Ludwig Van Beethoven Cytaty

Ludwig Van Beethoven Cytaty: Tak stu­ka los do wrót życia. So pocht das Schic­ksal an die Pfor­te. (niem.)  -Ludwig van Beethoven


tak-stu­ka-los-do wrót-życia-so-pocht-das-schic­ksal-an die-pfor­te-niem 
Ludwig Van Beethoven Cytaty: Na­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy. -Ludwig van Beethoven


na­ży-czy­ć-wszys­tko-naj­­piej-jak to możli­we-kochać-wol­ność-na­de-wszys­tko-i nig­dy-nie zdradzać-prawdy
Ludwig Van Beethoven Cytaty: Krzyże w życiu pełnią po­dobną rolę jak krzyżyki w mu­zyce: podwyższają. -Ludwig van Beethoven


krzyże-w życiu-pełą-po­dobną-rolę-jak krzyżyki-w mu­zyce-podwyższają
Ludwig Van Beethoven Cytaty: Z ser­ca - niech zno­wu do serc powraca. -Ludwig van Beethoven


Ludwig Van Beethoven Cytaty: Mu­zyka pot­rzebą narodów. -Ludwig van Beethoven


Ludwig Van Beethoven Cytaty: Bach nie po­tokiem, lecz morzem zwać się powinien! Bach sol­lte nicht Bach, son­dern Meer heis­sen. (niem.)  -Ludwig van Beethoven


bach-nie po­tokiem-lecz-morzem-zwać ę-powinien-bach-sol­lte-nicht-bach-­dern-meer-heis­sen-niem 
Ludwig Van Beethoven Cytaty: Każde dos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkości. -Ludwig van Beethoven


każde-­ko­nałe-dzieło-sztu­ki-jest mo­ral­nym-postępem-ludzkoś
Ludwig Van Beethoven Cytaty: ¡Actúa en vez de suplicar. Sacrifícate sin esperanza de gloria ni recompensa! Si quieres conocer los milagros, hazlos tú antes. Sólo así podrá cumplirse tu peculiar destino. -Ludwig van Beethoven


actúa-vez-de-suplicar-sacrifícate-sin-esperanza-de-gloria-recompensa-si-quieres-conocer-los-milagros-hazlos-tú-antes-sólo-así-podrá
Ludwig Van Beethoven Cytaty: Jeśli od­da­my życiu wszys­tkie swo­je siły, cóż nam zos­ta­nie dla te­go co szlachet­niej­sze, lepsze?  -Ludwig van Beethoven


jeśli-od­da­my-życiu-wszys­tkie-swo­-ły-cóż-nam-zos­­nie-dla-te­go-co szlachet­niej­sze-lepsze 
Ludwig Van Beethoven Cytaty: Handel jest największym kompozytorem jaki kiedykolwiek żył. Zdejmuję czapkę z głowy i klękam przed jego grobem. -Ludwig van Beethoven


handel-jest-największym-kompozytorem-jaki-kiedykolwiek-żył-zdejmuję-czapkę-z-głowy-i-klękam-przed-jego-grobem
Ludwig Van Beethoven Cytaty: Hacer felices a otros hombres: no hay nada mejor ni más bello. -Ludwig van Beethoven


hacer-felices-a-otros-hombres-no-hay-nada-mejor-más-bello
Ludwig Van Beethoven Cytaty: No conozco ningún otro signo de superioridad que la bondad. -Ludwig van Beethoven


Ludwig Van Beethoven Cytaty: Bee­tho­ven wstąpił kiedyś do res­taurac­ji i usiadł przy sto­liku za­myślo­ny, nie zwra­cając uwa­gi na kel­ne­ra, który pod­chodził kil­ka ra­zy, żeby przyjąć zamówienie. Po godzi­nie kom­po­zytor woła kel­ne­ra i pyta: - Ile płacę? - Pan do­tychczas jeszcze nicze­go nie zamówił, właśnie chciałbym się spy­tać, czym mogę służyć? - A przy­nieś pan, co chcesz, i daj mi święty spokój. -Ludwig van Beethoven


Ludwig Van Beethoven Cytaty: Czyż nasza miłość mogłaby is­tnieć bez ofiary, bez re­zyg­nacji z prag­nienia po­siada­nia wszystkiego?  -Ludwig van Beethoven


czyż-nasza-miłość-mogłaby-is­tnieć-bez-ofiary-bez-re­zyg­nacji-z prag­nienia-po­siada­nia-wszystkiego 
Ludwig Van Beethoven Cytaty: Pe­wien młody człowiek chciał zos­tać uczniem Bee­tho­vena. Gdy odeg­rał przed mis­trzem wyb­ra­ny utwór for­te­piano­wy, ten orzekł: - Mu­si pan jeszcze długo grać na for­te­pianie, za­nim pan zauważy, że nic nie umie. -Ludwig van Beethoven


Ludwig Van Beethoven Cytaty: Bach nie potokiem, lecz morzem zwać się powinien! -Ludwig van Beethoven


Ludwig Van Beethoven Cytaty: Człowieku - radź sobie sam! -Ludwig van Beethoven


Ludwig Van Beethoven Cytaty: Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety. -Ludwig van Beethoven


mu­zyka-po­win­na-za­palać-płomień-w ser­cu-mężczyz­ny-i na­pełniać-łza­mi-oczy-kobiety