Michał Anioł Cytaty

Michał Anioł Cytaty: Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to że mierzymy za nisko i cel osiągamy. -Michał Anioł


największym-niebezpieczeństwem-dla-większoś-z-nas-nie-jest-to-że-mierzymy-za-wysoko-i-nie-osiągamy-celu-ale-to-że-mierzymy-za-nisko-i-cel
Michał Anioł Cytaty: Żadne morze nie zgasi cierpień, co są upragnione, chyba sam ogień tylko. -Michał Anioł


Żadne-morze-nie-zgasi-cierpień-co-są-upragnione-chyba-sam-ogień-tylko
Michał Anioł Cytaty: Serce, co kocha, równe lic ozdobie. -Michał Anioł


Michał Anioł Cytaty: Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla większości z nas nie jest to, że mie­rzy­my za wy­soko i nie osiąga­my ce­lu, ale to że mie­rzy­my za nis­ko i cel osiągamy  -Michał Anioł


Michał Anioł Cytaty: Nad czas stra­cony nic bar­dziej nie boli. -Michał Anioł


nad-czas-stra­cony-nic-bar­dziej-nie boli
Michał Anioł Cytaty: Ge­niusz to wie­czna cierpliwość. -Michał Anioł


ge­niusz-to wie­czna-cierpliwość
Michał Anioł Cytaty: Ma­luje się tyl­ko po to, aby oszu­kać oczy. -Michał Anioł


ma­luje ę-tyl­ko-po to-aby oszu­kać-oczy
Michał Anioł Cytaty: Nie trze­ba lek­ce­ważyć drob­nostek, bo od nich za­leży dos­ko­nałość, która nie jest drobnostką. -Michał Anioł


nie-trze­ba-lek­­ważyć-drob­nostek-bo od nich-za­ży-­ko­nałość-która-nie jest drobnostką
Michał Anioł Cytaty: Mistrzostwa nie zdobędzie, kto wprzódy nie dosięgnie sztuki życia krańców. -Michał Anioł


mistrzostwa-nie-zdobędzie-kto-wprzódy-nie-dosięgnie-sztuki-życia-krańców
Michał Anioł Cytaty: I drobnostek nie należy lekceważyć, bo one są podstawą doskonałości, a doskonałość nie jest drobnostką. -Michał Anioł


i-drobnostek-nie-należy-lekceważyć-bo-one-są-podstawą-doskonałoś-a-doskonałość-nie-jest-drobnostką
Michał Anioł Cytaty: Dłużej przetrwa rzeźba żywa, którą dłoń z głazu twardego wyrywa, niż twórca, co go czas w popiół zamienia. -Michał Anioł


dłużej-przetrwa-rzeźba-żywa-którą-dłoń-z-głazu-twardego-wyrywa-ż-twórca-co-go-czas-w-popiół-zamienia
Michał Anioł Cytaty: Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością. -Michał Anioł


wszelki-gniew-wszelką-nędzę-i-moc-wszelką-złe-losy-zmoże-kto-zbrojny-miłośą
Michał Anioł Cytaty: To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie. -Michał Anioł


to-co-ę-w-największym-wysiłku-tworzy-winno-wyglądać-tak-jakby-powstało-szybko-prawie-bez-wysiłku-z-zupełną-łatwośą-na-przekór-prawdzie
Michał Anioł Cytaty: Wiersz jest nad czas i nad śmierć. -Michał Anioł


wiersz-jest-nad-czas-i-nad-śmierć
Michał Anioł Cytaty: Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość. -Michał Anioł


nie-należy-lekceważyć-drobnostek-bo-od-nich-zależy-doskonałość
Michał Anioł Cytaty: Nie ma we mnie żadnej myśli, w którą nie zostałaby wrzeźbiona śmierć. -Michał Anioł


nie-we-mnie-żadnej-myśli-w-którą-nie-zostałaby-wrzeźbiona-śmierć
Michał Anioł Cytaty: Geniusz to wieczna cierpliwość. -Michał Anioł


Michał Anioł Cytaty: Zaczynajcie, czas dokończy! -Michał Anioł