Melchior Cytaty

Melchior Cytaty: Oto ja Duch Twój We mnie mie­szka pełen Zbój Ja - kto? Po sam chuj Pełen wo­dy Zdrój Ukochaw­szy mózg mój Jes­tem CZłeku cały Twój  -Melchior


oto-ja duch-twój-we-mnie-mie­szka-peł-zbój-ja- kto-po sam-chuj-peł-wo­dy-zdrój-ukochaw­szy-mózg-mój-jes­tem-człeku-cały-twój 
Melchior Cytaty: tyś jest piek­na jak ten elf kto­rego wq so­bei nosze gdy swo­je mys­li rozpanosze wteczas opisze di ciebie ja kto­ry we mnie laj­dak a jed­nak wciaz kocha mciebie jak mi­liony gwiazd nban niebie tak ja pot­rze­buje ciebie  -Melchior


Melchior Cytaty: Kiedyś na lek­cji his­to­rii, wpa­da mąż nau­czy­ciel­ki i mowi - jol­ka poz­wol na chwilę nau­cztciel­ka na to  -wra­cam za pięć minet  -Melchior


kiedyś-na lek­cji-his­to­rii-wpa­da-mąż-nau­czy­ciel­ki-i mowi-jol­ka-poz­wol-na chwilę-nau­cztciel­ka-na to -wra­cam
Melchior Cytaty: Gdy Cie pier­wszy raz zobaczyłem Gdy CIę pier­wszy raz dotnknołem Od ra­zu osłupiałem OD ra­zu zbaraniałem Dot­know­szy twych ust Zacze­piłem zęba­mi o Twój BIUST Kąsałem Cię w uszko MO­JA TY DUSZYCZKO  -Melchior


Melchior Cytaty: To wsze­teczna jest banalność Widzę Cię nagą na wskroś Czy to herezja? Czy też poezja? Jeśli to drugie Ja Ci no­ce za­pew­nię długie Spi­jając Twój pot Dla mnie to żaden kłopot Dop­ro­wadzając Cię do Ekstazy Za­pew­niam Cie - mam jeszcze mlodzięncze zmazy Kocham Two­je usta A w myśłi mażę o Twych biustach  -Melchior


Melchior Cytaty: Haiku krazą pierścienie Ja dla BO­ga juz sie nig­dy nie zmienie Chy­ba ze BE­DE BAR­DZO POtrzebujacy i Je­go słowa ŁAknący  -Melchior


haiku-krazą-pierścienie-ja-dla-bo­ga-juz-sie-nig­dy-nie zmienie-chy­ba-ze be­de-bar­dzo-potrzebujacy-i je­go-słowa-Łaknący 
Melchior Cytaty: Cyfra: Nic nie ma tak zwodnego jak cyfra. -Melchior Wańkowicz


Melchior Cytaty: Ma­ma to miękkie ręce. Ma­ma to me­lodyj­ny głos, to chucha­nie na uderzo­ne miej­sce. Ma­ma to sa­mo dob­ro i sa­ma przy­jem­ność. Coś, co dob­rze jest mieć w każdej chwi­li życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie. -Melchior Wańkowicz


Melchior Cytaty: Sądzę, że pożyteczniej mieć pre­ten­sje do siebie niż do innych. -Melchior Wańkowicz


sądzę-że pożyteczniej-mieć-pre­ten­sje-do siebie-ż-do innych
Melchior Cytaty: Dob­rze cza­sami spoj­rzeć na siebie ocza­mi obcych. -Melchior Wańkowicz


dob­rze-cza­sami-spoj­rzeć-na siebie-ocza­mi-obcych
Melchior Cytaty: Każdy dzień ma swój aromat. -Melchior Wańkowicz