kara przychodzi zwykle w ten sposób, że wygląda jak krzywda. Bóg działa incognito, dzięki temu nie zmusza ofiary do milczenia, pozwala jej na złudzenia i skargi. -Karol Irzykowski
kara-przychodzi-zwykle-w-ten-sposób-że-wygląda-jak-krzywda-bóg-działa-incognito-dzięki-temu-nie-zmusza-ofiary-do-milczenia-pozwala-jej-na
Karol Kurpiński Cytaty: Prawie wszystkie światopoglądy opierają się na kombinowaniu jakiś sprzeczności i są zawsze narażone na zarzut niekonsekwencji. -Karol Irzykowski
prawie-wszystkie-światopoglądy-opierają-ę-na-kombinowaniu-jakiś-sprzecznoś-i-są-zawsze-narażone-na-zarzut-niekonsekwencji
Karol Kurpiński Cytaty: Jeżeli czwartym wymiarem będzie czas, to piątym będzie śmierć. -Karol Irzykowski
jeżeli-czwartym-wymiarem-będzie-czas-to-piątym-będzie-śmierć
Karol Kurpiński Cytaty: Jest rzeczą obrzydliwą, do jakiego stopnia człowiek potrafi szczerze przymilić się. -Karol Irzykowski
jest-rzeczą-obrzydliwą-do-jakiego-stopnia-człowiek-potrafi-szczerze-przymilić-ę
Karol Kurpiński Cytaty: Więcej bredni powiedzieć może głupiec w pięciu minutach niż mędrzec przez pięć lat odgadnąć. -Karol Irzykowski
więcej-bredni-powiedzieć-może-głupiec-w-pięciu-minutach-ż-mędrzec-przez-pięć-lat-odgadnąć
Karol Kurpiński Cytaty: Dobrzy chrześcijanie wyobrażają sobie, że Pan Bóg ma największa kartotekę. -Karol Irzykowski
dobrzy-chrześcijanie-wyobrażają-sobie-że-pan-bóg-największa-kartotekę
Karol Kurpiński Cytaty: Aforyzm, który nam się podoba z profilu, nie powinien być oglądany en face. -Karol Irzykowski
aforyzm-który-nam-ę-podoba-z-profilu-nie-powinien-być-oglądany-face
Karol Kurpiński Cytaty: Gdy tysiąc ludzi mówi to samo, to jest to albo vox Dei, albo wielkie głupstwo. -Karol Irzykowski
gdy-tysiąc-ludzi-mówi-to-samo-to-jest-to-albo-vox-dei-albo-wielkie-głupstwo
Karol Kurpiński Cytaty: Skostnienia uważa się często za skrystalizowania. -Karol Irzykowski
skostnienia-uważa-ę-często-za-skrystalizowania
Karol Kurpiński Cytaty: Inteligent nigdy nie może się pogodzić z faktem, zawsze jest poniżej albo powyżej, boi się, albo lekceważy. -Karol Irzykowski
inteligent-nigdy-nie-może-ę-pogodzić-z-faktem-zawsze-jest-poniżej-albo-powyżej-boi-ę-albo-lekceważy
Karol Kurpiński Cytaty: Tkwi w człowieku pewna mistyczna zaborczość, która
tkwi-w-człowieku-pewna-mistyczna-zaborczość-która-widzieć-utożsamia-z-mieć
Karol Kurpiński Cytaty: Potrzeba nam dyktatorów do małych interesów, nie do wielkich. -Karol Irzykowski
potrzeba-nam-dyktatorów-do-łych-interesów-nie-do-wielkich
Karol Kurpiński Cytaty: Ciało dopiero przez erotyzm staje się interesujące i symboliczne. -Karol Irzykowski
ciało-dopiero-przez-erotyzm-staje-ę-interesują-i-symboliczne
Karol Kurpiński Cytaty: Nasi nieprzyjaciele wczorajsi są naszymi pamiątkami dzisiaj. -Karol Irzykowski
nasi-nieprzyjaciele-wczorajsi-są-naszymi-pamiątkami-dzisiaj
Karol Kurpiński Cytaty: Kara przychodzi zwykle w ten sposób, że wygląda jak krzywda. Bóg działa incognito. -Karol Irzykowski
kara-przychodzi-zwykle-w-ten-sposób-że-wygląda-jak-krzywda-bóg-działa-incognito
Karol Kurpiński Cytaty:
lepiej-z-mądrym-zgubić-ż-z-głupim-znaleźć-mówi-przysłowie-ale-najgorzej-z-głupim-zgubić-a-to-ę-dzieje-najczęściej
Karol Kurpiński Cytaty: Kocha się dopiero wtedy naprawdę, gdy między obojgiem nie stoi ani Bóg, ani moralność. -Karol Irzykowski
kocha-ę-dopiero-wtedy-naprawdę-gdy-między-obojgiem-nie-stoi-ani-bóg-ani-moralność
Karol Kurpiński Cytaty: Z grzeczności musiałem udawać, że się nie poznaję na jej oszustwie. -Karol Irzykowski
z-grzecznoś-musiałem-udawać-że-ę-nie-poznaję-na-jej-oszustwie
Karol Kurpiński Cytaty: Przelana krew może być tak samo symbolem bezradności jak wybita szyba. -Karol Irzykowski
przelana-krew-może-być-tak-samo-symbolem-bezradnoś-jak-wybita-szyba
Karol Kurpiński Cytaty: Są westchnienia, uczucia, myśli święte i tkliwe, słowa i czyny szalone, pieszczoty nie wykonane, pomysły na wpół pomyślane, które wiecznie czekają nad jakimś brzegiem, czy i na nie przyjdzie kiedyś pora? Ale nikt nie próbuje wykrzyczeć się, wypłakać, wygadać, zapomina o tym swoim świecie, ogranicza jego rozrost, skazuje go wreszcie na zaumarcie. -Karol Irzykowski
Karol Kurpiński Cytaty: Są stoły o kulawych nogach, pod które podkłada się - Biblię. -Karol Irzykowski
są-stoły-o-kulawych-nogach-pod-które-podkłada-ę-biblię
Karol Kurpiński Cytaty: Może pomyłka jest przewidzianym z góry wynikiem pewnego mechanizmu. -Karol Irzykowski
może-pomyłka-jest-przewidzianym-z-góry-wynikiem-pewnego-mechanizmu
Karol Kurpiński Cytaty: To, co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem. U nas ludzie myślą, że każdy, który myśli, tym samym już dobrze myśli. -Karol Irzykowski
to-co-ę-pospolicie-nazywa-intelektualizmem-powinno-ę-raczej-nazywać-szablonem-u-nas-ludzie-myślą-że-każdy-który-myśli-tym-samym-już-dobrze
Karol Kurpiński Cytaty: Mania prześladowcza, Ludzie, rzucając bliźniemu kłody pod nogi, dodają: to nie kłody, to tylko twoja bujna wyobraźnia. -Karol Irzykowski
mania-prześladowcza-ludzie-rzucając-bliźniemu-kłody-pod-nogi-dodają-to-nie-kłody-to-tylko-twoja-bujna-wyobraźnia
Karol Kurpiński Cytaty: Ludziom często wydaje się, że większa prawda musi leżeć w pobliżu większej nieprzyjemności. -Karol Irzykowski
ludziom-często-wydaje-ę-że-większa-prawda-musi-żeć-w-pobliżu-większej-nieprzyjemnoś
Karol Kurpiński Cytaty: Literaci polscy nie czytają mnie - a ja nie czytam ich, moja zemsta jest w każdym razie ilościowo większa. -Karol Irzykowski
literaci-polscy-nie-czytają-mnie-a-ja-nie-czytam-ich-moja-zemsta-jest-w-każdym-razie-ilościowo-większa