Kazimierz Brodziński Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kazimierz Brodziński Cytaty: Niesparawiedliwość jak obłok słońce wiary zasiania. -Kazimierz Brodziński
niesparawiedliwość-jak-obłok-słoń-wiary-zasiania
Kazimierz Brodziński Cytaty: Dają kaganiec owcom, żeby nie beczały. -Kazimierz Brodziński
Kazimierz Brodziński Cytaty: Dają ka­ganiec ow­com, żeby nie beczały. -Kazimierz Brodziński
Kazimierz Brodziński Cytaty: Szczęście jest móc wszystko, co chcemy, a wielkość chcieć wszystko, co możemy. -Kazimierz Brodziński
szczęście-jest-móc-wszystko-co-chcemy-a-wielkość-chcieć-wszystko-co-możemy
Kazimierz Brodziński Cytaty: Głupi nie słucha rady przyjaciół, rozumny korzysta z obmowy nieprzyjaciół. -Kazimierz Brodziński
głupi-nie-słucha-rady-przyjaciół-rozumny-korzysta-z-obmowy-nieprzyjaciół
Kazimierz Brodziński Cytaty: Czas jest podobny rzece, która co lekkie przyniesie, co ciężko na dnie pogrąży. -Kazimierz Brodziński
czas-jest-podobny-rzece-która-co-lekkie-przyniesie-co-ężko-na-dnie-pogrąży
Kazimierz Brodziński Cytaty: Śmieją się po stracie ojczyzny i nadziei. Tak po tragedii występuje arlekin -Kazimierz Brodziński
Śmieją-ę-po-stracie-ojczyzny-i-nadziei-tak-po-tragedii-występuje-arlekin
Kazimierz Brodziński Cytaty: Miłość i Poezyja są przybytki święte, W tym Piękności, w tym Szczęścia bóstwo jest zamknięte. -Kazimierz Brodziński
miłość-i-poezyja-są-przybytki-święte-w-tym-pięknoś-w-tym-szczęścia-bóstwo-jest-zamknięte
Kazimierz Brodziński Cytaty: Szczęście jest móc wszys­tko, co chce­my, a wiel­kość chcieć wszys­tko, co możemy. -Kazimierz Brodziński
szczęście-jest móc-wszys­tko-co chce­my-a wiel­kość-chcieć-wszys­tko-co możemy
Kazimierz Brodziński Cytaty: La pequeña pantalla es la barraca de feria donde el pueblo viene a ver las maravillas del mundo. -Kazimierz Brandys
la-pequeña-pantalla-es-barraca-de-feria-donde-el-pueblo-viene-a-ver-las-maravillas-del-mundo
Kazimierz Brodziński Cytaty: Prze­ciętne myśli nad­mier­nie ob­rastają słowami. -Kazimierz Chyła
prze­ętne-myśli-nad­mier­nie-ob­rastają-słowami
Kazimierz Brodziński Cytaty: Można być kimś, nie rep­re­zen­tując sobą niczego. -Kazimierz Chyła
można-być-kimś-nie rep­re­zen­tując-sobą-niczego
Kazimierz Brodziński Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy ule­pieni z tej sa­mej gli­ny. Niektórzy jed­nak zos­ta­li le­piej wypaleni. -Kazimierz Chyła
wszys­cy-jes­teśmy-ule­pieni-z tej ­mej-gli­ny-niektórzy jed­nak-zos­­li-­piej-wypaleni
Kazimierz Brodziński Cytaty: Niektórym w ser­decznym uścis­ku połama­no kości. -Kazimierz Chyła
niektórym-w ser­decznym-uścis­ku-połama­no-koś
Kazimierz Brodziński Cytaty: Mil­cze­nie nie us­pra­wied­li­wia przemilczeń. -Kazimierz Chyła
mil­cze­nie-nie us­pra­wied­li­wia-przemilczeń
Kazimierz Brodziński Cytaty: Kto strze­la z ar­ma­ty do wróbla, może go naj­wyżej ogłuszyć. -Kazimierz Chyła
kto-strze­-z ar­­ty-do wróbla-może-go naj­wyżej-ogłuszyć
Kazimierz Brodziński Cytaty: Świat jest mały tyl­ko dla młodych. -Kazimierz Koźniewski
Kazimierz Brodziński Cytaty: W odczuciu większości ludzi człowiek starszy o dziesięć lat jest starcem, a młodszy o dziesięć lat jest szczeniakiem. -Kazimierz Brandys
w-odczuciu-większoś-ludzi-człowiek-starszy-o-dziesięć-lat-jest-starcem-a-młodszy-o-dziesięć-lat-jest-szczeniakiem
Kazimierz Brodziński Cytaty: Alkohol nic nie stwarza tylko potęguje. -Kazimierz Brandys
Kazimierz Brodziński Cytaty: Pdstawową cechą jest oparcie porozumienia i nadawcy na zasadzie istniejących z góry szerokich zespołów wiedzy i wspólnego systemu wartości. -Kazimierz Bartoszyński
pdstawową-cechą-jest-oparcie-porozumienia-i-nadawcy-na-zasadzie-istniejących-z-góry-szerokich-zespołów-wiedzy-i-wspólnego-systemu-wartoś
Kazimierz Brodziński Cytaty: Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty. -Kazimierz Koźniewski
Kazimierz Brodziński Cytaty: Dusza kobiety pozostaje tajemnicą. W jej mrokach gubi się ślad każdej drogi. -Kazimierz Bukowski
dusza-kobiety-pozostaje-tajemnicą-w-jej-mrokach-gubi-ę-ślad-każdej-drogi
Kazimierz Brodziński Cytaty: Żona - stworzenie na pozór obłaskawione, dwunożne, wielojęzyczne. -Kazimierz Bartoszewicz
Żona-stworzenie-na-pozór-obłaskawione-dwunożne-wielojęzyczne
Kazimierz Brodziński Cytaty: Owszem, kocham siebie, ale nie zawsze lubię. -Kazimierz Brandys
Kazimierz Brodziński Cytaty: Tylko świat przechodzony nogami jest coś wart. -Kazimierz Wierzyński
Kazimierz Brodziński Cytaty: Wymyśliliśmy wszystko, by zapomnieć o śmierci. I zapomnieliśmy. I cieszymy się z utraty pamięci, i śmiejemy się z ludzi, którzy nie wymyślili nic, ale wierzą w inny początek i koniec. -Kazimierz Wierzyński
Kazimierz Brodziński Cytaty: Myj ręce przed podaniem łapówki. -Kazimierz Słomiński
Kazimierz Brodziński Cytaty: Wyzysk - wyższa forma miłości. -Kazimierz Słomiński
Kazimierz Brodziński Cytaty: Z miłości chorujecie, z litości umieracie. -Kazimierz Ratoń
Kazimierz Brodziński Cytaty: Ten kto nie cierpi, nie pozna miłości. -Kazimierz Ratoń
Kazimierz Brodziński Cytaty: Miłość w gorączce się tylko poczyna gdy krew się budzi z rozumem w płomieniach. -Kazimierz Ratoń
miłość-w-gorączce-ę-tylko-poczyna-gdy-krew-ę-budzi-z-rozumem-w-płomieniach
Kazimierz Brodziński Cytaty: Miłość to kiepski sprzymierzeniec do interesów. -Kazimierz Zalewski
miłość-to-kiepski-sprzymierzeniec-do-interesów
Kazimierz Brodziński Cytaty: Między kobietą a mężczyzną jest wieczna walka, w której kobieta lubi być pokonana, ale nie upokorzona, wtedy go kocha. Zwyciężona i upokorzona nienawidzi i mści się. -Kazimierz Poświat
między-kobietą-a-mężczyzną-jest-wieczna-walka-w-której-kobieta-lubi-być-pokonana-ale-nie-upokorzona-wtedy-go-kocha-zwyciężona-i-upokorzona
Kazimierz Brodziński Cytaty: Niepowodzenia, a w ich wyniku frustracje, powodują poczucie niemocy, obniżają poczucie własnej wartości. Nasilenie niepowodzeń prowadzi zaś do powstania kryzysu egzystencjalnego. Wiąże się ono często z utratą sensu życia, świata wartości. Sens życia to wytyczenie jasnego, praktycznego i możliwego do zaaprobowania kierunku działania na przyszłość, a bez zaspokojenia tej potrzeby człowiek nie może funkcjonować normalnie. -Kazimierz Obuchowski
Kazimierz Brodziński Cytaty: To nieważne, czyje co je, to je ważne, co je moje. -Kazimierz Grześkowiak