Klementyna Hoffmanowa Cytaty

Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Praw­dzi­wa miłość w ko­biecie nig­dy nie ocze­kuje równej zapłaty za to, co da­je, ani szczęścia równe­go te­mu, ja­kie chce sprawić. -Klementyna Hoffmanowa


praw­dzi­wa-miłość-w ko­biecie-nig­dy-nie ocze­kuje-równej-zapłaty-za to-co da­-ani-szczęścia-równe­go-te­mu-ja­kie-chce
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Nikt na całym świecie, żaden najmędrszy filozof nie poradzi tak młodej osobie jak roztropna matka, bo żaden nie może tak jej znać i życzyć. -Klementyna Hoffmanowa


nikt-na-całym-świecie-żaden-najmędrszy-filozof-nie-poradzi-tak-młodej-osobie-jak-roztropna-matka-bo-żaden-nie-może-tak-jej-znać-i-życzyć
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Bez prostoty nie ma nic ani zupełnie dobrego, ani zupełnie prawdziwego. -Klementyna Hoffmanowa


bez-prostoty-nie-nic-ani-zupełnie-dobrego-ani-zupełnie-prawdziwego
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Nie bylibyśmy godni czytać historii, gdybyśmy z niej nauk dla siebie nie ciągnęli. Jest ona żywym wyrazem tej prawdy, że wychowanie sumienia stanowi o formach społeczeństwa. -Klementyna Hoffmanowa


nie-bylibyśmy-godni-czytać-historii-gdybyśmy-z-niej-nauk-dla-siebie-nie-ągnęli-jest-ona-żywym-wyrazem-tej-prawdy-że-wychowanie-sumienia
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Kobieta do szczęścia swego nie potrzebuje sławy, potrzebuje raczej, aby nikt się na nią nie gniewał. -Klementyna Hoffmanowa


kobieta-do-szczęścia-swego-nie-potrzebuje-sławy-potrzebuje-raczej-aby-nikt-ę-na-ą-nie-gniewał
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa


kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Kobiety są równie skore do strojenia kochanków w urojone przymioty, jak do ogałacania mężów z ich istotnych zalet. -Klementyna Hoffmanowa


kobiety-są-równie-skore-do-strojenia-kochanków-w-urojone-przymioty-jak-do-ogałacania-mężów-z-ich-istotnych-zalet
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Mężczyzna prędzej przedsięweźmie ofiarę, kobieta ją łatwiej poniesie. -Klementyna Hoffmanowa


mężczyzna-prędzej-przedsięweźmie-ofiarę-kobieta-ją-łatwiej-poniesie
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Bogactwa nigdy nie dały cnoty, ale cnota nieraz dała bogactwa. -Klementyna Hoffmanowa


bogactwa-nigdy-nie-dały-cnoty-ale-cnota-nieraz-dała-bogactwa
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Prawdziwa miłość w kobiecie nigdy nie oczekuje równej zapłaty a to, co daje, ani szczęścia równego temu, jakie chce sprawić. -Klementyna Hoffmanowa


prawdziwa-miłość-w-kobiecie-nigdy-nie-oczekuje-równej-zapłaty-a-to-co-daje-ani-szczęścia-równego-temu-jakie-chce-sprawić
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Miłość to ma coś szczególnego w sobie, że razem poddaje się jarzmu i panuje; serca nią zajęte dźwiga, pęta i drugiemu nosić je każe. -Klementyna Hoffmanowa


miłość-to-coś-szczególnego-w-sobie-że-razem-poddaje-ę-jarzmu-i-panuje-serca-ą-zajęte-dźwiga-pę-i-drugiemu-nosić-każe
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Nadzieja jest odwieczną wszystkich ludzi piastunką: kołysze nas bezustannie i smutki nasze usypia. -Klementyna Hoffmanowa


nadzieja-jest-odwieczną-wszystkich-ludzi-piastunką-kołysze-nas-bezustannie-i-smutki-nasze-usypia
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Kobieta kocha naprzód, a sądzi potem. -Klementyna Hoffmanowa


Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Nigdy człowiek sam siebie tak znać nie potrafi, jak zna nas przyjaźń prawdziwa. -Klementyna Hoffmanowa


nigdy-człowiek-sam-siebie-tak-znać-nie-potrafi-jak-zna-nas-przyjaźń-prawdziwa
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Zrobić coś z niczego jest własnością Boga; zrobić z małej rzeczy wiele, to własność pracy. -Klementyna Hoffmanowa


zrobić-coś-z-niczego-jest-własnośą-boga-zrobić-z-łej-rzeczy-wiele-to-własność-pracy
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Myśl o śmierci jest smutna dla słabych, straszna dla złych, ale słodka dla cnotliwych i nieszczęśliwych. -Klementyna Hoffmanowa


myśl-o-śmierci-jest-smutna-dla-słabych-straszna-dla-złych-ale-słodka-dla-cnotliwych-i-nieszczęśliwych
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Nadzieja jest od­wie­czną wszys­tkich ludzi pias­tunką: kołysze nas be­zus­tannie i smut­ki nasze usypia. -Klementyna Hoffmanowa


nadzieja-jest od­wie­czną-wszys­tkich-ludzi-pias­tunką-kołysze-nas-be­zus­tannie-i smut­ki-nasze-usypia
Klementyna Hoffmanowa Cytaty: Na wiel­kiej sce­nie świata ko­biety są tyl­ko jak gdy­by widza­mi, ich uwa­ga, po­moc, na­gana lub pochwała, zachęcić, ulżyć, pop­ra­wić, po­budzić ak­torów mogą, ale ak­to­rami są wyłącznie mężczyźni. -Klementyna Hoffmanowa