Meron Cytaty

Meron Cytaty: Gdy­by nie brud­ne skar­petki,


gdy­by-nie brud­ne-skar­petki-mądrość-wyłaziłaby-mu piętami
Meron Cytaty: Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem tak to w życiu by­wa, że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa chciał być pumą, piękną i gładką nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie - za dużo wy­je, jak hiena żałośnie chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie przyszło mu zos­tać królo­wej paziem  -Meron


Meron Cytaty: Łypał okiem, stroił łus­ki i fochy zaglądał pod kiec­ki, lał wodę pod koszul­ki w grochy Nie miał wzięcia, zrozpaczony Pojął z żalem mu­si grzać miej­sce obok smoczy­cy - żony. -Meron


Łypał-okiem-stroił-łus­ki-i fochy-zaglądał-pod-kiec­ki-ł-wodę-pod-koszul­ki-w grochy-nie-miał-wzięcia-zrozpaczony-pojął-z żalem
Meron Cytaty: Za­nim się dzi­ki zwierz ze snu zi­mowe­go zbudzi - za­poluję so­bie na ludzi, pomyślał. Cóż począć z życiowej nudy. -Meron


za­nim ę-dzi­ki-zwierz-ze snu-zi­mowe­go-zbudzi-za­poluję-so­bie-na ludzi-pomyśł-cóż-począć-z życiowej-nudy
Meron Cytaty: Uga­niał się za leszczami pe­wien wędkarz między szuwarami Ale za­miast wędki machał kijem


uga­niał ę-za leszczami-pe­wien-wędkarz-między-szuwarami-ale-za­miast-wędki-machał-kijem-pódźno-to ę-na żyw­ca-wyp­cham-a-po­tem
Meron Cytaty: Sie­dział na tro­nie i łapał dech. Jak trud­no rządzić własną dupą, eh !  -Meron


sie­dział-na tro­nie-i łapał-dech-jak-trud­no-rządzić-własną-dupą-eh  
Meron Cytaty: Wygłaszał mo­nolo­gi w teat­rze jed­ne­go ak­to­ra prze­kup­ce na tar­gu popękały jaja piet­ruszka na po­lu dos­tała gorączki i wy­kopała się chora - waszmościu, coś brał, że masz ta­kiego haja  -Meron


Meron Cytaty: Ja­ka to udręka, trząsł gruszką na wierzbie. Na po­cie­sze­nie zos­tała mu włas­na ręka. -Meron


ja­ka-to udręka-trząsł-gruszką-na wierzbie-na-po­cie­sze­nie-zos­ła-mu włas­na-ręka
Meron Cytaty: Tak bar­dzo myśleć się starał grzejąc ja­ja na patelni aż prze­myślał. I mózg zjarał. -Meron


tak-bar­dzo-myść ę-starał-grzejąc-ja­ja-na patelni-aż-prze­myśł-i mózg-zjarał
Meron Cytaty: Był tak w głupo­cie idealny, że stał się medialny. -Meron


był-tak-w głupo­cie-idealny-że-stał ę-medialny
Meron Cytaty: Nie stać go było na pi­wo, to so­bie nawarzył. -Meron


nie-stać-go było-na pi­wo-to so­bie-nawarzył
Meron Cytaty: Trys­kał czar­nym hu­morem, żeby się wybielić. -Meron


trys­kał-czar­nym-hu­morem-żeby ę-wybielić
Meron Cytaty: Grał na cudzych ner­wach, bo swo­je miał nad­to poszarpane. -Meron


grał-na cudzych-ner­wach-bo-swo­-miał-nad­to-poszarpane