Lao Tse Cytaty

Lao Tse Cytaty: Sil­nym jest ten, kto zwy­cięża in­nych. Wiel­kim jest ten, kto przez­wy­cięża sa­mego siebie. -Lao Tse


sil­nym-jest ten-kto-zwy­ęża-in­nych-wiel­kim jest ten-kto-przez­wy­ęża-­mego-siebie
Lao Tse Cytaty: Diferentes en la vida, los hombres son semejantes en la muerte. -Lao-Tsê


Lao Tse Cytaty: El que sabe no habla, el que habla no sabe. -Lao-Tsê


Lao Tse Cytaty: Jeśli myślisz, że wszystko jest łatwe, napotkasz tylko trudności. -Lao-Tse


jeśli-myślisz-że-wszystko-jest-łatwe-napotkasz-tylko-trudnoś
Lao Tse Cytaty: Jeśli wiesz, że nie wiesz, jesteś na właściwej drodze. -Lao-Tse


jeśli-wiesz-że-nie-wiesz-jesteś-na-właściwej-drodze
Lao Tse Cytaty: Przyczyną, dla której rzeki i morza otrzymują hołd tysięcy strumieni górskich, jest fakt, że trzymają się niżej od nich. I dzięki temu mogą rządzić wszystkimi górskimi strumieniami. Podobnie mędrzec, który chce być ponad ludźmi, ustawia się niżej od nich, a chcąc być przed nimi, ustawia się z tyłu. I tak oto, choć miejsce jego nad ludźmi, oni nie czują jego ciężaru, a choć miejsce jego przed nimi, nie odbierają tego jako rany. -Lao-Tse


Lao Tse Cytaty: Słowa nie są piękne, piękne słowa nie są prawdziwe. -Lao-Tse


słowa-nie-są-piękne-piękne-słowa-nie-są-prawdziwe
Lao Tse Cytaty: Nawet najdalszą podróż rozpoczyna pierwszy krok. -Lao-Tse


nawet-najdalszą-podróż-rozpoczyna-pierwszy-krok
Lao Tse Cytaty: Najwyższa dobroć podobna jest wodzie. Dobroć wody polega na tym, że przynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczy, mimo że z nikim nie walczy. -Lao-Tse


najwyższa-dobroć-podobna-jest-wodzie-dobroć-wody-polega-na-tym-że-przynosi-ona-korzyś-dziesiątkom-tysięcy-rzeczy-mimo-że-z-nikim-nie-walczy
Lao Tse Cytaty: Im da­lej idziesz, tym mniej wiesz. -Lao Tse


im da­lej-idziesz-tym-mniej-wiesz
Lao Tse Cytaty: Prawdziwa miłość czyni człowieka odważnym. -Lao-Tse


prawdziwa-miłość-czyni-człowieka-odważnym
Lao Tse Cytaty: Wejście na szczyt góry zamęczyć może konia, gniew - człowieka. -Lao-Tse


wejście-na-szczyt-góry-zamęczyć-może-konia-gniew-człowieka
Lao Tse Cytaty: Pod powierzchnią zjawisk zobacz furtkę do korzeni świata. -Lao-Tse


pod-powierzchnią-zjawisk-zobacz-furtkę-do-korzeni-świata
Lao Tse Cytaty: Tyl­ko kochający człowiek jest od­ważny, tyl­ko skrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­ny jest zdol­ny do panowania. -Lao Tse


tyl­ko-kochający-człowiek-jest od­ważny-tyl­ko-skrom­ny-jest wspa­niałomyślny-i tyl­ko-po­kor­ny-jest zdol­ny-do panowania
Lao Tse Cytaty: Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy. -Lao Tse


Lao Tse Cytaty: La política es una guerra sin efusión de sangre -Mao Tse-Tung


la-política-es-una-guerra-sin-efusión-de-sangre
Lao Tse Cytaty: No es difícil para un hombre hacer algunas buenas acciones; lo difícil es obrar bien toda la vida, sin hacer ningún mal. -Mao Tse-Tung


no-es-difícil-para-un-hombre-hacer-algunas-buenas-acciones-lo-difícil-es-obrar-bien-toda-vida-sin-hacer-ningún-mal
Lao Tse Cytaty: Vivir no consiste en respirar sino en obrar. -Mao Tse-Tung