Maria Karolina Leszczyńska Cytaty

Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Tyle tylko powinniśmy się zastanawiać nad błędami drugich, ile z nich korzystać możemy dla poprawienia własnych. -Maria Karolina Leszczyńska


tyle-tylko-powinniśmy-ę-zastanawiać-nad-błędami-drugich-ile-z-nich-korzystać-możemy-dla-poprawienia-własnych
Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Gdyby dworzanie tak pokornie prosili Nieba, jak proszą panujących, byliby wielkimi świętymi. -Maria Karolina Leszczyńska


gdyby-dworzanie-tak-pokornie-prosili-nieba-jak-proszą-panujących-byliby-wielkimi-świętymi
Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Ten, kto by chciał mieć bibliotekę z dobrych książek, bardzo by ją miał niewielką. -Maria Karolina Leszczyńska


ten-kto-by-chciał-mieć-bibliotekę-z-dobrych-książek-bardzo-by-ją-miał-niewielką
Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Kobiety, o których dobrze mówi się po śmierci są te, o których najmniej mówiono za życia. -Maria Karolina Leszczyńska


kobiety-o-których-dobrze-mówi-ę-po-śmierci-są-te-o-których-najmniej-mówiono-za-życia
Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Pospólstwa błędem jest to, iż naszą wielkość sądzi miarą naszych dostatków, naszym zaś błędem jest to, że temu wierzymy. -Maria Karolina Leszczyńska


pospólstwa-błędem-jest-to-iż-naszą-wielkość-sądzi-miarą-naszych-dostatków-naszym-zaś-błędem-jest-to-że-temu-wierzymy
Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Najdroższe dary Boga zamieniają się w truciznę z chwilą, gdy na nie zaczniemy patrzeć okiem właściciela. -Maria Karolina Leszczyńska


najdroższe-dary-boga-zamieniają-ę-w-truciznę-z-chwilą-gdy-na-nie-zaczniemy-patrzeć-okiem-właściciela
Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Ponieważ tym tylko schlebiamy, których pragniemy oszukać, każde przeto pochlebstwo jest zniewagą. -Maria Karolina Leszczyńska


ponieważ-tym-tylko-schlebiamy-których-pragniemy-oszukać-każde-przeto-pochlebstwo-jest-zniewagą
Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Cenić się podług bogactw i dostojności, jest to rozumieć, że postument nadaje wartość rzeźbie. -Maria Karolina Leszczyńska


cenić-ę-podług-bogactw-i-dostojnoś-jest-to-rozumieć-że-postument-nadaje-wartość-rzeźbie
Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Ten, kto obawia się zgłębić własne sumienie, boi się odwiedzić najszczerszego ze swoich przyjaciół. -Maria Karolina Leszczyńska


ten-kto-obawia-ę-zgłębić-własne-sumienie-boi-ę-odwiedzić-najszczerszego-ze-swoich-przyjaciół
Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Uwodzić się próżnością ze swej dostojności jest to okazywać się niższym od niej. -Maria Karolina Leszczyńska


Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Rozum niedaleko postąpi, gdy chce wyprzeć wiarę. -Maria Karolina Leszczyńska


Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Słaby i po wsze czasy nikczemny, kogo nie złamały miłość i cierpienie. Śmiertelny, kto w twarz nie spojrzał śmierci, kto przed nią uciekał między liche rozkosze i spokój. Albowiem nie poznał tajemnicy swojej i niewolnikiem jest swego przerażenia. Kochaj i z bólu szalej duchu młody - a twoim będzie świat. Albowiem rośnie skarb twój stratami twymi - i rośnie moc twoja konaniem z boleści. Tobie nikt wyrządzić krzywdy nie jest w stanie, każdy ból nowym niebem cię obdarzy. -Maria Komornicka


Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Sztuka dla sztuki ma dla mnie pusty dźwięk frazesu, kształt błędnego koła, wątłość pobudki wystarczającej dla wirtuozów, których wyobraźnia kończy się w świetle zjawisk, a ambicja w celach efektu; lecz marnej i bezsilnej dla prawdziwego twórcy. -Maria Komornicka


Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Biada dziełom, które istnieją tylko dla wybranych: zginą nie tylko bez chwały, lecz i bez wpływu. -Maria Komornicka


biada-dziełom-które-istnieją-tylko-dla-wybranych-zginą-nie-tylko-bez-chwały-lecz-i-bez-wpływu
Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Pięknem jest wszystko ginące - gdy mija. -Maria Komornicka


Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Rzeczy i osoby pożądane są tylko ukrytymi w zawojach złudzeń, uzewnętrzniającymi się mozolnie potrzebami własnej istoty pożądającego. -Maria Komornicka


rzeczy-i-osoby-pożądane-są-tylko-ukrytymi-w-zawojach-złudzeń-uzewnętrzniającymi-ę-mozolnie-potrzebami-własnej-istoty-pożądającego
Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Życie jest różnofalistym morzem, które nas wrażeniami bogaci. W tym morzu jest nieskończone wszystko. My z obnażonymi nerwami daliśmy nura w morze. Niech o każde włókno uderza odpowiednia mu fala! A jeśli zginiemy, lepiej skonać za życia niż gnić w zatęchłym mule ostrygą śliską i tępą! -Maria Komornicka


Maria Karolina Leszczyńska Cytaty: Nie masz innej radości prócz tej, że życie się toczy, lecz ta właśnie wystarczy, by żyć. -Maria Dąbrowska


nie-masz-innej-radoś-prócz-tej-że-życie-ę-toczy-lecz-właśnie-wystarczy-by-żyć