Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty

Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie. -Konstanty Ildefons Gałczyński


nie-wys­tar­czy-po­kochać-trze­ba-jeszcze-umieć-wziąć-tę miłość-w rę-i prze­nieść-ją przez-całe-życie
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Nasz każdy wier­sz zaorzą pługiem, będą kar­tofle, po­tem wódka, bo nasze życie - za długie, a sztu­ka - za krótka. -Konstanty Ildefons Gałczyński


nasz-każdy-wier­sz-zaorzą-pługiem-będą-kar­tofle-po­tem-wódka-bo-nasze-życie- za długie-a-sztu­ka- za krótka
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Naj­przód wier­szyk napisałem, po­tem wier­szyk podpisałem pseudo­nimem “Groźny Ali”. Po­tem zro­biłem winietkę: lirę, gwiaz­dkę, ptaszków setkę; po­tem nie wydrukowali. -Konstanty Ildefons Gałczyński


Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Mam w Efe­zie pańskiego Heraklita!  -Konstanty Ildefons Gałczyński


Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Gdy wróci noc, znów pójdę sam na pus­ty plac przed Notre-Dame i cień mój pom­knie za mną tam z wielką wa­lizką rozpaczy. -Konstanty Ildefons Gałczyński


gdy-wró-noc-znów-pójdę-sam-na-pus­ty-plac-przed-notre-dame-i-cień-mój-pom­knie-za mną-tam-z-wielką-wa­lizką-rozpaczy
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Nie jes­teśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i prze­taczać przez cza­sy jak skałę złotą. -Konstanty Ildefons Gałczyński


nie-jes­teśmy-by spożywać-urok-świata-ale-po to-by go tworzyć-i prze­taczać-przez-cza­sy-jak skałę-złotą
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Cóż, człowiek pisze tak, jak może, Oby­wate­lu Redaktorze. -Konstanty Ildefons Gałczyński


Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Nie jesteśmy po to, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać jak skałę złotą


nie-jesteśmy-po-to-by-spożywać-urok-świata-ale-po-to-by-go-tworzyć-i-przetaczać-jak-skałę-złotą
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem. -Konstanty Ildefons Gałczyński


aby-Świę-bożego-narodzenia-były-bliskośą-i-spokojem-a-nowy-rok-dobrym-czasem
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Już dzisiaj, który to raz, pędzi poczta przez las! Cóż, nie dziwota. Przed każdą Gwiazdką pękają banie z manią pisarską. -Konstanty Ildefons Gałczyński


już-dzisiaj-który-to-raz-pędzi-poczta-przez-las-cóż-nie-dziwota-przed-każdą-gwiazdką-pękają-banie-z-manią-pisarską
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Ze wszystkich kobiet świata najpiękniejsza jest noc. -Konstanty Ildefons Gałczyński


Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Wtedy dłoń twą wziąłem w dłonie moje, w oczach naszych wieczny blask zaświecił i przez świat obłąkany od wojen szliśmy razem jak dwoje dzieci. -Konstanty Ildefons Gałczyński


wtedy-dłoń-twą-wziąłem-w-dłonie-moje-w-oczach-naszych-wieczny-blask-zaświecił-i-przez-świat-obłąkany-od-wojen-szliśmy-razem-jak-dwoje
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Nigdy nie trzymaj się wyniośle, coś z mrówki miej, nie pawia, a jeśli kto ma uszy ośle, to z nim się nie umawiaj. -Konstanty Ildefons Gałczyński


nigdy-nie-trzymaj-ę-wynioś-coś-z-mrówki-miej-nie-pawia-a-śli-kto-uszy-oś-to-z-nim-ę-nie-umawiaj
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Życie jest zawsze takie, że jest się w nim, moje złoto, albo zimnym łajdakiem, albo natchnionym idiotą. -Konstanty Ildefons Gałczyński


Życie-jest-zawsze-takie-że-jest-ę-w-nim-moje-złoto-albo-zimnym-łajdakiem-albo-natchnionym-idiotą
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Wy­baczcie mi, ludzie, jeśli w tych pieśniach dałem tak mało, ze nie ta­kie niosę pieśni, ja­kie by nieść należało... -Konstanty Ildefons Gałczyński


wy­baczcie-mi-ludzie-śli-w-tych-pieśniach-dałem-tak-ło-ze-nie ­kie-niosę-pieś-ja­kie-by nieść-należało
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: Od­puść grzechy, szar­la­tanom, Pa­nie Boże, wszak ty jes­teś ta­kim sa­mym szarlatanem... -Konstanty Ildefons Gałczyński


od­puść-grzechy-szar­­tanom-pa­nie-boże-wszak-ty jes­teś-­kim-­mym-szarlatanem
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: CZA­SEM O BY­LE CIEŃ CZŁOWIEK MA ŻAL DO CZŁOWIEKA, A ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA. -Konstanty Ildefons Gałczyński


cza­sem-o by­le-cieŃ-czŁowiek-ma Żal-do czŁowieka-a-Życie-jak-osioŁ-ucieka
Konstanty Ildefons Gałczyński Cytaty: żeby tak w oczy pat­rzeć: kto to widział? żeby pod deszczem ta­ki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręku trzy­mać: kto to słyszał? a prze­cież jut­ro tu­taj się spot­ka­my znów - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, no, na­wet jeśli trochę pa­da, to niech pa­da - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, nas chy­ba tu­taj zacza­rować mu­siał deszcz. -Konstanty Ildefons Gałczyński