Lola_♡ Cytaty

Lola_♡ Cytaty: Pra­wie codzien­nie jes­tem w szkole Niena­widzę tam być. Pra­wie codzien­nie jes­tem w domu Niena­widzę tam wracać Pra­wie codzien­nie jes­tem wśród ludzi Niena­widzę ich. Mam jed­no miej­sce, do które­go lu­bię wra­cać - mój azyl. Mam jedną osobę, którą kocham - mój przyjaciel. Ale... Na dru­gim końcu świata... -Lola_♡


Lola_♡ Cytaty: Życie się sypie Niczym kar­ciany domek Nie­szcze­ry uśmiech 09.09.15  -Lola_♡


Życie ę-sypie-niczym-kar­ciany-domek-nie­szcze­ry-uśmiech-090915 
Lola_♡ Cytaty: Łzy im maluję Na twarzach otępiałych Melancholijnie 16.09.15  -Lola_♡


Łzy-im maluję-na-twarzach-otępiałych-melancholijnie-160915 
Lola_♡ Cytaty: Bez­senne noce Myśla­mi wypełnione Nie jes­tem sobą 11.10.15  -Lola_♡


bez­senne-noce-myś­mi-wypełnione-nie-jes­tem-sobą-111015 
Lola_♡ Cytaty: Przez to cierpienie Ser­ce tak obolałe Niez­dolne kochać 28.08.15  -Lola_♡


przez-to cierpienie-ser­-tak-obolałe-niez­dolne-kochać-280815 
Lola_♡ Cytaty: Duszy ucieczka Po­woli w rytm szaleństwa Śmiech arlekina 19.08.15  -Lola_♡


duszy-ucieczka-po­woli-w rytm-szaleństwa-Śmiech-arlekina-190815 
Lola_♡ Cytaty: Pus­tkę wypełnia Wszys­tkich bez­sennych nocy Cisza wiecznością 24.08.15  -Lola_♡


pus­tkę-wypełnia-wszys­tkich-bez­sennych-nocy-cisza-wiecznośą-240815 
Lola_♡ Cytaty: Tak pięknie żyje Świat sobą przyozdabia Zwie się motylem 23.08.15  -Lola_♡


tak-pięknie-żyje-Świat-sobą-przyozdabia-zwie ę-motylem-230815 
Lola_♡ Cytaty: Wyr­wij me serce Weź da­leko ode mnie Tak bar­dzo tęsknię. 09.08.15  -Lola_♡


wyr­wij-me serce-weź-da­leko-ode-mnie-tak-bar­dzo-tęsknię-090815 
Lola_♡ Cytaty: Wys­chnięta trawa Wa­kacyj­ne wspomnienia La­to się kończy 22.08.15  -Lola_♡


wys­chnię-trawa-wa­kacyj­ne-wspomnienia-la­to ę-kończy-220815 
Lola_♡ Cytaty: Życia początek Nie zauważysz bólu Cichy śpiew ptaków 20.08.15  -Lola_♡


Życia-początek-nie-zauważysz-bólu-cichy-śpiew-ptaków-200815 
Lola_♡ Cytaty: Wciąż słońce świeci Choć już połowa września Py­tam dlaczego  -Lola_♡


wciąż-słoń-świeci-choć-już-połowa-września-py­tam-dlaczego 
Lola_♡ Cytaty: Ocean myśli Deszczo­wy mar­co­wy dzień Ra­na kolejna 22.09.15  -Lola_♡


ocean-myśli-deszczo­wy-mar­co­wy-dzień-ra­na-kolejna-220915 
Lola_♡ Cytaty: Mo­je su­mienie, choć ka­lekie i nieme, na­dal istnieje  -Lola_♡


mo­-su­mienie-choć-ka­lekie-i nieme-na­dal-istnieje 
Lola_♡ Cytaty: Mil­cze­nie za­bija mnie. Mil­cze­nie wy­niszcza mnie. Dlacze­go więc go nie przerwę? Czy to już sa­mobójstwo? Czy jeszcze brak nadziei na lep­sze? `A.M.K. 28.02.16  -Lola_♡


mil­cze­nie-za­bija-mnie-mil­cze­nie-wy­niszcza-mnie-dlacze­go-więc-go nie przerwę-czy-to już-­mobójstwo-czy-jeszcze-brak-nadziei
Lola_♡ Cytaty: Szczęście jest ab­strak­cją. Szczęście to fra­zeolo­gizm. Is­tnieje tyl­ko ra­dość. Ra­dość trwa chwilę. 20.11.15  -Lola_♡


szczęście-jest ab­strak­cją-szczęście to fra­zeolo­gizm-is­tnieje tyl­ko-ra­dość-ra­dość trwa-chwilę-201115 
Lola_♡ Cytaty: Myśli bezczelne Przes­trzeń wypełniają Egzystencjalną  -Lola_♡


myśli-bezczelne-przes­trzeń-wypełniają-egzystencjalną 
Lola_♡ Cytaty: Ja­kież są nudne W większej części te książki Lek­tu­ry szkolne  -Lola_♡


ja­kież-są nudne-w-większej-częś-te książki-lek­­ry-szkolne