Klemens Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Klemens Cytaty: Dob­rych ludzi czes­to gu­bi ich naiwnosc. wnb  -klemens
dob­rych-ludzi-czes­to-gu­bi-ich-naiwnosc-wnb 
Klemens Cytaty: Mi­losc parzy wte­dy, gdy kochasz nieod­po­wied­nich ludzi. wnb  -klemens
mi­losc-parzy-wte­dy-gdy-kochasz-nieod­po­wied­nich-ludzi-wnb 
Klemens Cytaty: ... Cza­sem mie­rzysz zbyt wy­soko, spoko Le­piej spaść z wy­soka niż stać Jak in­ni stoją w miej­scu obok... Wnb  -klemens
cza­sem mie­rzysz-zbyt-wy­soko-spoko-le­piej-spaść-z wy­soka-ż-stać-jak-in­-stoją-w miej­scu-obok-wnb 
Klemens Cytaty: Cha­rak­te­ru wyg­la­dem nie nadrobisz. Wnb  -klemens
cha­rak­te­ru-wyg­­dem-nie nadrobisz-wnb 
Klemens Cytaty: Każda knaj­pa po­siada ja­kieś dno: jest nim jeszcze gor­sza knajpa. -Klemens Krzyżagórski
każda-knaj­pa-po­siada-ja­kieś-dno-jest nim-jeszcze-gor­sza-knajpa
Klemens Cytaty: Tylko na pojęciu porządku może spoczywać pojęcie wolności. -Klemens Metternich
tylko-na-pojęciu-porządku-może-spoczywać-pojęcie-wolnoś
Klemens Cytaty: Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu. -Klemens Maria Hoffbauer
lepiej-jest-mówić-z-bogiem-o-grzeszniku-ż-z-grzesznikiem-o-bogu