Kszyszunia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kszyszunia Cytaty: Mam ochotę wy­lać z siebie słowa, o których na­wet nie myślę. -kszyszunia
mam-ochotę-wy­ć-z siebie-słowa-o których-na­wet-nie myślę
Kszyszunia Cytaty: Zrzu­ciłam skórę i połknęłam w całości. Do­syć mam uda­wania ko­goś, kim nie jestem. Al­bo bie­rzesz mnie w pa­kiecie ta­kim, jaką jestem. Al­bo nie bierz mnie wcale.. -kszyszunia
zrzu­łam-skórę-i połknęłam-w całoś-do­syć-mam-uda­wania-ko­goś-kim-nie jestem-al­bo-bie­rzesz-mnie-w pa­kiecie-­kim-jaką
Kszyszunia Cytaty: Z krop­li tęskno­ty ocean za­pom­nienia, we mnie. -kszyszunia
z krop­li-tęskno­ty-ocean-za­pom­nienia-we mnie
Kszyszunia Cytaty: Kocham się w To­bie na­wet na opuszkach palców moich, gdy spoczy­wasz na mnie ich os­tatnim tchnieniem. -kszyszunia
kocham ę-w to­bie-na­wet-na opuszkach-palców-moich-gdy-spoczy­wasz-na mnie-ich-os­tatnim-tchnieniem
Kszyszunia Cytaty: Nie pozwól mi o To­bie zapomnieć. -kszyszunia
nie-pozwól-mi o to­bie-zapomnieć
Kszyszunia Cytaty: Z pajęczy­ny schodzę tor­sem w dół Na­gości wydłubuję so­ki opuszkami Wkra­dam się po cichu Je­dynie z od­dechem słyszę Cię na udach Gdy bez­wstyd­nie skrap­lasz na mnie słowa I wcierasz w pierś moją zębami Z czer­wieni po­liczków chwy­tam się prześcieradła Nikt głębiej nie wszedł do mnie tak Jak z jękiem op­lotłam Twój brak. -kszyszunia
Kszyszunia Cytaty: Dot­knij mnie szep­tem swoich powiek Za­wieś na mnie myśli z ust stęsknionych Utul wykładziną przyszłych wspomnień Zbaw su­mienie uścis­kiem języków Bądź mi Bądź mym ocaleniem. -kszyszunia
dot­knij-mnie-szep­tem-swoich-powiek-za­wieś-na mnie-myśli-z ust-stęsknionych-utul-wykładziną-przyszłych-wspomnień-zbaw-su­mienie
Kszyszunia Cytaty: Bo­so przed Two­je słowa się skradam Gdyś mnie z po­wiek do ust podrzucił Uchy­lam dwa zda­nia z linijek Drżeniem zma­lowa­nym z wzruszenień Szeroko Na kończących się żdźbłach drżenia Tam na dole Kołyszę się opuszkiem wspomnień Pa­li się czer­wień milczenia Wdmucha­nych Twych słów we mnie. -kszyszunia
Kszyszunia Cytaty: Mi­mo woli. Za­tacza się w postój. Przy re­cep­cie ślepca. Na śmierć. -kszyszunia
mi­mo-woli-za­tacza ę-w postój-przy-re­cep­cie-ślepca-na-śmierć
Kszyszunia Cytaty: Gdy­byś nie od­szedł, nie poz­nałabym dzi­siej­szej miłości.. Która jest więc właści­wa? Ta, za którą się tęskni? Czy ta, na którą się cze­ka? Prze­cież kochałam i kocham, nadal. -kszyszunia
Kszyszunia Cytaty: W pół wstrzymana - Wil­gotnieję. Twych rąk odejściami. Marznie myśl na sam oddech - Bra­ku po Tobie. -kszyszunia
w pół-wstrzymana-wil­gotnieję-twych-rąk-odejściami-marznie-myśl-na sam-oddech-bra­ku-po tobie
Kszyszunia Cytaty: Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko. -kszyszunia
Kszyszunia Cytaty: Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia
każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł 
Kszyszunia Cytaty: Kocham Cię w słowach, których jeszcze nie wymyślono. -kszyszunia
kocham-cię-w słowach-których-jeszcze-nie wymyślono
Kszyszunia Cytaty: I nie wiesz, ile masz, póki nie za­bie­rze Ci te­go ktoś, o kim myślałeś, jak nalepiej. -kszyszunia
i nie wiesz-ile-masz-póki-nie za­bie­rze-ci te­go-ktoś-o kim-myśłeś-jak nalepiej
Kszyszunia Cytaty: Ciężko jest mil­czeć, gdy już nikt nie słucha.. -kszyszunia
ciężko-jest mil­czeć-gdy-już-nikt-nie słucha
Kszyszunia Cytaty: Zachcianki. Scho­wałabym Cię przed całym światem w szuf­ladzie swe­go ser­ca. Tyl­ko mój. Mój tyl­ko. Gdy­byś zechciał. A Ty mnie trzy­maj. Moc­no. I nie puszczaj. Nigdy. -kszyszunia
zachcianki-scho­wałabym-cię-przed-całym-światem-w szuf­ladzie-swe­go-ser­ca-tyl­ko-mój-mój-tyl­ko-gdy­byś-zechciał-a-ty mnie