Marie Jeanne De La Platiere Cytaty

Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Praw­dzi­wy ból nie ob­ja­wia się we łzach. -Marie Jeanne de La Platiere


Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Pierwsze zasady moralności tworzą się w interesie jednostki, toteż prawdą jest w tym względzie, że cnota to roztropność zastosowana do obyczajów. Jednakże cnota we właściwym sensie słowa rodzi się w stosunkach człowieka z innymi ludźmi; człowiek jest mądry dla samego siebie, a cnotliwy wobec bliźniego. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: O, Wolności! Jakże cię przechytrzono! -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Ludzie sprawujący publiczne rządy, tak gadatliwi i zaaferowani, robią wrzawę wokół trudności, ponieważ albo nie potrafią ich pokonać, albo nie umieją rządzić. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


ludzie-sprawujący-publiczne-rządy-tak-gadatliwi-i-zaaferowani-robią-wrzawę-wokół-trudnoś-ponieważ-albo-nie-potrafią-ich-pokonać-albo-nie
Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Człowiek szlachetny nie zabiega o wdzięczność, ale jeśli jest rzeczą piękną jej unikać, to wyniosłą przecież - przyjąć płynące z niej wyrazy uznania. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


człowiek-szlachetny-nie-zabiega-o-wdzięczność-ale-śli-jest-rzeczą-piękną-jej-unikać-to-wyniosłą-przecież-przyjąć-płyną-z-niej-wyrazy
Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Wszędzie, we wszystkich czasach dobrzy ludzie przegrywają ponosząc śmierć: czyż dostąpią innego świata, gdy wrócą do życia, czy też nie warto było się rodzić na naszym padole. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Ludzie w większej liczbie odznaczają się raczej wielkimi uszami, niż wielkim rozsądkiem. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


ludzie-w-większej-liczbie-odznaczają-ę-raczej-wielkimi-uszami-ż-wielkim-rozsądkiem
Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Można posługiwać się rozumem dla popisu, a pożytkować go tylko w niewielkiej mierze dla samego siebie. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


można-posługiwać-ę-rozumem-dla-popisu-a-pożytkować-go-tylko-w-niewielkiej-mierze-dla-samego-siebie
Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Poborcy podatkowi podtrzymują państwo tak, jak sznurek podtrzymuje wisielca. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


poborcy-podatkowi-podtrzymują-państwo-tak-jak-sznurek-podtrzymuje-wisielca
Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Panowanie złych nie może długo potrwać; żyją zazwyczaj dłużej niż ich władza i prawie zawsze ponoszą karę, na którą zasłużyli. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


panowanie-złych-nie-może-długo-potrwać-żyją-zazwyczaj-dłużej-ż-ich-władza-i-prawie-zawsze-ponoszą-karę-na-którą-zasłużyli
Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Matce robi się wyznania, zwierzenia zaś - rówieśnicy. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Nikt nie zdaje sobie sprawy z dodatnich skutków, jakie wywiera na całe życie nawyk powściągliwości, bez względu na to, jak do tego doszło. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


nikt-nie-zdaje-sobie-sprawy-z-dodatnich-skutków-jakie-wywiera-na-całe-życie-nawyk-powśągliwoś-bez-wzglę-na-to-jak-do-tego-doszło
Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: O wolności! Jakież zbrodnie popełnia się w twoim imieniu! -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Bez względu na to, jak żmudne jest życie ludzi dobrych, jest ono znacznie mniej uciążliwe niż życie ludzi złych. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


bez-wzglę-na-to-jak-żmudne-jest-życie-ludzi-dobrych-jest-ono-znacznie-mniej-uciążliwe-ż-życie-ludzi-złych
Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Człowiek ma zawsze wolny czas, gdy potrafi się czymś zająć; tylko ludzie, którzy nic nie robią, nie mają nigdy czasu. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


człowiek-zawsze-wolny-czas-gdy-potrafi-ę-czymś-zająć-tylko-ludzie-którzy-nic-nie-robią-nie-mają-nigdy-czasu
Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Czy życie jest dobrem, które do nas należy? Uważam, że tak, ale to dobro jest nam dane pod warunkami, co do których można się pomylić. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


czy-życie-jest-dobrem-które-do-nas-należy-uważam-że-tak-ale-to-dobro-jest-nam-dane-pod-warunkami-co-do-których-można-ę-pomylić
Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Trudno określić, ile muzyka, w samotności i nieszczęściu przynosi ulgi, ani też przed ilu pokusami może ustrzec w pomyślności. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


trudno-określić-ile-muzyka-w-samotnoś-i-nieszczęściu-przynosi-ulgi-ani-też-przed-ilu-pokusami-może-ustrzec-w-pomyślnoś
Marie Jeanne De La Platiere Cytaty: Z religią jest tak jak z innymi instytucjami: nie zmienia ona ducha jednostki, ale przystosowuje się do jej natury, wzmacnia i słabnie wraz z nią. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


z-religią-jest-tak-jak-z-innymi-instytucjami-nie-zmienia-ona-ducha-jednostki-ale-przystosowuje-ę-do-jej-natury-wzmacnia-i-słabnie-wraz-z-ą