Liamort Cytaty

Liamort Cytaty: Niektóre życia ciągną się latami. -LiaMort


niektóre-życia-ągną ę-latami
Liamort Cytaty: To jak cię od­bierają, za­leży od te­go, kto dzwoni. głuchy telefon. -LiaMort


to jak ę-od­bierają-za­ży-od te­go-kto-dzwoni-głuchy-telefon
Liamort Cytaty: Wszys­tko już było, część życia spi­sana, dziw­ny ten czas… …niepamięci. -LiaMort


wszys­tko-już-było-część-życia-spi­sana-dziw­ny-ten-czas-niepamię
Liamort Cytaty: Gdy przepłaca nas życie, śmierć dorównu­je rachunki. -LiaMort


gdy-przepłaca-nas-życie-śmierć-dorównu­-rachunki
Liamort Cytaty: Niektóre myśli upa­jają się wiecznością. -LiaMort


niektóre-myśli-upa­jają ę-wiecznośą
Liamort Cytaty: Można się w so­bie zat­ra­cić i nig­dy już nie wypłynąć. sze­rokie wody. -LiaMort


można ę-w so­bie-zat­ra­ć-i nig­dy-już-nie wypłynąć-sze­rokie-wody
Liamort Cytaty: Niektóre rzeczy w życiu przychodzą łat­wo, by do in­nych dojść z trudem. -LiaMort


niektóre-rzeczy-w życiu-przychodzą-łat­wo-by do in­nych-dojść-z trudem
Liamort Cytaty: Z przym­rużeniem oka. Co niektórym wi­si i mi po(d)wiewa. -LiaMort


z-przym­rużeniem-oka-co-niektórym-wi­-i mi podwiewa
Liamort Cytaty: Zwy­cięstwo nie czy­ni człowieka wygranym. -LiaMort


zwy­ęstwo-nie czy­-człowieka-wygranym
Liamort Cytaty: Utu­leni przez szczęście, za­sypiamy w objęciach życia. budzi nas czas. -LiaMort


utu­leni-przez-szczęście-za­sypiamy-w objęciach-życia-budzi-nas-czas
Liamort Cytaty: Nie muszę wszys­tkim pa­sować, by mieć, w co się ubrać. -LiaMort


nie-muszę-wszys­tkim-pa­sować-by mieć-w co ę-ubrać
Liamort Cytaty: Nie bierz na siebie win, których nie jes­teś w sta­nie wypić. pi­jana wciąż. -LiaMort


nie-bierz-na siebie-win-których-nie jes­teś-w sta­nie-wypić-pi­jana-wciąż
Liamort Cytaty: Gdy jut­ra nie było, miałabym dziś. -LiaMort


gdy-jut­ra-nie było-miałabym-dziś
Liamort Cytaty: I wciąż od­bi­jamy się w lus­trze spoj­rzeń, w których nie ma nas... ...samych. -LiaMort


i wciąż-od­bi­jamy ę-w lus­trze-spoj­rzeń-w których-nie  nas-samych
Liamort Cytaty: Wznieść się po­za mu­ry włas­nych krat, choć raz poczuć wol­ności smak. -LiaMort


wznieść ę-po­za-mu­ry-włas­nych-krat-choć-raz-poczuć-wol­noś-smak
Liamort Cytaty: Ta­jem­ni­ce trzy­mane pod kluczem zaw­sze wychodzą dziurką. -LiaMort


ta­jem­­-trzy­mane-pod-kluczem-zaw­sze-wychodzą-dziurką
Liamort Cytaty: Co bo­kiem nie przej­dzie, to w nas uderza. dot­knięci innymi. -LiaMort


co bo­kiem-nie przej­dzie-to w nas-uderza-dot­knię-innymi
Liamort Cytaty: I na­wet kwiatek z Bied­ronki nie zastąpi obecności. ...bądź sercem... -LiaMort


i na­wet-kwiatek-z bied­ronki-nie zastąpi-obecnoś-bądź-sercem