Kinq Cytaty

Kinq Cytaty: Oni są jak my  -kinQ


oni-są jak my 
Kinq Cytaty: białe światło tej szpi­tal­nej jarzeniówki nie da­je ciepła  -kinQ


białe-światło-tej-szpi­tal­nej-jarzeniówki-nie-da­-ciepła 
Kinq Cytaty: czer­wo­ne wino pod­kreśla ser pleśniowy rześkim kontrastem  -kinQ


czer­wo­ne-wino-pod­kreś-ser-pleśniowy-rześkim-kontrastem 
Kinq Cytaty: drze­wo zwalone do słońca się pnie kiedy po­win­no umrzeć  -kinQ


drze­wo-zwalone-do-słońca ę-pnie-kiedy-po­win­no-umrzeć 
Kinq Cytaty: krwi po­tok huczy młoda pierś w je­go dłoni rdza­wy tępy nóż  -kinQ


krwi-po­tok-huczy-młoda-pierś-w ­go-dłoni-rdza­wy-tępy-nóż 
Kinq Cytaty: Wrześniowy siąp zim­ny­mi szpi­lami koi blizny. -kinQ


wrześniowy-ąp-zim­ny­mi-szpi­lami-koi-blizny
Kinq Cytaty: Wal­czą wil­ki dwa. Krążąc, skacząc, szar­piąc się Z brat­niej miłości. -kinQ


wal­czą-wil­ki-dwa-krążąc-skacząc-szar­piąc-ę-z-brat­niej-miłoś
Kinq Cytaty: biały klif, dumny stoi pat­rząc w morza dal. cichy, spokojny. -kinQ


biały-klif-dumny-stoi-pat­rząc-w morza-dal-cichy-spokojny
Kinq Cytaty: bez­kres­na pustka ni­cością mrocznie lśniącą pełna po brzegi  -kinQ


bez­kres­na-pustka-­cośą-mrocznie-lśącą-pełna-po brzegi 
Kinq Cytaty: grze­je się słońcem kiedyś frag­ment góry, już ka­myk na plaży  -kinQ


grze­ ę-słońcem-kiedyś-frag­ment-góry-już-ka­myk-na plaży 
Kinq Cytaty: złogi książek schną w sta­lowych kontenerach z po­ran­nej rosy  -kinQ


złogi-książek-schną-w-sta­lowych-kontenerach-z-po­ran­nej-rosy 
Kinq Cytaty: Świszczy jesień W tańcu liście kołysząc Zwiew­nym szelestem  -kinQ


Świszczy-jesień-w-ńcu-liście-kołysząc-zwiew­nym-szelestem 
Kinq Cytaty: cisza - brzęk stali uderzającej be­ton - szum miej­skiej ulicy  -kinQ


cisza- brzęk-stali-uderzającej-be­-szum-miej­skiej-ulicy 
Kinq Cytaty: Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej. -kinQ


chcesz-żebym-stra­ł-dla-ciebie-głowę-mam-żą-głowę-i niewiele-więcej
Kinq Cytaty: słońce og­rze­wa świat, roz­pa­la bar­wy życia tam.... za oknem  -kinQ


słoń-og­rze­wa-świat-roz­pa­-bar­wy-życia-tam-za oknem 
Kinq Cytaty: czy wiatr fu­rią dmie wi­rując, pędząc, szu­kając w sza­le spokoju  -kinQ


czy-wiatr-fu­rią-dmie-wi­rując-pędząc-szu­kając-w-sza­-spokoju