Kung-sun Jang Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kung-sun Jang Cytaty: Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne. -Kung-Sun Jang
jeśli-kraj- być-dob­rze-rządzo­ny-pra­wa-muszą-być-jasne
Kung-sun Jang Cytaty: Oba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we - oto dowód siły. -Kung-Sun Jang
oba­ć-pra­wa-us­­nawiając-no­we- oto-dowód-ły
Kung-sun Jang Cytaty: Grzeczność i życzli­wość to pias­tunki występku. -Kung-Sun Jang
grzeczność-i życzli­wość-to pias­tunki-występku
Kung-sun Jang Cytaty: Kto w działaniu się wa­ha, ten nicze­go nie dokona. -Kung-Sun Jang
kto-w działaniu ę-wa­ha-ten-nicze­go-nie dokona
Kung-sun Jang Cytaty: Jeśli miłość do ludzi nie oznacza schlebiania im, a nienawiść do nich nie oznacza ich krzywdzenia, wówczas, miłość, i nienawiść są czyste. -Kung - Sun Jang
jeśli-miłość-do-ludzi-nie-oznacza-schlebiania-im-a-nienawiść-do-nich-nie-oznacza-ich-krzywdzenia-wówczas-miłość-i-nienawiść-są-czyste
Kung-sun Jang Cytaty: Ludzie różnią się od siebie życiem, w śmier­ci są jednacy. -Jang Czu
ludzie-różą ę-od siebie-życiem-w śmier­-są jednacy
Kung-sun Jang Cytaty: Kto ku wiel­kiemu zmie­rza, na małe się nie ogląda. -Jang Czu
kto-ku wiel­kiemu-zmie­rza-na łe ę-nie ogląda
Kung-sun Jang Cytaty: Rozgłos po­maga w zdo­byciu bogactw. -Jang Czu
rozgłos-po­maga-w zdo­byciu-bogactw
Kung-sun Jang Cytaty: Li­tować się nad kimś, to nie tyl­ko mu współczuć. -Jang Czu
li­tować ę-nad-kimś-to nie tyl­ko-mu współczuć
Kung-sun Jang Cytaty: Mistrz walki osiąga zwycięstwo bez gniewu. -Sun Tzu
mistrz-walki-osiąga-zwycięstwo-bez-gniewu
Kung-sun Jang Cytaty: Niezłomność zależy od ducha. Lekkomyślność jest sprawą nieuwagi. -Sun Tzu
niezłomność-zależy-od-ducha-lekkomyślność-jest-sprawą-nieuwagi
Kung-sun Jang Cytaty: Strategia wojny polega na przebiegłości i stwarzaniu złudzeń. -Sun Tzu
strategia-wojny-polega-na-przebiegłoś-i-stwarzaniu-złudzeń
Kung-sun Jang Cytaty: Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana. -Sun Tzu
Kung-sun Jang Cytaty: Wojna jest sztuką wprowadzania wroga w błąd. -Sun Tzu
wojna-jest-sztuką-wprowadzania-wroga-w-błąd
Kung-sun Jang Cytaty: Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki. -Sun Tzu
najwyższym-osiągnięciem-jest-pokonać-wroga-bez-walki
Kung-sun Jang Cytaty: Kiedy wykonujesz ruch, pędź jak błyskawica. -Sun Tzu
kiedy-wykonujesz-ruch-pędź-jak-błyskawica
Kung-sun Jang Cytaty: Bronisz się tylko wtedy, kiedy twoja siła nie jest porównywalna z siłą wroga, atakujesz kiedy masz przewagę. -Sun Tzu
bronisz-ę-tylko-wtedy-kiedy-twoja-ła-nie-jest-porównywalna-z-łą-wroga-atakujesz-kiedy-masz-przewagę
Kung-sun Jang Cytaty: Najlepszą polityką wojny jest zachowanie bez szwanku stanu swojego i wroga; niszczenie jest przeciwne tej zasadzie. -Sun Tzu
najlepszą-polityką-wojny-jest-zachowanie-bez-szwanku-stanu-swojego-i-wroga-niszczenie-jest-przeciwne-tej-zasadzie
Kung-sun Jang Cytaty: El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. -Sun Tzu
el-supremo-arte-de-guerra-es-doblegar-al-enemigo-sin-luchar
Kung-sun Jang Cytaty: W końcu wy­powie­działem swoją myśl przez us­ta. To smut­ne, że do­piero te­raz. Gdy Ciebie nie ma. Wy­magało to wiel­kiej od­wa­gi. Ty byłaś ta­ka zaw­sze. Kocham Cię. Ziemia pochłonęła Ciebie daw­no, ja wciąż nie mogę się obudzić. -Sun Inside
Kung-sun Jang Cytaty: Szansę, jakie stwarza los, rozmnażają się, gdy je chwytasz. -Tzu Sun
szansę-jakie-stwarza-los-rozmnażają-ę-gdy-chwytasz