Marcel Achard Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Marcel Achard Cytaty: Im kobieta lżejsza, tym bardziej ciąży na budżecie mężczyźnie. -Marcel Achard
im-kobieta-lżejsza-tym-bardziej-ąży-na-budżecie-mężczyźnie
Marcel Achard Cytaty: Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard
kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-później-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Marcel Achard Cytaty: W miłości pragniesz, by ci wierzono; w przyjaźni, by cię rozumiano. -Marcel Achard
w-miłoś-pragniesz-by-wierzono-w-przyjaź-by-ę-rozumiano
Marcel Achard Cytaty: Każdy autor sztuk komicznych wie, że większość widowni śmieje się, gdy kilku widzów zacznie rechotać... Cały problem sprowadza się zatem do tego, jak tych kilka osób zmusić do śmiechu... -Marcel Achard
każdy-autor-sztuk-komicznych-wie-że-większość-widowni-śmieje-ę-gdy-kilku-widzów-zacznie-rechotać-cały-problem-sprowadza-ę-zatem-do-tego
Marcel Achard Cytaty: Jest się właściwie wiernym tylko w miłości nieszczęśliwej, gdyż odbiera ona chęć do rozpoczynia na nowo. -Marcel Achard
jest-ę-właściwie-wiernym-tylko-w-miłoś-nieszczęśliwej-gdyż-odbiera-ona-chęć-do-rozpoczynia-na-nowo
Marcel Achard Cytaty: Z miłością jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości. -Marcel Achard
z-miłośą-jak-z-masłem-od-czasu-do-czasu-trochę-chłodu-utrzymuje-w-świeżoś
Marcel Achard Cytaty: Miłość istnieje tylko dla tych, którzy o niej myślą. -Achard Marcel
miłość-istnieje-tylko-dla-tych-którzy-o-niej-myślą
Marcel Achard Cytaty: Z miłością jest jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości. -Achard Marcel
z-miłośą-jest-jak-z-masłem-od-czasu-do-czasu-trochę-chłodu-utrzymuje-w-świeżoś
Marcel Achard Cytaty: Kocha się tylko te kobiety, które się uszczęśliwia. -Achard Marcel
kocha-ę-tylko-te-kobiety-które-ę-uszczęśliwia
Marcel Achard Cytaty: Mężczyźni zazdrośni są o tych, którzy ich poprzedzili, a kobiety o te, które przyjdą po nich. -Marcel Achard
mężczyź-zazdroś-są-o-tych-którzy-ich-poprzedzili-a-kobiety-o-te-które-przyjdą-po-nich
Marcel Achard Cytaty: Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie – TRZEBA WSTAWAĆ W DOBRYM HUMORZE -Marcel Achard
ludzie-wierzą-że-aby-odnieść-sukces-trzeba-wstawać-wcześnie-otóż-nie-trzeba-wstawaĆ-w-dobrym-humorze
Marcel Achard Cytaty: Nie ma nic piękniejszego niż pobudzać ludzi do śmiechu -Marcel Achard
nie-nic-piękniejszego-ż-pobudzać-ludzi-do-śmiechu
Marcel Achard Cytaty: Każdy autor sztuk ko­micznych wie, że większość wi­dow­ni śmieje się, gdy kil­ku widzów zacznie recho­tać. Cały prob­lem spro­wadza się za­tem do te­go, jak tych kil­ka osób zmu­sić do śmiechu. -Marcel Achard
Marcel Achard Cytaty: Wszys­tkie ko­biety są młode, ale niektóre młodsze. -Marcel Achard
wszys­tkie-ko­biety-są młode-ale-niektóre-młodsze
Marcel Achard Cytaty: A jednak istnieje małżeństwo, które sprawia mężczyźnie niekłamaną radość - zaślubiny jego córki... -Marcel Achard
a-jednak-istnieje-łżeństwo-które-sprawia-mężczyźnie-niekłamaną-radość-zaślubiny-jego-córki
Marcel Achard Cytaty: Jest się właściwie wiernym tylko w miłości nieszczęśliwej, gdyż odbiera ona chęć do rozpoczynania na nowo. -Marcel Achard
jest-ę-właściwie-wiernym-tylko-w-miłoś-nieszczęśliwej-gdyż-odbiera-ona-chęć-do-rozpoczynania-na-nowo
Marcel Achard Cytaty: Nie ma nic piękniejszego niż, pobudzać ludzi do śmiechu. -Marcel Achard
nie-nic-piękniejszego-ż-pobudzać-ludzi-do-śmiechu
Marcel Achard Cytaty: Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard
dobre-kobiety-są-lepsze-ż-dobrzy-mężczyź-złe-kobiety-są-gorsze-ż-źli-mężczyź
Marcel Achard Cytaty: Gdyby kobiety ubierały się tylko dla jednego mężczyzny, nie trwałoby to tak długo. -Marcel Achard
gdyby-kobiety-ubierały-ę-tylko-dla-jednego-mężczyzny-nie-trwałoby-to-tak-długo
Marcel Achard Cytaty: Wszystkie kobiety są młode, ale niektóre są młodsze. -Marcel Achard
wszystkie-kobiety-są-młode-ale-niektóre-są-młodsze
Marcel Achard Cytaty: Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią. -Marcel Achard
siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią
Marcel Achard Cytaty: Mężczyźni wolą blondynki, gdyż uważają, że brunetki są inteligentniejsze i przez to bardziej niebezpieczne. -Marcel Achard
mężczyź-wolą-blondynki-gdyż-uważają-że-brunetki-są-inteligentniejsze-i-przez-to-bardziej-niebezpieczne
Marcel Achard Cytaty: Mężczyźni nie potrafią poznać kobiet, ale wciąż próbują. Kromka chleba i dwa komplementy całkiem wystarczą kobiecie, aby przeżyć dzień. -Marcel Achard
mężczyź-nie-potrafią-poznać-kobiet-ale-wciąż-próbują-kromka-chleba-i-dwa-komplementy-całkiem-wystarczą-kobiecie-aby-przeżyć-dzień
Marcel Achard Cytaty: Kochamy tylko te kobiety, które możemy uczynić szczęśliwymi. -Marcel Achard
kochamy-tylko-te-kobiety-które-możemy-uczynić-szczęśliwymi
Marcel Achard Cytaty: Ludzie wierzą, że aby zdobyć sukces trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze. -Marcel Achard
ludzie-wierzą-że-aby-zdobyć-sukces-trzeba-wcześnie-wstawać-otóż-nie-trzeba-wstawać-w-dobrym-humorze
Marcel Achard Cytaty: Ludzie przypominają skarbonkę. Im mniej jest napełniona, tym większy robi hałas. -Marcel Achard
ludzie-przypominają-skarbonkę-im-mniej-jest-napełniona-tym-większy-robi-hałas
Marcel Achard Cytaty: Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard
kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-potem-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Marcel Achard Cytaty: Dziś doszło do tego, że jeżeli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter. -Marcel Achard
dziś-doszło-do-tego-że-żeli-ktoś-nie-ulega-każdej-pokusie-to-mówi-ę-o-nim-że-silny-charakter
Marcel Achard Cytaty: Jeśli kobiecie opowiada się cokolwiek pod pieczęcią absolutnej tajemnicy, jest się zwykłym sadystą. -Marcel Achard
jeśli-kobiecie-opowiada-ę-cokolwiek-pod-pieczęą-absolutnej-tajemnicy-jest-ę-zwykłym-sadystą
Marcel Achard Cytaty: Idiot­ki nig­dy nie są ta­kimi idiot­ka­mi, ja­kimi się wy­dają. Idioci tak. -Marcel Achard
idiot­ki-nig­dy-nie są ­kimi-idiot­ka­mi-ja­kimi ę-wy­dają-idioci tak
Marcel Achard Cytaty: Jeśli ko­biecie opo­wiada się co­kol­wiek pod pieczęcią ab­so­lut­nej ta­jem­ni­cy, jest się zwykłym sadystą. -Marcel Achard
jeśli-ko­biecie-opo­wiada ę-co­kol­wiek-pod-pieczęą-ab­so­lut­nej-­jem­­cy-jest ę-zwykłym-sadystą
Marcel Achard Cytaty: Na­wet cień przy­jaciela star­czy, aby uczy­nić człowieka szczęśli­wym. Przy­jaciół nie po­zys­kuj lek­ko­myślnie, a tych, których po­zys­kałeś, lek­ko­myślnie nie porzucaj. -Marcel Achard
na­wet-cień-przy­jaciela-star­czy-aby uczy­ć-człowieka-szczęśli­wym-przy­jaciół nie po­zys­kuj-lek­ko­myślnie-a tych-których
Marcel Achard Cytaty: Dwie rzeczy są w życiu bar­dzo is­totne: dob­re łóżko i wy­god­ne bu­ty. Człowiek jest bo­wiem al­bo w łóżku al­bo w butach. -Marcel Achard
dwie-rzeczy-są w życiu-bar­dzo-is­totne-dob­re-łóżko-i wy­god­ne-bu­ty-człowiek jest bo­wiem-al­bo-w łóżku-al­bo-w butach
Marcel Achard Cytaty: Mężczyźni wolą blon­dynki, gdyż uważają, że bru­net­ki są in­te­ligen­tniej­sze i przez to bar­dziej niebezpieczne. -Marcel Achard
mężczyź-wolą-blon­dynki-gdyż-uważają-że bru­net­ki-są in­te­ligen­tniej­sze-i przez-to bar­dziej-niebezpieczne
Marcel Achard Cytaty: W miłości prag­niesz, by ci wie­rzo­no; w przy­jaźni, by cię rozumiano. -Marcel Achard
w miłoś-prag­niesz-by  wie­rzo­no-w przy­jaź-by ę-rozumiano